Trending News
21 Th7 2024

Danh mục: Đạo đức Lớp 4 – CTST

Đạo đức là một trong những môn học quan trọng trong chương trình giáo dục của trường tiểu học. Bộ sách giáo khoa “Chân trời sáng tạo” cung cấp cho học sinh các kiến thức và kỹ năng đạo đức cần thiết để phát triển một tâm hồn đẹp và trở thành một công dân tốt trong xã hội. Môn học Đạo đức lớp 4 Chân trời sáng tạo là một trong những môn học quan trọng giúp học sinh hiểu và ứng dụng các giá trị đạo đức trong cuộc sống hàng ngày.

Giải bài tập sách giáo khoa đạo đức 4 – CTST

Sách giáo khoa Đạo đức lớp 4 Chân trời sáng tạo cung cấp cho học sinh rất nhiều bài tập để rèn luyện kỹ năng về đạo đức. Sau đây là một số bài tập mẫu trong sách giáo khoa Đạo đức lớp 4 Chân trời sáng tạo mà học sinh có thể thực hành để nâng cao kỹ năng của mình:
  1. Tìm hiểu về các giá trị đạo đức cơ bản. Học sinh có thể tìm hiểu về các giá trị đạo đức như tình bạn, tình yêu, sự chia sẻ, lòng trắc ẩn và sự chân thành. Học sinh có thể học cách áp dụng các giá trị này vào cuộc sống hàng ngày và trở thành một người có đạo đức tốt.
  2. Tìm hiểu về các truyền thống và phong tục đạo đức. Học sinh có thể tìm hiểu về các truyền thống và phong tục đạo đức của người Việt Nam cũng như của các nền văn hóa khác trên thế giới. Học sinh cũng có thể học cách tôn trọng và giữ gìn các truyền thống và phong tục đạo đức này.
  3. Vận dụng kiến thức đạo đức vào thực tế. Học sinh có thể áp dụng kiến thức của mình vào các hoạt động thực tế như giúp đỡ bạn bè, gia đình và người khác khi gặp khó khăn. Học sinh cũng có thể học cách giải quyết các vấn đề xảy ra trong cuộc sống một cách đạo đức và trung thực.
Chủ đề: Biết ơn người lao động
Bài 1: Người lao động quanh em
Bài 2: Em biết ơn người lao động
Chủ đề: Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn
Bài 3: Em cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn
Chủ đề: Yêu lao động
Bài 4: Em yêu lao độn
Bài 5: Em tích cực tham gia lao động
Chủ đề: Tôn trọng tài sản của người khác
Bài 6: Em tôn trọng tài sản của người khác
Chủ đề: Bảo vệ của công
Bài 7: Em bảo vệ của công
Chủ đề: Thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè
Bài 8: Em thiết lập quan hệ bạn bè
Bài 9: Em duy trì quan hệ bạn bè
Chủ đề: Quý trọng đồng tiền
Bài 10: Em quý trọng đồng tiền
Chủ đề: Quyền và bổn phận của trẻ em
Bài 11: Quyền trẻ em
Bài 12: Bổn phận của trẻ em

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found