Soạn SGK tiếng Anh 6 Unit 4 Project nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit hướng dẫn giải bài tập 1 – 2 SGK trang 47 tiếng Anh 6 Global Success giúp các em chuẩn bị bài tập ở nhà hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– write a description of your ideal neighbourhood

2. Objectives:

– Vocabulary: the lexical items related to the topic “My neighborhood”.

– Structures: Comparative adjectives.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Project trang 47

MY MAP

1. Draw a map of a neighbourhood. Write names of at least five places on your map. Vẽ bản đồ về khu phố của em. Viết tên của ít nhất 5 địa điểm trên bản đồ của em.

2. Work in pairs. Take turns to ask for and give directions to the places on the map. Làm việc theo cặp. Lần lượt hỏi và chỉ đường đến các nơi trong bản đồ.

Gợi ý

A: Could you tell me the way to the school please?

B: Yes, go straight on from my house, walk about 2 minutes. It’s on your right.

A: Where is the park?

B: Well, from my house, turn left and then walk about 5 minutes. It’s on your left.

A: How can I get to the shopping mall?

B: From my house, go straight on about 10 minutes. It’s in front of you.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Global Success Unit 4 Project My neighbourhood trang 47. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.