Trending News
21 Th7 2024

Danh mục: Toán Lớp 4 – KNTT

Giải bài tập SGK Toán 4 KNTT

Toán lớp 4 Kết nối tri thức là một chương trình giáo dục nhằm giúp học sinh phát triển kỹ năng toán học cơ bản và trí tuệ. Trong sách giáo khoa Toán lớp 4 Kết nối tri thức, có rất nhiều bài tập được thiết kế để giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tính toán cơ bản. Sau đây là một số bài tập mẫu trong sách giáo khoa Toán lớp 4 Kết nối tri thức mà học sinh có thể thực hành để nâng cao kỹ năng tính toán của mình:
Tìm giá trị của biểu thức: 20 – (6 x 2) + 4
Tính diện tích hình vuông có cạnh là 8cm
Tìm x biết: 7x – 3 = 52
Tính chu vi hình tròn có bán kính là 4cm
Tìm giá trị của biểu thức: 8 x 3 + 2 – 5 x 4
Giải Toán lớp 4 Tập 1
Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung
Bài 1: Ôn tập các số đến 100 000
Bài 2: Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 000
Bài 3: Số chẵn, số lẻ
Bài 4: Biểu thức chữ
Bài 5: Giải bài toán có ba bước tính
Bài 6: Luyện tập chung
Chủ đề 2: Góc và đơn vị đo góc
Bài 7: Đo góc, đơn vị đo góc
Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Bài 9: Luyện tập chung
Chủ đề 3: Số có nhiều chữ số
Bài 10: Số có sáu chữ số. Số 1 000 000
Bài 11: Hàng và lớp
Bài 12: Các số trong phạm vi lớp triệu
Bài 13: Làm tròn số đến hàng trăm nghìn
Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số
Bài 15: Làm quen với dãy số tự nhiên
Bài 16: Luyện tập chung
Chủ đề 4: Một số đơn vị đo đại lượng
Bài 17: Yến, tạ, tấn
Bài 18: Đề-xi-mét vuông, mét vuông, mi-li-mét vuông
Bài 19: Giây, thế kỉ
Bài 20: Thực hành và trải nghiệm sử dụng một số đơn vị đo đại lượng
Bài 21: Luyện tập chung
Chủ đề 5: Phép cộng và phép trừ
Bài 22: Phép cộng các số có nhiều chữ số
Bài 23: Phép trừ các số có nhiều chữ số
Bài 24: Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng
Bài 25: Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó
Bài 26: Luyện tập chung
Chủ đề 6: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song
Bài 27: Hai đường thẳng vuông góc
Bài 28: Thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc
Bài 29: Hai đường thẳng song song
Bài 30: Thực hành vẽ hai đường thẳng song song
Bài 31: Hình bình hành, hình thoi
Bài 32: Luyện tập chung
Chủ đề 7: Ôn tập học kì 1
Bài 33: Ôn tập các số đến lớp triệu
Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ
Bài 35: Ôn tập hình học
Bài 36: Ôn tập đo lườn
Bài 37: Ôn tập chung
Giải Toán lớp 4 Tập 2
Nội dung đang được cập nhật …

Giải bài tập VBT Toán 4 KNTT

Sách bài tập Toán lớp 4 Kết nối tri thức cung cấp cho học sinh rất nhiều bài tập về các chủ đề khác nhau trong môn Toán. Để giúp học sinh nâng cao kỹ năng toán học của mình, sau đây là một số bài tập mẫu trong sách bài tập Toán lớp 4 Kết nối tri thức:
Tính tổng của 234 và 567
Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 9m và chiều rộng là 6m
Tìm giá trị của biểu thức: 24 – 10 : 2 x 3
Tính chu vi hình tam giác có các cạnh lần lượt là 3cm, 4cm và 5cm
Tìm giá trị của x biết: 6x + 5 = 41
Giải VBT Toán lớp 4 Tập 1 Kết nối tri thức
Bài 1: Ôn tập các số đến 100 000
Bài 2: Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 000
Bài 3: Số chẵn, số lẻ
Bài 4: Biểu thức chữ
Bài 5: Giải bài toán có ba bước tính
Bài 6: Luyện tập chung
Bài 7: Đo góc, đơn vị đo góc
Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Bài 9: Luyện tập chung
Bài 10: Số có sáu chữ số. Số 1 000 000
Bài 11: Hàng và lớp
Bài 12: Các số trong phạm vi lớp triệu
Bài 13: Làm tròn số đến hàng trăm nghìn
Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số
Bài 15: Làm quen với dãy số tự nhiên
Bài 16: Luyện tập chung
Bài 17: Yến, tạ, tấn
Bài 18: Đề-xi-mét vuông, mét vuông, mi-li-mét vuông
Bài 19: Giây, thế kỉ
Bài 20: Thực hành và trải nghiệm sử dụng một số đơn vị đo đại lượng
Bài 21: Luyện tập chung
Bài 22: Phép cộng các số có nhiều chữ số
Bài 23: Phép trừ các số có nhiều chữ số
Bài 24: Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng
Bài 25: Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó
Bài 26: Luyện tập chung
Bài 27: Hai đường thẳng vuông góc
Bài 28: Thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc
Bài 29: Hai đường thẳng song son
Bài 30: Thực hành vẽ hai đường thẳng song song
Bài 31: Hình bình hành, hình thoi
Bài 32: Luyện tập chung
Bài 33: Ôn tập các số đến lớp triệu
Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ
Bài 35: Ôn tập hình học
Bài 36: Ôn tập đo lường
Bài 37: Ôn tập chung
Giải VBT Toán lớp 4 Tập 2 Kết nối tri thức
Nội dung đang được cập nhật ….

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found