Trending News
21 Th7 2024

Danh mục: Ngữ Văn Lớp 11 – KNTT

Ngữ văn lớp 11 là một môn học quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông tại Việt Nam. Môn học này giúp học sinh rèn luyện kỹ năng đọc hiểu và phân tích tác phẩm văn học, cũng như kỹ năng viết văn có tính thuyết phục và sáng tạo. Kết nối tri thức là chủ đề chính của môn học này, và nó cho phép học sinh áp dụng tri thức của mình trong viết văn và truyền tải thông điệp của tác giả.
Trong môn học này, học sinh sẽ được học các tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam như “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố, “Truyện Kiều” của Nguyễn Du, “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng, “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh và nhiều tác phẩm khác. Các tác phẩm này mang trong mình những giá trị văn học và tư tưởng sâu sắc, và được sử dụng để giúp học sinh rèn luyện kỹ năng phân tích và đánh giá văn học.

Soạn văn 11 Kết nối tri thức

Bài soạn văn là một trong những bài kiểm tra quan trọng trong môn Ngữ văn lớp 11. Đây là bài kiểm tra đòi hỏi học sinh phải có khả năng phân tích nội dung, xây dựng ý tưởng và triển khai các ý tưởng đó thành bài viết. Để viết một bài soạn văn tốt, học sinh cần phải có vốn kiến thức về lịch sử văn học, các kỹ thuật viết văn và sử dụng các từ ngữ phù hợp.
Để kết nối tri thức trong bài soạn văn, học sinh cần áp dụng các kiến thức và kinh nghiệm của mình vào viết văn. Họ cần phải hiểu rõ nội dung của tác phẩm và sử dụng các kiến thức liên quan để phân tích và đánh giá tác phẩm. Sau đó, họ cần xây dựng ý tưởng và triển khai chúng thành bài viết. Việc kết nối tri thức trong viết văn giúp bài viết của học sinh trở nên sáng tạo và độc đáo hơn, cũng như giúp học sinh hiểu rõ hơn về cách áp dụng kiến thức trong thực tế.
Bài 1: Câu chuyện và điểm nhìn trong truyện kể
Vợ nhặt
Chí Phèo
Thực hành tiếng Việt trang 36
Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm truyện
Thuyết trình về nghệ thuật kể chuyện trong một tác phẩm truyện
Củng cố, mở rộng trang 48
Bài 2: Cấu từ và hình ảnh trong thơ trữ tình
Nhớ đồng
Tràng Giang
Con đường mùa đông
Thực hành tiếng Việt trang 65
Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm thơ
Giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật
Củng cố, mở rộng trang 73
Bài 3: Cấu trúc của văn bản nghị luận
Cầu hiền chiếu
Tôi có một ước mơ
Một thời đại trong thi ca
Thực hành Tiếng Việt trang 89
Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội
Trình bày ý kiến đánh giá, bình luận một vấn đề xã hội
Củng cố, mở rộng trang 97
Bài 4: Tự sự trong truyên thơ dân gian và trong thơ trữ tình
Lời tiễn dặn
Dương phụ hành
Thuyền và biển
Thực hành tiếng Việt trang 112
Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội: Hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại
Củng cố, mở rộng trang 122
Bài 5: Nhân vật và xung đột trong bi kịch
Sống, hay không sống – đó là vấn đề
Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài
Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên xã hội
Củng cố, mở rộng trang 151
Ôn tập học kì 1
Bài 6: Nguyễn Du – Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Bài 7: Ghi chép và tưởng tượng trong kí
Bài 8: Cấu trúc của văn bản thông tin
Bài 9: Lựa chọn và hành động

Văn mẫu 11 Kết nối tri thức

Để hỗ trợ cho quá trình học tập, học sinh có thể tìm kiếm các văn mẫu lớp 11 để tham khảo và nâng cao kiến thức của mình. Các văn mẫu này sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn về cách xây dựng ý tưởng, triển khai ý tưởng đó thành bài viết và sử dụng các từ ngữ phù hợp.
Khi tìm kiếm văn mẫu lớp 11, học sinh nên chú ý đến các yếu tố về nội dung, cách triển khai ý tưởng, cấu trúc bài viết và sử dụng từ ngữ. Họ nên lựa chọn các văn mẫu có chất lượng cao, phù hợp với nội dung bài viết của mình và được viết bởi các tác giả có kinh nghiệm.
Bài 1: Câu chuyện và điểm nhìn trong truyện kể
Phân tích tình huống truyện trong “Vợ nhặt”
Phân tích tác phẩm Chí Phèo
Phân tích “Cải ơi!”
Bài 2: Cấu tứ và hình ảnh trong thơ trữ tình
Phân tích “Con đường mùa đông”
Phân tích “Nhớ đồng”
Phân tích “Tràng giang”
Phân tích “Thời gian”
Bài 3: Cấu trúc của văn bản nghị luận
Phân tích “Tôi có một ước mơ”
Phân tích “Cầu hiền chiếu”
Phân tích “Một thời đại trong thi ca”
Phân tích “Tiếp xúc với tác phẩm”
Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (Con người với cuộc sống xung quanh)
Bài 4: Tự sự trong truyện thơ dân gian và trong thơ trữ tình
Phân tích “Thuyền và biển”
Phân tích “Lời tiễn dặn”
Phân tích “Dương phụ hành”
Bài 5: Nhân vật và xung đột trong bi kịch
Phân tích “Sống hay không sống – Đó là vấn đề”
Phân tích “Vĩnh biệt cửu trùng đài”
Phân tích “Prô – mê – tê bị xiềng”

Phân tích “Prô – mê – tê bị xiềng”
Phân tích “Dương phụ hành” – Cao Bá Quát
Phân tích bài thơ “Thuyền và biển”
Phân tích “Tiếp xúc với tác phẩm”
Phân tích bài Một thời đại trong thi ca trích Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh
Phân tích bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm
Phân tích “Tôi có một ước mơ” – Martin Luther King
Phân tích “Thời gian” – Văn Cao
TOP 17 bài Phân tích bài thơ Tràng giang của Huy Cận
Phân tích bài thơ Nhớ Đồng của Tố Hữu