Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Toán Lớp 8 – CTST

Toán lớp 8 – Chân trời sáng tạo

Chương trình học Chân trời sáng tạo trong môn Toán lớp 8 nhằm giúp các em phát triển khả năng sáng tạo và tư duy độc lập. Môn toán học trong chương trình này sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic. Các em sẽ được học cách áp dụng các kiến thức toán học vào thực tế và giải quyết những vấn đề phức tạp.

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 8 CTST

Sách giáo khoa Toán lớp 8 cung cấp cho các em rất nhiều bài tập thú vị và bổ ích. Các bài tập được thiết kế để giúp các em nắm vững các kiến thức cơ bản và áp dụng chúng vào thực tế. Bên cạnh đó, các bài tập còn giúp các em rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic.
Giải Toán 8 Chân trời sáng tạo Tập 1
Chương 1: Biểu thức đại số
• Bài 1: Đơn thức và đa thức nhiều biến
• Bài 2: Các phép toán với đa thức nhiều biến
• Bài 3: Hằng đẳng thức đáng nhớ
• Bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử
• Bài 5: Phân thức đại số
• Bài 6: Cộng, trừ phân thức
• Bài 7: Nhân, chia phân thức
• Bài tập cuối chương 1
Chương 2: Các hình khối trong thực tiễn
• Bài 1: Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều
• Bài 2: Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều
• Bài tập cuối chương 2
Chương 3: Định lí Pythagore. Các loại tứ giác thường gặp
• Bài 1: Định lí Pythagore
• Bài 2: Tứ giác
• Bài 3: Hình thang – Hình thang cân
• Bài 4: Hình bình hành – Hình thoi
• Bài 5: Hình chữ nhật – Hình vuông
• Bài tập cuối chương 3
Chương 4: Một số yếu tố thống kê
• Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu
• Bài 2: Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu
• Bài 3: Phân tích dữ liệu
• Bài tập cuối chương 4
Hoạt động thực hành và trải nghiệm
• Hoạt động 1: Dùng vật liệu tái chế gấp hộp quà tặng
• Hoạt động 2: Làm tranh treo tường minh họa các loại tứ giác đặc biệt
• Hoạt động 3: Thiết lập kế hoạch cho một mục tiêu tiết kiệm
Giải Toán 8 Chân trời sáng tạo Tập 2
Nội dung đang được cập nhật…

Giải bài tập vở bài tập Toán lớp 8 CTST

Trong chương trình học Chân trời sáng tạo, các em sẽ được giải các bài tập vở bài tập toán với các chủ đề như hình học, số học và đại số. Các bài tập được thiết kế để giúp các em nắm vững các kiến thức cơ bản và áp dụng chúng vào thực tế. Bên cạnh đó, các bài tập còn giúp các em rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic.
Giải SBT Toán 8 Chân trời sáng tạo Tập 1
Giải SBT Toán 8 Chân trời sáng tạo Tập 2

Toán 8 Chân trời sáng tạo Bài tập cuối chương 4
Toán 8 Chân trời sáng tạo bài 3: Phân tích dữ liệu
Toán 8 Chân trời sáng tạo bài 2: Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu
Toán 8 Chân trời sáng tạo bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu
Toán 8 Chân trời sáng tạo Bài tập cuối chương 3
Toán 8 Chân trời sáng tạo bài 5: Hình chữ nhật – Hình vuông
Toán 8 Chân trời sáng tạo bài 4: Hình bình hành – Hình thoi
Toán 8 Chân trời sáng tạo bài 3: Hình thang – Hình thang cân
Toán 8 Chân trời sáng tạo bài 2: Tứ giác
Toán 8 Chân trời sáng tạo bài 1: Định lí Pythagore