Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Ngữ Văn Lớp 7- CD

Giới thiệu môn học

Ngữ văn là một trong những môn học quan trọng giúp học sinh phát triển kỹ năng ngôn ngữ, truyền đạt ý tưởng và tư duy một cách hiệu quả. Trong lớp 7, học sinh sẽ được học về các dạng văn bản khác nhau, từ đó rèn luyện khả năng đọc hiểu và phân tích văn bản.
Soạn văn lớp 7 Tập 1
Bài mở đầu
• Nội dung sách Ngữ văn 7
• Cấu trúc của sách Ngữ văn 7
Bài 1: Truyện ngắn và tiểu thuyết
• Kiến thức ngữ văn trang 13, 14
• Người đàn ông cô độc giữa rừng
• Buổi học cuối cùng
• Thực hành tiếng Việt trang 26
• Dọc đường xứ Nghệ
• Viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
• Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống
• Tự đánh giá: Bố của Xi-mông
• Hướng dẫn tự học trang 42
Bài 2: Thơ bốn chữ, năm chữ
• Kiến thức ngữ văn trang 43
• Mẹ (Đỗ Trung Lai)
• Ông đồ (Vũ Đình Liên)
• Thực hành tiếng việt trang 48
• Thực hành đọc hiểu: Tiếng gà trưa (Xuân Quỳnh)
• Viết tập làm thơ bốn chữ, năm chữ
• Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ, năm chữ
• Nói và nghe: Trao đổi về một vấn đề
• Tự đánh giá: Một mình trong mưa
• Hướng dẫn tự học 57
Bài 3: Truyện khoa học viễn tưởng
• Kiến thức ngữ văn trang 58, 59
• Bạch tuộc (Trích tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới đáy biển)
• Chất làm gỉ (Rây Brét-bơ-ry)
• Thực hành tiếng việt trang 69
• Thực hành đọc hiểu: Nhật trình Sol 6 (Trích tiểu thuyết Người về từ Sao Hỏa)
• Viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự việc
• Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề
• Tự đánh giá: Một trăm dặm dưới mặt đất
• Hướng dẫn tự học trang 82
Bài 4: Nghị luận văn học
• Kiến thức ngữ văn trang 83
• Thiên nhiên và con người trong truyện “Đất rừng phương Nam”
• Vẻ đẹp của bài thơ Tiếng gà trưa
• Thực hành tiếng Việt trang 90
• Thực hành đọc hiểu: Sức hấp dẫn của tác phẩm “Hai vạn dặm dưới đáy biển”
• Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật
• Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề
• Tự đánh giá: Về bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên
• Hướng dẫn tự học trang 101
Bài 5: Văn bản thông tin
• Kiến thức ngữ văn trang 102
• Ca Huế
• Hội thi thổi cơm
• Thực hành tiếng Việt trang 108, 109
• Thực hành đọc hiểu: Những nét đặc sắc trên “đất vật” Bắc Giang
• Viết bài văn thuyết minh về quy tắc luật lệ trong một hoạt động hay trò chơi
• Nói và nghe: Giải thích quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi
• Tự đánh giá: Trò chơi dân gian của người Khmer Nam Bộ
• Hướng dẫn tự học trang 118
Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 1
• Yêu cầu cần đạt trang 119
• Đọc hiểu văn bản trang 119, 120
• Viết trang 120
• Nói và nghe trang 121
• Tiếng Việt trang 121
• Tự đánh giá cuối học kì 1
Soạn văn lớp 7 Tập 2
Bài 6: Truyện ngụ ngôn và tục ngữ
• Kiến thức ngữ văn trang 3, 4
• Ếch ngồi đáy giếng
• Đẽo cày giữa đường
• Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội
• Thực hành tiếng việt trang 9, 10
• Bụng và Răng Miệng, Tay, Chân
• Thực hành đọc hiểu: Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội
• Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật
• Nói và nghe: Kể lại một truyện ngụ ngôn
• Tự đánh giá: Thầy bói xem voi
• Tự đánh giá: Tục ngữ
• Hướng dẫn tự học trang 20
Bài 7: Thơ
• Kiến thức ngữ văn trang 21, 22
• Những cánh buồm
• Mây và sóng
• Thực hành tiếng việt trang 26
• Thực hành đọc hiểu: Mẹ và quả
• Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc
• Nói và nghe: Trao đổi về một vấn đề
• Tự đánh giá: Rồi ngày mai con đi
• Hướng dẫn tự học trang 35
Bài 8: Nghị luận xã hội
• Kiến thức ngữ văn trang 36, 37
• Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
• Đức tính giản dị của Bác Hồ
• Thực hành tiếng việt trang 42
• Thực hành đọc hiểu: Tượng đài vĩ đại nhất
• Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống
• Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề trong đời sống
• Tự đánh giá: Sự giàu đẹp của Tiếng Việt
• Hướng dẫn tự học trang 52
Bài 9: Tùy bút và tản văn
• Kiến thức ngữ văn trang 53
• Cây tre Việt Nam
• Người ngồi đợi trước hiên nhà
• Thực hành tiếng Việt trang 62
• Thực hành đọc hiểu: Trưa tha hương
• Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc
• Nói và nghe: Trao đổi về một vấn đề
• Tự đánh giá: Tiếng chim trong thành phố
• Hướng dẫn tự học trang 74
Bài 10: Văn bản thông tin
• Kiến thức ngữ văn trang 75
• Ghe xuồng Nam Bộ
• Tổng kiểm soát phương tiện giao thông
• Thực hành tiếng Việt trang 82
• Thực hành đọc hiểu: Phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa
• Tóm tắt văn bản theo yêu cầu khác nhau về độ dài
• Viết bản tường trình
• Nói và nghe: Nghe và tóm tắt ý chính của bài nói
• Tự đánh giá: Một số phương tiện giao thông của tương lai
• Hướng dẫn tự học trang 94
Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 2
• Đọc hiểu văn bản trang 95, 96
• Viết trang 97
• Nói và nghe trang 97
• Tiếng Việt trang 97
• Tự đánh giá cuối học kì 2

Giải sách giáo khoa

Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7 cánh diều cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, phong cách và cách viết văn bản. Sách cũng giúp học sinh phân tích các thể loại văn bản khác nhau, từ đó rèn luyện khả năng đọc hiểu và viết văn.
Giải sách bài tập Ngữ Văn 7 Cánh diều
Giải SBT Ngữ Văn 7 Tập 1
• Bài mở đầu
• Bài 1: Tiểu thuyết và truyện ngắn
• Bài 2: Thơ bốn chữ, năm chữ
• Bài 3: Truyện khoa học viễn tưởng
• Bài 4: Nghị luận văn học
• Bài 5: Văn bản thông tin
• Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 1
Giải SBT Ngữ Văn 7 Tập 2
• Bài 6: Truyện ngụ ngôn và tục ngữ
• Bài 7: Thơ
• Bài 8: Nghị luận xã hội
• Bài 9: Tùy bút và tản văn
• Bài 10: Văn bản thông tin
• Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 2

Giải bài tập

Để nâng cao khả năng viết và phân tích văn bản, học sinh cần thường xuyên giải các bài tập trong sách giáo khoa và các tài liệu bổ sung. Bài tập thường yêu cầu học sinh phân tích văn bản, viết các đoạn văn ngắn hoặc viết một bài luận ngắn về một chủ đề nào đó. Việc giải bài tập này giúp học sinh nâng cao khả năng viết văn và phân tích văn bản một cách chính xác và logic.
Giải VBT Ngữ Văn 7 Tập 1 Cánh diều
Bài 1: Truyện ngắn và tiểu thuyết
• Kiến thức ngữ văn trang 5
• Người đàn ông cô độc giữa rừng (Đoàn Giỏi)
• Buổi học cuối cùng (An-phông-xơ Đô-đê)
• Thực hành tiếng Việt trang 15, 16, 17
• Thực hành đọc hiểu: Dọc đường xứ Nghệ
• Viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
• Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống
• Tự đánh giá trang 27, 28
Bài 2: Thơ bốn chữ, năm chữ
• Kiến thức ngữ văn trang 29
• Mẹ (Đỗ Trung Lai)
• Ông đồ (Vũ Đình Liên)
• Thực hành tiếng việt trang 37, 38
• Thực hành đọc hiểu: Tiếng gà trưa (Xuân Quỳnh)
• Tập làm thơ bốn chữ, năm chữ
• Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ, năm chữ
• Nói và nghe: Trao đổi về một vấn đề
• Tự đánh giá trang 51, 52
Bài 3: Truyện khoa học viễn tưởng
• Kiến thức ngữ văn trang 53
• Bạch tuộc (Giuyn Véc-nơ)
• Chất làm gỉ (Rây Brét-bơ-ry)
• Thực hành tiếng việt trang 62, 63, 64
• Thực hành đọc hiểu: Nhật trình Sol 6 (En-đi Uya)
• Viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự việc
• Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề trang 72 trang 72
• Tự đánh giá trang 73, 74, 75
Bài 4: Nghị luận văn học
• Kiến thức ngữ văn trang 76
• Thiên nhiên và con người trong truyện “Đất rừng phương Nam” (Bùi Hồng)
• Vẻ đẹp của bài thơ “Tiếng gà trưa” (Đinh Trọng Lạc)
• Thực hành tiếng Việt trang 84, 85
• Thực hành đọc hiểu: Sức hấp dẫn của tác phẩm “Hai vạn dặm dưới đáy biển” (Lê Phương Liên)
• Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật
• Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề trang 94
• Tự đánh giá trang 95, 96, 97
Bài 5: Văn bản thông tin
• Kiến thức ngữ văn trang 98
• Ca Huế (Theo dsvh.gov.vn)
• Hội thi thổi cơm (Theo dulichvietnam.org.vn)
• Thực hành tiếng Việt trang 107, 108
• Thực hành đọc hiểu: Những nét đặc sắc trên “đất vật” Bắc Giang (Theo Phí Trường Giang)
• Viết bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ trong một hoạt động hay trò chơi
• Nói và nghe: Giới thiệu quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi
• Tự đánh giá trang 119, 120, 121
Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 1
• Nội dung ôn tập trang 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
• Tự đánh giá cuối học kì I
Giải VBT Ngữ Văn 7 Tập 2 Cánh diều
Bài 6: Truyện ngụ ngôn và tục ngữ
• Kiến thức ngữ văn trang 3
• Ếch ngồi đáy giếng
• Đẽo cày giữa đường
• Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội (1)
• Thực hành tiếng việt trang 11, 12, 13
• Thực hành đọc hiểu: Bụng và Răng Miệng, Tay, Chân (Ê-dốp)
• Thực hành đọc hiểu: Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội (2)
• Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật
• Nói và nghe: Kể lại một truyện ngụ ngôn
• Tự đánh giá trang 25, 26, 27
Bài 7: Thơ
• Kiến thức ngữ văn trang 27
• Những cánh buồm (Hoàng Trung Thông)
• Mây và sóng (Ta-go)
• Thực hành tiếng việt trang 36, 37
• Thực hành đọc hiểu: Mẹ và quả (Nguyễn Khoa Điềm)
• Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ
• Nói và nghe: Trao đổi về một vấn đề
• Tự đánh giá trang 47, 48, 49
Bài 8: Nghị luận xã hội
• Kiến thức ngữ văn trang 49
• Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (Hồ Chí Minh)
• Đức tính giản dị của Bác Hồ (Phạm Văn Đồng)
• Thực hành tiếng việt trang 58, 59
• Thực hành đọc hiểu: Tượng đài vĩ đại nhất (Uông Ngọc Dậu)
• Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống
• Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề trong đời sống
• Tự đánh giá trang 69, 70, 71
Bài 9: Tùy bút và tản văn
• Kiến thức ngữ văn trang 72
• Cây tre Việt Nam (Thép Mới)
• Người ngồi đợi trước hiên nhà (Huỳnh Như Phương)
• Thực hành tiếng Việt trang 80, 81, 82
• Thực hành đọc hiểu: Trưa tha hương (Trần Cư)
• Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc
• Nói và nghe: Trao đổi về một vấn đề
• Tự đánh giá trang 90, 91, 92
Bài 10: Văn bản thông tin
• Kiến thức ngữ văn trang 93
• Ghe xuồng Nam Bộ (Theo Minh Nguyen)
• Tổng kiểm soát phương tiện giao thông (Theo infographics.vn)
• Thực hành tiếng Việt trang 101, 102
• Thực hành đọc hiểu: Phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa (Theo Trần Bình)
• Tóm tắt văn bản theo yêu cầu khác nhau về độ dài
• Viết bản tường trình
• Nói và nghe: Nghe và tóm tắt ý chính của bài nói
• Tự đánh giá trang 114, 115, 116
Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì II
• Nội dung ôn tập trang 116, 117, 120, 121, 122, 125, 127
• Tự đánh giá cuối học kì II

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found