Trending News
13 Th6 2024

Danh mục: Lịch sử lớp 7- KNTT

Giới thiệu môn học Lịch sử lớp 7 kết nối tri thức

Lịch sử là một môn học quan trọng giúp học sinh hiểu về quá khứ của con người và xây dựng nền văn minh như thế nào. Trong lớp 7, môn lịch sử sẽ giúp học sinh tiếp cận với các sự kiện lịch sử thế giới và Việt Nam, từ đó rèn luyện khả năng tư duy phân tích và đánh giá.

Giải sách giáo khoa Lịch sử lớp 7 kết nối tri thức

Sách giáo khoa lịch sử lớp 7 cung cấp cho học sinh kiến thức về lịch sử thế giới và Việt Nam, từ thời kỳ cổ đại đến thời kỳ hiện đại. Sách giúp học sinh tiếp cận và hiểu rõ các sự kiện lịch sử, từ đó nâng cao khả năng tư duy phân tích và đánh giá.
Giải bài tập Lịch Sử 7 Kết nối tri thức
Chương 1: Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI
• Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu
• Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu
• Bài 3: Phong trào văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo
Chương 2: Trung Quốc và Ấn Độ thời trung đại
• Bài 4: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
• Bài 5: Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX
Chương 3: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
• Bài 6: Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
• Bài 7: Vương quốc Lào
• Bài 8: Vương quốc Cam-pu-chia
Chương 4: Đất nước dưới thời các vương triều Ngô – Đinh – Tiền Lê (939 – 1009)
• Bài 9: Đất nước buổi đầu độc lập (939 – 967)
• Bài 10: Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968 – 1009)
Chương 5: Đại Việt thời Lý – Trần – Hồ (1009 – 1407)
• Bài 11: Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước (1009 – 1225)
• Bài 12: Cuộc kháng chiến chống quân lược Tống (1075 – 1077)
• Bài 13: Đại Việt thời Trần (1226 – 1400)
• Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
• Bài 15: Nước Đại Ngu thời Hồ (1400 – 1407)
Chương 6: Khởi nghĩa Lam Sơn và Đại Việt thời Lê sơ (1418 – 1527)
• Bài 16: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)
• Bài 17: Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527)
Chương 7: Vùng đất phía Nam Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI
• Bài 18: Vương quốc Chăm-pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến thế kỉ XVI
• Giải sgk Lịch Sử và Địa Lí 7 Kết nối tri thức

Giải bài tập Lịch sử lớp 7 kết nối tri thức

Học sinh cần thường xuyên giải các bài tập trong sách giáo khoa và các tài liệu bổ sung để nâng cao khả năng tư duy phân tích và đánh giá. Bài tập thường yêu cầu học sinh đọc và phân tích tài liệu lịch sử, từ đó đưa ra nhận định và suy luận. Việc thường xuyên giải bài tập sẽ giúp học sinh nâng cao hiệu quả học tập và thành công trong kỳ thi.
Giải SBT Lịch Sử 7 Kết nối tri thức
Chương 1: Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI
• Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu
• Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu
• Bài 3: Phong trào văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo
Chương 2: Trung Quốc và Ấn Độ thời trung đại
• Bài 4: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
• Bài 5: Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX
Chương 3: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
• Bài 6: Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
• Bài 7: Vương quốc Lào
• Bài 8: Vương quốc Cam-pu-chia
Chương 4: Đất nước dưới thời các vương triều Ngô – Đinh – Tiền Lê (939 – 1009)
• Bài 9: Đất nước buổi đầu độc lập (939 – 967)
• Bài 10: Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968 – 1009)
Chương 5: Đại Việt thời Lý – Trần – Hồ (1009 – 1407)
• Bài 11: Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước (1009 – 1225)
• Bài 12: Cuộc kháng chiến chống quân lược Tống (1075 – 1077)
• Bài 13: Đại Việt thời Trần (1226 – 1400)
• Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
• Bài 15: Nước Đại Ngu thời Hồ (1400 – 1407)
Chương 6: Khởi nghĩa Lam Sơn và Đại Việt thời Lê sơ (1418 – 1527)
• Bài 16: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)
• Bài 17: Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527)
Chương 7: Vùng đất phía Nam Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI
• Bài 18: Vương quốc Chăm-pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến thế kỉ XVI
• Chủ đề chung 1 : Các cuộc đại phát kiến địa lí
• Chủ đề chung 2. Đô thị: Lịch sử và hiện tại

Lịch sử 7 Bài 18: Vương quốc Chăm-pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến thế kỉ XVI
Lịch sử 7 Bài 17: Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527)
Lịch sử 7 Bài 16: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)
Lịch sử 7 Bài 15: Nước Đại Ngu thời Hồ (1400 – 1407)
Lịch sử lớp 7 Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
Lịch sử 7 Bài 13: Đại Việt thời Trần (1226 – 1400)
Lịch sử 7 Bài 12: Cuộc kháng chiến chống quân lược Tống (1075 – 1077)
Lịch sử 7 Bài 11: Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước (1009 – 1225)
Lịch sử 7 Bài 10: Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968 – 1009)
Lịch sử 7 Bài 9: Đất nước buổi đầu độc lập (939 – 967)