Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Toán Lớp 10- CTST

Giới thiệu Ngữ Văn lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo

Môn Toán lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo giúp học sinh hiểu rõ hơn về các khái niệm và phương pháp toán học, từ đó phát triển khả năng giải quyết các vấn đề toán học trong cuộc sống. Học sinh sẽ được học về các hình học, đại số và các phương pháp giải toán học.
Giải Chuyên đề học tập Toán 10 Chân trời sáng tạo
Chuyên đề 1: Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn và ứng dụng
• Bài 1: Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn
• Bài 2: Ứng dụng hệ phương trình bậc nhất ba ẩn
• Bài tập cuối chuyên đề 1
Chuyên đề 2: Phương pháp quy nạp toán học và nhị thức Newton
• Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học
• Bài 2: Nhị thức Newton
• Bài tập cuối chuyên đề 2
Chuyên đề 3: Ba đường cong và ứng dụng
• Bài 1: Elip
• Bài 2: Hypebol
• Bài 3: Parabol
• Bài 4: Tính chất chung của ba đường conic
• Bài tập cuối chuyên đề 3

Giải sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo

Sách giáo khoa Toán lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về toán học và các phương pháp giải toán học. Sách giúp học sinh hiểu rõ về các khái niệm và phương pháp toán học, từ đó giúp họ phát triển khả năng giải quyết các vấn đề toán học trong cuộc sống.
Giải bài tập Toán 10 Chân trời sáng tạo
Giải Toán lớp 10 Tập 1
Chương 1: Mệnh đề và tập hợp
• Bài 1: Mệnh đề
• Bài 2: Tập hợp
• Bài 3: Các phép toán trên tập hợp
• Bài tập cuối chương 1
Chương 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
• Bài 1: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
• Bài 2: Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
• Bài tập cuối chương 2
Chương 3: Hàm số bậc hai và đồ thị
• Bài 1: Hàm số và đồ thị
• Bài 2: Hàm số bậc hai
• Bài tập cuối chương 3
Chương 4: Hệ thức lượng trong tam giác
• Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°
• Bài 2: Định lí côsin và định lí sin
• Bài 3: Giải tam giác và ứng dụng thực tế
• Bài tập cuối chương 4
Chương 5: Vectơ
• Bài 1: Khái niệm vectơ
• Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ
• Bài 3: Tích của một số với một vectơ
• Bài 4: Tích vô hướng của hai vectơ
• Bài tập cuối chương 5
Chương 6: Thống kê
• Bài 1: Số gần đúng và sai số
• Bài 2: Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ
• Bài 3: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu
• Bài 4: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu
• Bài tập cuối chương 6
Hoạt động thực hành và trải nghiệm
• Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê
• Bài 2: Dùng bảng tính để tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê
Giải Toán lớp 10 Tập 2
Chương 7: Bất phương trình bậc hai một ẩn
• Bài 1: Dấu của tam thức bậc hai
• Bài 2: Giải bất phương trình bậc hai một ẩn
• Bài 3: Phương trình quy về phương trình bậc hai
• Bài tập cuối chương 7
Chương 8: Đại số tổ hợp
• Bài 1: Quy tắc cộng và quy tắc nhân
• Bài 2: Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp
• Bài 3: Nhị thức Newton
• Bài tập cuối chương 8
Chương 9: Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng
• Bài 1: Toạ độ của vectơ
• Bài 2: Đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ
• Bài 3: Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ
• Bài 4: Ba đường conic trong mặt phẳng toạ độ
• Bài tập cuối chương 9
Chương 10: Xác suất
• Bài 1: Không gian mẫu và biến cố
• Bài 2: Xác suất của biến cố
• Bài tập cuối chương 10
Hoạt động thực hành và trải nghiệm
• Bài 1: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai bằng phần mềm Geogebra
• Bài 2: Vẽ ba đường conic bằng phần mềm Geogebra
• Giải Toán Hình 10 Chân trời sáng tạo

Giải bài tập Ngữ Văn lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo

Để nâng cao khả năng giải quyết các vấn đề toán học, học sinh cần thực hiện các bài tập trong sách giáo khoa và các tài liệu bổ sung. Bài tập thường yêu cầu học sinh áp dụng các kiến thức về hình học, đại số và các phương pháp giải toán học, từ đó giúp họ phát triển khả năng giải quyết các vấn đề toán học trong cuộc sống.
Giải Sách bài tập Toán 10 Tập 1
Chương 1: Mệnh đề và tập hợp
• Bài 1: Mệnh đề
• Bài 2: Tập hợp
• Bài 3: Các phép toán trên tập hợp
• Bài tập cuối chương 1
Chương 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
• Bài 1: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
• Bài 2: Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
• Bài tập cuối chương 2
Chương 3: Hàm số bậc hai và đồ thị
• Bài 1: Hàm số và đồ thị
• Bài 2: Hàm số bậc hai
• Bài tập cuối chương 3
Chương 4: Hệ thức lượng trong tam giác
• Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°
• Bài 2: Định lí côsin và định lí sin
• Bài 3: Giải tam giác và ứng dụng thực tế
• Bài tập cuối chương 4
Chương 5: Vectơ
• Bài 1: Khái niệm vectơ
• Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ
• Bài 3: Tích của một số với một vectơ
• Bài 4: Tích vô hướng của hai vectơ
• Bài tập cuối chương 5
Chương 6: Thống kê
• Bài 1: Số gần đúng và sai số
• Bài 2: Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ
• Bài 3: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu
• Bài 4: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu
• Bài tập cuối chương 6
Giải Sách bài tập Toán 10 Tập 2
Nội dung đang được cập nhật ….

Lý thuyết Toán 10 Bài tập cuối chương 10 CTST
Lý thuyết Toán 10 bài 2: Xác suất của biến cố CTST
Lý thuyết Toán 10 bài 1: Không gian mẫu và biến cố CTST
Lý thuyết Toán 10 bài 4: Ba đường conic trong mặt phẳng tọa độ CTST
Lý thuyết Toán 10 bài 3: Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ CTST
Lý thuyết Toán 10 bài 2: Đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ CTST
Lý thuyết Toán 10 bài 1: Tọa độ của vectơ CTST
Lý thuyết Toán 10 Bài tập cuối chương 8 CTST
Lý thuyết Toán 10 bài 3: Nhị thức Newton CTST
Lý thuyết Toán 10 bài 2: Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp CTST