Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Ngữ Văn Lớp 10- CD

Giới thiệu Ngữ văn lớp 10 Cánh Diều

Ngữ văn là một môn học giúp học sinh nâng cao khả năng đọc hiểu và viết văn của mình. Trong lớp 10, học sinh sẽ được tiếp cận với các tác phẩm văn học nổi tiếng, học cách phân tích và đánh giá các tác phẩm văn học đó.
Soạn Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 Cánh diều
Chuyên đề 1: Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học dân gian
• I. Yêu cầu và cách thức nghiên cứu một vấn đề văn học dân gian
• II. Viết báo cáo nghiên cứu một vấn đề văn học dân gian
• III. Thuyết trình về một vấn đề văn học dân gian
Chuyên đề 2: Sân khấu hóa tác phẩm văn học
• I. Thế nào là sân khấu hóa tác phẩm văn học?
• II. Quy trình sân khấu hóa tác phẩm văn học
• III. Thực hành sân khấu hóa tác phẩm văn học
Chuyên đề 3: Đọc, viết và giới thiệu một tập thơ, tập truyện ngắn hoặc một tiểu thuyết
• I. Phương pháp đọc một tập thơ, tập truyện ngắn hoặc một tiểu thuyết
• II. Viết bài giới thiệu một tập thơ, tập truyện ngắn hoặc một tiểu thuyết
• III. Trình bày, giới thiệu một tập thơ, tập truyện ngắn hoặc một tiểu thuyết

Soạn văn Ngữ văn lớp 10 Cánh Diều

Sách giáo khoa ngữ văn lớp 10 Cánh Diều giúp học sinh hiểu rõ hơn về các khái niệm cơ bản của văn học, từ thể loại văn học đến các phương pháp phân tích tác phẩm. Sách cũng giúp học sinh rèn luyện kỹ năng viết văn và phát triển khả năng đọc hiểu.
Soạn văn 10 Cánh diều
Soạn văn lớp 10 Tập 1
Bài mở đầu
• Nội dung và cách học của sách Ngữ văn 10
• Cấu trúc của sách Ngữ văn 10
Bài 1: Thần thoại và sử thi
• Kiến thức ngữ văn trang 11
• Hê-ra-clét đi tìm táo vàng
• Chiến thắng Mtao Mxây
• Thần trụ trời
• Ra-ma buộc tội
• Thực hành tiếng Việt trang 32
• Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội
• Thuyết trình về một vấn đề xã hội
• Tự đánh giá: Nữ Oa
• Hướng dẫn tự học trang 42
Bài 2: Thơ đường luật
• Kiến thức Ngữ văn trang 43
• Cảm xúc mùa thu
• Tự tình
• Câu cá mùa thu
• Thực hành tiếng Việt trang 51
• Viết Báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề
• Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề
• Tự đánh giá: Tỏ lòng (Thuật hoài)
• Hướng dẫn tự học trang 61
Bài 3: Kịch bản chèo và tuồng
• Kiến thức ngữ văn trang 63
• Xúy Vân giả dại
• Mắc mưu Thị Hến
• Thị Mầu lên chùa
• Thực hành tiếng Việt trang 80
• Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm
• Thảo luận về một vấn đề có những ý kiến khác nhau
• Tự đánh giá: Xử kiện
• Hướng dẫn tự học trang 91
Bài 4: Văn bản thông tin
• Kiến thức ngữ văn trang 92
• Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội: Một hằng số văn hóa Việt Nam
• Lễ hội Đền Hùng
• Lễ hội dân gian đặc sắc của dân tộc Chăm ở Ninh Thuận
• Thực hành tiếng Việt trang 104
• Viết bản nội quy, hướng dẫn nơi công cộng
• Viết bài luận về bản thân
• Thuyết trình và thảo luận về một địa chỉ văn hóa
• Tự đánh giá: Lễ hội Ok Om Bok
• Hướng dẫn tự học trang 118
Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 1
• Đọc hiểu văn bản trang 119
• Viết trang 120
• Nói và nghe trang 120
• Tiếng Việt trang 120
• Tự đánh giá cuối học kì 1
Soạn văn lớp 10 Tập 2
Bài 5: Thơ văn Nguyễn Trãi
• Kiến thức ngữ văn trang 3
• Nguyễn Trãi – cuộc đời và sự nghiệp
• Đại cáo bình Ngô
• Gương báu khuyên răn
• Thực hành tiếng Việt trang 20
• Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội
• Thuyết trình và thảo luận về một vấn đề xã hội
• Tự đánh giá: Thư dụ Vương Thông lần nữa
• Hướng dẫn tự học trang 32
Bài 6: Tiểu thuyết và truyện ngắn
• Kiến thức ngữ văn trang 33
• Kiêu binh nổi loạn
• Người ở bến sông Châu
• Hồi trống Cổ Thành
• Thực hành tiếng Việt trang 54, 55
• Viết bài văn nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm truyện
• Nói và nghe: Giới thiệu, đánh giá về một tác phẩm truyện
• Tự đánh giá: Ngày cuối cùng của chiến tranh
• Hướng dẫn tự học trang 67
Bài 7: Thơ tự do
• Kiến thức ngữ văn trang 68
• Đất nước
• Lính đảo hát tình ca trên đảo
• Đi trong hương tràm
• Mùa hoa mận
• Thực hành tiếng Việt trang 79
• Viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm thơ
• Giới thiệu, đánh giá về một tác phẩm thơ
• Tự đánh giá: Khoảng trời, hố bom
• Hướng dẫn tự học trang 90
Bài 8: Văn bản nghị luận
• Kiến thức ngữ văn trang 91
• Bản sắc là hành trang
• Gió thanh lay động cành cô trúc
• Đừng gây tổn thương
• Thực hành tiếng Việt trang 105
• Viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm văn học
• Giới thiệu, đánh giá vẻ đẹp của tác phẩm văn học
• Tự đánh giá: “Phép mầu” kì diệu của văn học
• Hướng dẫn tự học trang 115
Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 2
• Đọc hiểu văn bản trang 116
• Viết trang 117
• Nói và nghe trang 117
• Tiếng Việt trang 118
• Tự đánh giá cuối học kì 2

Giải bài tập Ngữ văn lớp 10 Cánh Diều

Bài tập ngữ văn lớp 10 Cánh Diều giúp học sinh phát triển khả năng phân tích và đánh giá các tác phẩm văn học. Học sinh sẽ học cách viết các bài văn tóm tắt và phân tích các tác phẩm văn học một cách chính xác và logic.
Giải SBT Ngữ văn 10 Cánh diều
Giải SBT Ngữ văn 10 Tập 1
• Bài mở đầu
• Bài 1: Thần thoại và sử thi
• Bài 2: Thơ đường luật
• Bài 3: Kịch bản chèo và tuồng
• Bài 4: Văn bản thông tin
• Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 1
Giải SBT Ngữ văn 10 Tập 2
• Bài 5: Thơ văn Nguyễn Trãi
• Bài 6: Tiểu thuyết và truyện ngắn
• Bài 7: Thơ tự do
• Bài 8: Văn bản nghị luận
• Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 2

Trắc nghiệm bài “Phép mầu” kì diệu của văn học
Trắc nghiệm bài Thực hành tiếng Việt trang 105 CD
Trắc nghiệm bài Đừng gây tổn thương
Trắc nghiệm bài Gió thanh lay động cành cô trúc
Trắc nghiệm bài Bản sắc là hành trang
Trắc nghiệm bài Khoảng trời, hố bom
Trắc nghiệm bài Thực hành tiếng Việt trang 79
Trắc nghiệm bài Đi trong hương tràm
Trắc nghiệm bài Lính đảo hát tình ca trên đảo
Trắc nghiệm bài Đất nước