Trending News
20 Th7 2024

Danh mục: Khoa học tự nhiên Lớp 6 – CTST

Giới thiệu môn học Khoa học tự nhiên lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Môn Khoa học tự nhiên lớp 6 giúp các em học sinh hiểu về các khái niệm khoa học cơ bản và phát triển kỹ năng quan sát, thí nghiệm và phân tích. Chương trình “Chân trời sáng tạo” hướng đến sự sáng tạo và khả năng tìm hiểu của học sinh.

Giải sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 6 cung cấp cho học sinh nhiều kiến thức và hiểu biết về các khái niệm khoa học cơ bản và cách áp dụng chúng vào thực tế. Giải sách giáo khoa giúp cho các em học sinh hiểu rõ hơn về các khái niệm khoa học và cách áp dụng chúng vào thực tế.
Mở đầu
• Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên
• Bài 2: Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên
• Bài 3: Quy định an toàn trong phòng thực hành. Giới thiệu một số dụng cụ đo – Sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học
Chủ đề 1: Các phép đo
• Bài 4: Đo chiều dài
• Bài 5: Đo khối lượng
• Bài 6: Đo thời gian
• Bài 7: Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ
Chủ đề 2: Các thể của chất
• Bài 8: Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính chất của chất
Chủ đề 3: Oxygen và không khí
• Bài 9: Oxygen
• Bài 10: Không khí và bảo vệ môi trường không khí
Chủ đề 4: Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm thông dụng; Tính chất và ứng dụng của chúng
• Bài 11: Một số vật liệu thông dụng
• Bài 12: Nhiên liệu và an ninh năng lượng
• Bài 13: Một số nguyên liệu
• Bài 14. Một số lương thực – thực phẩm
Chủ đề 5: Chất tinh khiết – Hỗn hợp – Phương pháp tách các chất
• Bài 15: Chất tinh khiết – Hỗn hợp
• Bài 16: Một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp
Chủ đề 6: Tế bào – Đơn vị cơ sở của sự sống
• Bài 17: Tế bào
• Bài 18: Thực hành quan sát tế bào sinh vật
Chủ đề 7: Từ tế bào đến cơ thể
• Bài 19: Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào
• Bài 20: Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào
• Bài 21: Thực hành quan sát sinh vật
Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống
• Bài 22: Phân loại thế giới sống
• Bài 23: Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân
• Bài 24: Virus
• Bài 25: Vi khuẩn
• Bài 26: Thực hành quan sát vi khuẩn. Tìm hiểu các bước làm sữa chua
• Bài 27: Nguyên sinh vật
• Bài 28: Nấm
• Bài 29: Thực vật
• Bài 30: Thực hành phân loại thực vật
• Bài 31: Động vật
• Bài 32: Thực hành quan sát và phân loại thực vật ngoài thiên nhiên
• Bài 33: Đa dạng sinh học
• Bài 34: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên
Chủ đề 9: Lực
• Bài 35: Lực và biểu diễn lực
• Bài 36: Tác dụng của lực
• Bài 37: Lực hấp dẫn và trọng lương
• Bài 38: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc
• Bài 39: Biến dạng của lò xo. Phép đo lực
• Bài 40: Lực ma sát
Chủ đề 10: Năng lượng và cuộc sống
• Bài 41: Năng lượng
• Bài 42: Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng lượng
Chủ đề 11: Trái Đất và bầu trời
• Bài 43: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời
• Bài 44: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng
• Bài 45: Hệ mặt trời và ngân hà

Giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Bài tập trong sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 6 giúp học sinh áp dụng kiến thức đã học vào thực tế và cải thiện kỹ năng quan sát, thí nghiệm và phân tích. Chương trình “Chân trời sáng tạo” cung cấp các phương pháp giải bài tập sách giáo khoa hiệu quả để các em học sinh có thể nắm vững kiến thức và cải thiện kỹ năng khoa học của mình.
Mở đầu
• Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên
• Bài 2: Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên
• Bài 3: Quy định an toán trong phòng thực hành giới thiệu một số dụng cụ đo sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học
Chủ đề 1: Các phép đo
• Bài 4: Đo chiều dài
• Bài 5: Đo khối lượng
• Bài 6: Đo thời gian
• Bài 7: Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ
Chủ đề 2: Các thể của chất
• Bài 8: Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất tính chất của chất
Chủ đề 3: Oxygen và không khí
• Bài 9: Oxygen
• Bài 10: Không khí và bảo vệ môi trường không khí
Chủ đề 4: Một số vật liệu nhiên liệu nguyên liệu lương thực thực phẩm thông dụng tính chất và ứng dụng của chúng
• Bài 11: Một số vật liệu thông dụng
• Bài 12: Nhiên liệu và an ninh năng lượng
• Bài 13: Một số nguyên liệu
• Bài 14: Một số lương thực thực phẩm
Chủ đề 5: Chất tinh khiết hỗn hợp phương pháp tách các chất
• Bài 15: Chất tinh khiết hỗn hợp
• Bài 16: Một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp
Chủ đề 6: Tế bào đơn vị cơ bản của sự sống
• Bài 17: Tế bào
• Bài 18: Thực hành quan sát tế bào sinh vật
Chủ đề 7: Từ tế bào đến cơ thể
• Bài 19: Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào
• Bài 20: Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào
• Bài 21: Thực hành quan sát sinh vật
Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống
• Bài 22: Phân loại thế giới sống
• Bài 23: Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân
• Bài 24: Virus
• Bài 25: Vi khuẩn
• Bài 26: Thực hành quan sát vi khuẩn
• Bài 27: Nguyên sinh vật
• Bài 28: Nấm
• Bài 29: Thực vật
• Bài 30: Thực hành phân loại thực vật
• Bài 31: Động vật
• Bài 32: Thực hành quan sát và phân loại động vật ngoài thiên nhiên
• Bài 33: Đa dạng sinh học
• Bài 34: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên
Chủ đề 9: Lực
• Bài 35: Lực và biểu diễn lực
• Bài 36: Tác dụng của lực
• Bài 37: Lực hấp dẫn và trọng lượng
• Bài 38: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc
• Bài 39: Biến dạng của lò xo phép đo lực
• Bài 40: Lực ma sát
Chủ đề 10: Năng lượng và cuộc sống
• Bài 41: Năng lượng
• Bài 42: Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng lượng
Chủ đề 11: Trái đất và bầu trời
• Bài 43: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời
• Bài 44: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng
• Bài 45: Hệ Mặt Trời và Ngân Hà

Khoa học tự nhiên 6 Bài 45: Hệ mặt trời và ngân hà
Khoa học tự nhiên 6 Bài 44: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng
Khoa học tự nhiên 6 Bài 43: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời
Khoa học tự nhiên 6 Bài 42: Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng lượng
Khoa học tự nhiên 6 Bài 41: Năng lượng
Khoa học tự nhiên 6 Bài 40: Lực ma sát
Khoa học tự nhiên 6 Bài 39: Biến dạng của lò xo. Phép đo lực
Khoa học tự nhiên 6 Bài 38: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc
Khoa học tự nhiên 6 Bài 37: Lực hấp dẫn và trọng lượng
Khoa học tự nhiên 6 Bài 36: Tác dụng của lực