Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Tin học Lớp 11 – CD

Chương trình “Cánh diều” dành cho lớp 11 là một chương trình giúp học sinh hiểu về cơ bản của tin học và ứng dụng công nghệ thông tin vào cuộc sống hàng ngày. Học sinh sẽ được tìm hiểu về phần cứng máy tính, phần mềm ứng dụng và cách sử dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tế.

Giải bài tập sách giáo khoa Tin học lớp 11

Sách giáo khoa tin học của chương trình học “Cánh diều” cung cấp cho học sinh một loạt bài tập liên quan đến các khái niệm cơ bản về tin học và ứng dụng công nghệ thông tin. Bài tập trong sách giúp học sinh rèn luyện khả năng sử dụng phần mềm ứng dụng, xử lý dữ liệu và khám phá các công nghệ mới.
Chủ đề A: Máy tính và xã hội tri thức (Thế giới thiết bị số. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng)
• Bài 1: Bên trong máy tính
• Bài 2: Khám thế thế giới qua thiết bị số thông minh
• Bài 3: Khái quát về hệ điều hành
• Bài 4: Thực hành với các thiết bị số
• Bài 5: Phần mềm ứng dụng và dịch vụ phần mềm
Chủ đề C: Tổ chức, lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin (Tìm kiếm và trao đổi thông tin trên mạng)
• Bài 1: Lưu trữ trực tuyến
• Bài 2: Thực hành một số tính năng hữu ích của máy tìm kiếm
• Bài 3: Thực hành một số tính năng nâng cao của mạng xã hội
• Bài 4: Thực hành một số tính năng hữu ích của dịch vụ thư điện tử
Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số (Ứng xử văn hoá và an toàn trên mạng)
• Phòng tránh lừa đảo và ứng xử văn hoá trên mạng
Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính (Giới thiệu các hệ sơ cở dữ liệu)
• Bài 1: Bài toán quản lý và cơ sở dữ liệu
• Bài 2: Bảng và khoá chính trong cơ sở dữ liệu quan hệ
• Bài 3: Quan hệ giữa các bảng và khoá ngoài trong CSDL quan hệ
• Bài 4: Các biểu mẫu cho xem và cập nhập CSDL
• Bài 5: Truy vấn trong cơ sở dữ liệu quan hệ
• Bài 6: Truy vấn trong cơ sở dữ liệu quan hệ (tiếp theo)
• Bài 7: Các loại kiến trúc của hệ CSDL
• Bài 8: Bảo vệ sự an toàn của hệ CSDL và bảo mật thông tin trong CSDL
Chủ đề G: Hướng nghiệp với Tin học (Giới thiệu nghề quản trị cơ sở dữ liệu)
• Nghề quản trị cơ sở dữ liệu
Tin học 11 Định hướng Khoa học máy tính
Chủ đề FCS: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính (Giới thiệu nghề quản trị cơ sở dữ liệu)
• Bài 1: Kiểu mảng và cấu trúc mảng
• Bài 2: Mảng hai chiều
• Bài 3: Thực hành về tệp, mảng và danh sách
• Bài 4: Làm mịn dần từng bước từ thuật toán đến chương trình máy tính
• Bài 5: Đánh giá thuật toán
• Bài 6: Kiểm thử và sửa lỗi chương trình
• Bài 7: Lập trình giải bài toán tìm kiếm
• Bài 8: Lập trình một số thuật toán sắp xếp
• Bài 9: Lập trình sắp xếp nhanh
• Bài 10: Thiết kế chương trình từ trên xuống và phương pháp mô đun hoá
• Bài 11: Thực hành thiết kế và lập trình theo mo đun
• Bài 12: Thực hành thiết kế và lập trình theo mo đun tiếp theo
• Bài 13: Thực hành thiết kế và lập trình theo mo đun tiếp theo
• Bài 14: Thực hành về thư viện các hàm tự định nghĩa
• Bài 15: Cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết và ứng dụng

Giải Chuyên đề học tập Tin học lớp 11

Bài tập Chuyên đề học tập tin học trong chương trình “Cánh diều” giúp học sinh nâng cao kiến thức và khả năng ứng dụng tin học. Các bài tập tập trung vào việc khám phá sâu hơn về một số chủ đề đặc biệt trong tin học, như lập trình, mạng máy tính và an ninh mạng. Học sinh sẽ được khuyến khích nghiên cứu và thực hành để xây dựng kiến thức và kỹ năng tin học chuyên sâu.
Chuyên đề Tin học 11 Tin học ứng dụng
Chuyên đề 1: Thực hành sử dụng phần mềm vẽ trang trí
• Bài 1: Vẽ một đối tượng đơn giản
• Bài 2: Vẽ logo
• Bài 3: Tạo sản phẩm vẽ trang trí trong thực tiễn
• Bài 4: Thực hành tổng hợp vẽ trang trí
Chuyên đề 2: Thực hành sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh
• Bài 1: Tạo ảnh động với hiệu ứng mờ dần
• Bài 2: Tạo ảnh động từ hiệu ứng cuộn
• Bài 3: Tạo ảnh động từ hiệu ứng gió thổi
• Bài 4: Tạo ảnh động từ hiệu ứng quả cầu xoay và hiệu ứng gợn sóng
• Bài 5: Tạo ảnh động với hiệu ứng tự điều khiển
• Bài 6: Tạo ảnh động với hiệu ứng tự thiết kế
Chuyên đề 3: Thực hành sử dụng phần mềm làm phim hoạt hình
• Bài 1: Giới thiệu phần mềm làm phim hoạt hình
• Bài 2: Tạo đoạn phim hoạt hình
• Bài 3: Chỉnh sửa phim
• Bài 4: Thực hành tổng hợp tạo phim hoạt hình
________________________________________
Chuyên đề Tin học 11 Đinh hướng Khoa học máy tính
Chuyên đề 1: Thực hành thiết kế thuật toán theo kĩ thuật đệ quy
• Bài 1: Khái niệm đệ quy và ví dụ
• Bài 2: Thuật toán đệ quy
• Bài 3: Thực hành thiết kế thuật toán đệ quy
• Bài 4: Thực hành tổng hợp thiết kế thuật toán đệ quy
Chuyên đề 2: Thực hành thiết kế thuật toán theo kĩ thuật chia để trị
• Bài 1: Ý tưởng chia để trị
• Bài 2: Kĩ thuật đệ quy trong chia để trị
• Bài 3: Thực hành ứng dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân bằng đệ quy
• Bài 4: Kĩ thuật chia để trị trong thuật toán sắp xếp trộn
• Bài 5: Thực hành tổng hợp ứng dụng chia để trị
Chuyên đề 3: Thực hành thiết kế thuật toán theo kĩ thuật duyệt
• Bài 1: Kĩ thuật duyệt
• Bài 2: Kĩ thuật quay lui
• Bài 3: Thực hành kĩ thuật quay lui
• Bài 4: Thực hành tổng hợp kĩ thuật duyệt
• Bài 5: Thực hành kĩ thuật quay lui giải bài toán xếp hậu
• Bài 6: Dự án: Xây dựng chương trình sử dụng kĩ thuật duyệt

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found