Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Công Nghệ Lớp 10- CTST

Giới thiệu Công nghệ lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo

Môn Công nghệ lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo là một trong những môn học quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông. Môn học này giúp học sinh hiểu về các khái niệm cơ bản về công nghệ và ứng dụng của nó. Học sinh sẽ được học về các loại vật liệu, cơ khí, điện tử và kỹ thuật số.

Giải sách giáo khoa Công nghệ lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo

Sách giáo khoa Công nghệ lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về công nghệ và ứng dụng của nó. Sách giúp học sinh hiểu rõ về các khái niệm cơ bản về vật liệu, cơ khí, điện tử và kỹ thuật số.

Giải bài tập Công nghệ lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo

Để nâng cao khả năng áp dụng kiến thức công nghệ vào các vấn đề trong cuộc sống, học sinh cần thực hiện các bài tập trong sách giáo khoa và các tài liệu bổ sung. Bài tập thường yêu cầu học sinh áp dụng kiến thức công nghệ vào các vấn đề cụ thể, giúp họ phát triển khả năng áp dụng kiến thức vào thực tiễn.
Giải Công nghệ 10 Chân trời sáng tạo
Công nghệ trồng trọt 10
Chương I: Giới thiệu chung về trồng trọt
• Bài 1: Giới thiệu về trồng trọt
• Bài 2: Cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt
• Ôn tập chương 1
Chương II: Đất trồng
• Bài 3: Giới thiệu về đất trồng
• Bài 4: Sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng
• Bài 5: Giá thể trồng cây
• Bài 6: Thực hành: Xác định độ chua và độ mặn của đất
• Ôn tập chương 2
Chương III: Phân bón
• Bài 7: Giới thiệu về phân bón
• Bài 8: Sử dụng và bảo quản phân bón
• Bài 9: Sử dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón
• Bài 10: Thực hành: Nhận biết một số loại phân bón hoá học
• Ôn tập chương 3
Chương IV: Công nghệ giống cây trồng
• Bài 11: Khái niệm và vai trò của giống cây trồng
• Bài 12: Một số phương pháp chọn, tạo giống cây trồng
• Bài 13: Nhân giống cây trồng
• Bài 14: Thực hành: Nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp ghép
• Ôn tập chương 4
Chương V: Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng
• Bài 15: Sâu, bệnh hại cây trồng và ý nghĩa của việc phòng trừ
• Bài 16: Một số hại cây trồng thường gặp và biện pháp phòng trừ
• Bài 17: Một số bệnh hại cây trồng thường gặp và biện pháp phòng trừ
• Bài 18: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng
• Ôn tập chương 5
Chương VI: Kĩ thuật trồng trọt
• Bài 19: Quy trình trồng trọt và cơ giới hoá trong trồng trọt
• Bài 20: Công nghệ cao trong thu hoạch và bảo quản sản phẩm trồng trọt
• Bài 21: Chế biến sản phẩm trồng trọt
• Bài 22: Dự án trồng hoa trong chậu
• Ôn tập chương 6
Chương VII: Trồng trọt công nghệ cao
• Bài 23: Giới thiệu về trồng trọt công nghệ cao
• Bài 24: Một số công nghệ cao trong trồng trọt
• Bài 25: Công nghệ trồng cây không dùng đất
• Ôn tập chương 7
Chương VIII: Bảo vệ môi trường trong trồng trọt
• Bài 26: Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường trong trồng trọt
• Bài 27: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong bảo vệ môi trường và xử lí chất thải trồng trọt
• Bài 28: Thực hành: Sử dụng rơm, dạ để trồng nấm rơm
• Ôn tập chương VIII
Thiết kế và công nghệ 10
Chương I: Đại cương về công nghệ
• Bài 1: Công nghệ và đời sống
• Bài 2: Hệ thống kĩ thuật
• Bài 3: Công nghệ phổ biến
• Bài 4: Một số công nghệ mới
• Bài 5: Đánh giá công nghệ
• Bài 6: Cách mạng công nghiệp
• Bài 7: Ngành nghề kĩ thuật, công nghệ
Chương II: Vẽ kĩ thuật
• Bài 8: Bản vẽ kĩ thuật và tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
• Bài 9: Hình chiếu vuông góc
• Bài 10: Hình cắt và mặt cắt
• Bài 11: Hình chiếu trục đo
• Bài 12: Hình chiếu phối cảnh
• Bài 13: Biểu diễn quy ước ren
• Bài 14: Bản vẽ cơ khí
• Bài 15: Bản vẽ xây dựng
• Bài 16: Vẽ kĩ thuật với sự trợ giúp của máy tính
Chương III: Thiết kế kĩ thuật
• Bài 17: Khái quát về thiết kế kĩ thuật
• Bài 18: Quy trình thiết kế kĩ thuật
• Bài 19: Những yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế kĩ thuật
• Bài 20: Nguyên tắc thiết kế kĩ thuật
• Bài 21: Phương pháp, phương tiện hỗ trợ thiết kế kĩ thuật

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found