Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Vật Lí Lớp 10- KNTT

Giới thiệu Vật lí lớp 10 kết nối tri thức

Vật lí lớp 10 là môn học giúp học sinh hiểu về các hiện tượng và quy luật trong tự nhiên. Học sinh sẽ học về các đại lượng vật lý cơ bản như khối lượng, khối lượng riêng, áp suất, lực và năng lượng, và học cách áp dụng chúng vào giải quyết các bài toán thực tế.
iải Chuyên đề học tập Vật lí 10 Kết nối tri thức
Chuyên đề 1: Vật lí trong một số ngành nghề
• Bài 1: Sơ lược về sự phát triển của Vật lí học
• Bài 2: Giới thiệu các lĩnh vực nghiên cứu trong Vật lí học
• Bài 3: Giới thiệu các ứng dụng của Vật lí trong một số ngành nghề
Chuyên đề 2: Trái đất và bầu trời
• Bài 4: Xác định phương hướng
• Bài 5: Đặc điểm chuyển động nhìn thấy của một số thiên thể trên nền trời sao
• Bài 6: Nhật thực, nguyệt thực, thủy triều
Chuyên đề 3: Vật lí với giáo dục bảo vệ môi trường
• Bài 7: Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường
• Bài 8: Tác động của việc sử dụng năng lượng hiện nay đối với Việt Nam
• Bài 9: Sơ lược về các chất gây ô nhiễm môi trường
• Bài 10: Năng lượng tái tạo và một số công nghệ thu năng lượng tái tạo

Giải sách giáo khoa Vật lí lớp 10 kết nối tri thức

Sách giáo khoa Vật lí lớp 10 giúp học sinh hiểu rõ các khái niệm và quy luật vật lý cơ bản. Họ cần đọc và hiểu rõ các định nghĩa, đơn vị và công thức tính toán trong sách.
Giải bài tập Vật Lí 10 Kết nối tri thức
Chương 1: Mở đầu
• Bài 1: Làm quen với Vật lí
• Bài 2: Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí
• Bài 3: Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo
Chương 2: Động học
• Bài 4: Độ dịch chuyển và quãng đường đi được
• Bài 5: Tốc độ và vận tốc
• Bài 6: Thực hành: Đo tốc độ của vật chuyển động
• Bài 7: Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian
• Bài 8: Chuyển động biến đổi. Gia tốc
• Bài 9: Chuyển động thẳng biến đổi đều
• Bài 10: Sự rơi tự do
• Bài 11: Thực hành: Đo gia tốc rơi tự do
• Bài 12: Chuyển động ném
Chương 3: Động lực học
• Bài 13: Tổng hợp và phân tích lực. Cân bằng lực
• Bài 14: Định luật 1 Newton
• Bài 15: Định luật 2 Newton
• Bài 16: Định luật 3 Newton
• Bài 17: Trọng lực và lực căng
• Bài 18: Lực ma sát
• Bài 19: Lực cản và lực nâng
• Bài 20: Một số ví dụ về cách giải các bài toán thuộc phần động lực học
• Bài 21: Moment lực. Cân bằng của vật rắn
• Bài 22: Thực hành: Tổng hợp lực
Chương 4: Năng lượng, công, công suất
• Bài 23: Năng lượng. Công cơ học
• Bài 24: Công suất
• Bài 25: Động năng, thế năng
• Bài 26: Cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng
• Bài 27: Hiệu suất
Chương 5: Động lượng
• Bài 28: Động lượng
• Bài 29: Định luật bảo toàn động lượng
• Bài 30: Thực hành: Xác định động lượng của vật trước và sau va chạm
Chương 6: Chuyển động tròn đều
• Bài 31: Động học của chuyển động tròn đều
• Bài 32: Lực hướng tâm và gia tốc hướng tâm
Chương 7: Biến dạng của vật rắn. Áp suất chất lỏng
• Bài 33: Biến dạng của vật rắn
• Bài 34: Khối lượng riêng. Áp suất chất lỏng

Giải bài tập Vật lí lớp 10 kết nối tri thức

Học sinh cần tập trung vào các bài tập có tính ứng dụng cao và học cách áp dụng các quy luật vật lý vào giải quyết các bài toán thực tế. Họ cần làm quen với các công thức, đơn vị và tính chất của các đại lượng vật lý để giải quyết các bài toán một cách chính xác.
Giải SBT Vật Lí 10 Kết nối tri thức
Chương 1: Mở đầu
• Bài 1: Làm quen với Vật Lí
Chương 2: Động học
• Bài 4: Độ dịch chuyển và quãng đường đi được
• Bài 5: Tốc độ và vận tốc
• Bài 7: Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian
• Bài 8: Chuyển động biến đổi. Gia tốc
• Bài 9: Chuyển động thẳng biến đổi đều
• Bài 10: Sự rơi tự do
• Bài 12: Chuyển động ném
• Bài tập cuối chương II
Chương 3: Động lực học
• Bài 13: Tổng hợp và phân tích lực. Cân bằng lực
• Bài 14: Định luật 1 Newton
• Bài 15: Định luật 2 Newton
• Bài 16: Định luật 3 Newton
• Bài 17: Trọng lực và lực căng
• Bài 18: Lực ma sát
• Bài 19: Lực cản và lực nâng
• Bài 21: Moment lực. Cân bằng của vật rắn
• Bài tập cuối chương III
Chương 4: Năng lượng, công, công suất
• Bài 23: Năng lượng. Công cơ học
• Bài 24: Công suất
• Bài 25: Động năng, thế năng
• Bài 26: Cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng
• Bài 27: Hiệu suất
• Bài tập cuối chương IV
Chương 5: Động lượng
• Bài 28: Động lượng
• Bài 29: Định luật bảo toàn động lượng
• Bài tập cuối chương V
Chương 6: Chuyển động tròn đều
• Bài 31: Động học của chuyển động tròn đều
• Bài 32: Lực hướng tâm và gia tốc hướng tâm
• Bài tập cuối chương VI
Chương 7: Biến dạng của vật rắn. Áp suất chất lỏng
• Bài 33: Biến dạng của vật rắn
• Bài 34: Khối lượng riêng. Áp suất chất lỏng
• Bài tập cuối chương VII

Trắc nghiệm Lý 10 Bài 34 KNTT
Trắc nghiệm Lý 10 Bài 33 KNTT
Trắc nghiệm Lý 10 Bài 32 KNTT
Trắc nghiệm Lý 10 Bài 31 KNTT
Trắc nghiệm Lý 10 Bài 29 KNTT
Trắc nghiệm Lý 10 Bài 28 KNTT
Trắc nghiệm Lý 10 Bài 27 KNTT
Trắc nghiệm Lý 10 Bài 26 KNTT
Trắc nghiệm Lý 10 Bài 25 KNTT
Trắc nghiệm Lý 10 Bài 24 KNTT