Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Lịch Sử Lớp 7- CD

Giới thiệu Lịch sử lớp 7 cánh diều

Lịch sử là một trong những môn học quan trọng giúp học sinh hiểu về lịch sử của đất nước và thế giới. Trong lớp 7, học sinh sẽ được học về lịch sử Việt Nam từ thời kỳ Tiền sử cho đến thời kỳ đầu thời kỳ Trung đại.

Giải sách giáo khoa Lịch sử lớp 7 cánh diều

Sách giáo khoa Lịch sử lớp 7 cánh diều cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam và thế giới. Sách giúp học sinh hiểu rõ về các sự kiện lịch sử quan trọng, văn hoá và xã hội của các thời kỳ khác nhau. Hơn nữa, sách cũng đề cập đến cách đánh giá và phân tích các tài liệu lịch sử.
Giải bài tập Lịch Sử 7 Cánh diều
Chương 1: Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI
• Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu
• Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lí từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVI
• Bài 3: Phong trào văn hóa Phục Hưng
• Bài 4: Phong trào cải cách tôn giáo
• Bài 5: Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu thời trung đại
Chương 2: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
• Bài 6: Khái quát tiến trình lịch sử Trung Quốc
• Bài 7: Văn hóa Trung Quốc
Chương 3: Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX
• Bài 8: Khái quát lịch sử Ấn Độ thời phong kiến
• Bài 9: Văn hóa Ấn Độ thời phong kiến
Chương 4: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
• Bài 10: Khái quát lịch sử Đông Nam Á
• Bài 11: Vương quốc Cam-pu-chia
• Bài 12: Vương quốc Lào
Chương 5: Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XV
• Bài 13: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô, Đinh, Tiền Lê (939-1009)
• Bài 14: Công cuộc xây dựng đất nước thời Lý (1009-1225)
• Bài 15: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược của nhà Lý (1075-1077)
• Bài 16: Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226-1400)
• Bài 17: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên của nhà Trần (thế kỉ XIII)
• Bài 18: Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược (1400-1407)
Chương 6: Việt Nam từ đầu thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVI
• Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)
• Bài 20: Việt Nam thời Lê Sơ (1428-1527)
Chương 7: Vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI
• Bài 21: Vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI
• Giải Lịch Sử và Địa Lí 7 Cánh diều

Giải bài tập Lịch sử lớp 7 cánh diều

Để nắm vững kiến thức lịch sử và phát triển khả năng phân tích, học sinh cần thường xuyên thực hành và giải các bài tập trong sách giáo khoa và các tài liệu bổ sung. Bài tập thường yêu cầu học sinh phân tích các sự kiện lịch sử và đưa ra nhận định của mình. Việc giải bài tập này giúp học sinh nâng cao khả năng phân tích và đánh giá sự kiện lịch sử.
Giải SBT Lịch Sử 7 Cánh diều
Chương 1: Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI
• Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu
• Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lí từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVI
• Bài 3: Phong trào văn hóa Phục Hưng
• Bài 4: Phong trào cải cách tôn giáo
• Bài 5: Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu thời trung đại
Chương 2: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
• Bài 6: Khái quát tiến trình lịch sử Trung Quốc
• Bài 7: Văn hóa Trung Quốc
Chương 3: Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX
• Bài 8: Khái quát lịch sử Ấn Độ thời phong kiến
• Bài 9: Văn hóa Ấn Độ thời phong kiến
Chương 4: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
• Bài 10: Khái quát lịch sử Đông Nam Á
• Bài 11: Vương quốc Cam-pu-chia
• Bài 12: Vương quốc Lào
Chương 5: Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XV
• Bài 13: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô, Đinh, Tiền Lê (939-1009)
• Bài 14: Công cuộc xây dựng đất nước thời Lý (1009-1225)
• Bài 15: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược của nhà Lý (1075-1077)
• Bài 16: Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226-1400)
• Bài 17: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên của nhà Trần (thế kỉ XIII)
• Bài 18: Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược (1400-1407)
Chương 6: Việt Nam từ đầu thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVI
• Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)
• Bài 20: Việt Nam thời Lê Sơ (1428-1527)
Chương 7: Vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI
• Bài 21: Vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found