Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Khoa Học Tự Nhiên Lớp 7- CD

Giới thiệu Khoa học tự nhiên lớp 7 cánh diều

Khoa học tự nhiên là môn học quan trọng giúp học sinh hiểu về thế giới xung quanh, từ đó phát triển khả năng quan sát, phân tích và suy luận. Trong lớp 7, học sinh sẽ được học về các khái niệm cơ bản của khoa học tự nhiên, từ đó rèn luyện khả năng giải thích các hiện tượng tự nhiên.

Giải sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 7 cánh diều

Sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 7 cánh diều cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về vật lý, hóa học và sinh học. Sách giúp học sinh hiểu rõ các khái niệm cơ bản và cách giải thích các hiện tượng tự nhiên.
Bài mở đầu
• Bài mở đầu: Phương pháp và kĩ năng trong học tập môn khoa học tự nhiên
Phần 1. Chất và sự biến đổi của chất
Chủ đề 1: Nguyên tử. Nguyên tố hóa học
• Bài 1: Nguyên tử
• Bài 2: Nguyên tố hóa học
Chủ đề 2: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
• Bài 3: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
• Bài tập Chủ đề 1, 2
Chủ đề 3: Phân tử
• Bài 4: Phân tử, đơn chất, hợp chất
• Bài 5: Giới thiệu về liên kết hóa học
• Bài 6: Hóa trị, công thức hóa học
• Bài tập Chủ đề 3
Phần 2. Năng lượng và sự biến đổi
Chủ đề 4: Tốc độ
• Bài 7: Tốc độ của chuyển động
• Bài 8: Đồ thị quãng đường – thời gian
• Bài tập Chủ đề 4
Chủ đề 5: Âm thanh
• Bài 9: Sự truyền âm
• Bài 10: Biên độ, tần số, độ cao và độ to của âm
• Bài 11: Phản xạ âm
• Bài tập Chủ đề 5
Chủ đề 6: Ánh sáng
• Bài 12: Ánh sáng, tia sáng
• Bài 13: Sự phản xạ ánh sáng
• Bài tập Chủ đề 6
Chủ đề 7: Tính chất từ của chất
• Bài 14: Nam châm
• Bài 15: Từ trường
• Bài 16: Từ trường Trái Đất
• Bài tập Chủ đề 7
Phần 3. Vật sống
Chủ đề 8: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật
• Bài 17: Vai của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật
• Bài 18: Quang hợp ở thực vật
• Bài 19: Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp
• Bài 20: Thực hành về quang hợp ở cây xanh
• Bài 21: Hô hấp tế bào
• Bài 22: Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào
• Bài 23: Trao đổi khí ở sinh vật
• Bài 24: Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật
• Bài 25: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật
• Bài 26: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật
• Bài tập Chủ đề 8
Chủ đề 9: Cảm ứng ở sinh vật
• Bài 27: Khái quát về cảm ứng và cảm ứng ở thực vật
• Bài 28: Cảm ứng ở động vật
Chủ đề 10: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
• Bài 29: Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
• Bài 30: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
• Bài 31: Sinh trưởng và phát triển ở động vật
Chủ đề 11: Sinh sản ở sinh vật
• Bài 32: Khái quát về sinh sản và sinh sản vô tính ở sinh vật
• Bài 33: Sinh sản hữu tính ở sinh vật
• Bài 34: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều khiển sinh sản ở sinh vật
Chủ đề 12: Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất
• Bài 35: Sự thống nhất về cấu trúc và các hoạt động sống trong cơ thể sinh vật
• Bài tập Chủ đề 9, 10, 11, 12
• Giải Hóa học 7 Cánh diều
• Giải Sinh học 7 Cánh diều
• Giải Vật Lí 7 Cánh diều

Giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 7 cánh diều

Để nâng cao khả năng giải thích các hiện tượng tự nhiên, học sinh cần thường xuyên thực hành và giải các bài tập trong sách giáo khoa và các tài liệu bổ sung. Bài tập thường yêu cầu học sinh giải thích các hiện tượng tự nhiên, phân tích các thí nghiệm hoặc tìm hiểu về các quy trình khoa học. Việc giải bài tập này giúp học sinh nâng cao khả năng quan sát, phân tích và suy luận, từ đó giải thích các hiện tượng tự nhiên một cách chính xác và khoa học.
Giải SBT Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều
• Bài mở đầu: Phương pháp và kĩ năng trong học tập môn khoa học tự nhiên
• Bài 1: Nguyên tử
• Bài 2: Nguyên tố hóa học
• Bài 3: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
• Bài 4: Phân tử, đơn chất, hợp chất
• Bài 5: Giới thiệu về liên kết hóa học
• Bài 6: Hóa trị, công thức hóa học
• Bài 7: Tốc độ của chuyển động
• Bài 8: Đồ thị quãng đường – thời gian
• Bài 9: Sự truyền âm
• Bài 10: Biên độ, tần số, độ cao và độ to của âm
• Bài 11: Phản xạ âm
• Bài 12: Ánh sáng, tia sáng
• Bài 13: Sự phản xạ ánh sáng
• Bài 14: Nam châm
• Bài 15: Từ trường
• Bài 16: Từ trường Trái Đất
• Bài 17: Vai trò của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật
• Bài 18: Quang hợp ở thực vật
• Bài 19: Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp
• Bài 20: Thực hành về quang hợp ở cây xanh
• Bài 21: Hô hấp tế bào
• Bài 22: Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào
• Bài 23: Trao đổi khí ở sinh vật
• Bài 24: Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật
• Bài 25: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật
• Bài 26: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật
• Bài 27: Khái quát về cảm ứng và cảm ứng ở thực vật
• Bài 28: Cảm ứng ở động vật
• Bài 29: Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
• Bài 30: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
• Bài 31: Sinh trưởng và phát triển ở động vật
• Bài 32: Khái quát về sinh sản và sinh sản vô tính ở sinh vật
• Bài 33: Sinh sản hữu tính ở sinh vật
• Bài 34: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều khiển sinh sản ở sinh vật
• Bài 35: Sự thống nhất về cấu trúc và các hoạt động sống trong cơ thể sinh vật

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found