Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Toán Lớp 6 – CD

Giới thiệu Toán Lớp 6 Cánh Diều

Môn Toán là môn học giúp bạn rèn luyện kỹ năng tư duy logic, giải quyết các vấn đề số học và hình học. Trong khóa học này, bạn sẽ học về các phép tính cơ bản, phương trình, hình học và xác suất.
Giải sách giáo khoa Toán Lớp 6 Cánh Diều

Sách giáo khoa Toán lớp 6

Cánh Diều cung cấp cho bạn kiến thức cơ bản về các phép tính, phương trình, hình học và xác suất thông qua các bài tập thực hành và ví dụ minh họa đa dạng.
Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều
Chương 1: Số tự nhiên
• Bài 1: Tập hợp
• Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
• Bài 3: Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên
• Bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên
• Bài 5: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên
• Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính
• Bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết
• Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
• Bài 9: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
• Bài 10: Số nguyên tố. Hợp số
• Bài 11: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
• Bài 12: Ước chung và ước chung lớn nhất
• Bài 13: Bội chung và bội chung nhỏ nhất
• Bài tập cuối chương 1
Top 9 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 1 có đáp án (sách mới)
Chương 2: Số nguyên
• Bài 1: Số nguyên âm
• Bài 2: Tập hợp các số nguyên
• Bài 3: Phép cộng các số nguyên
• Bài 4: Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc
• Bài 5: Phép nhân các số nguyên
• Bài 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên
• Bài tập cuối chương 2
Chương 3: Hình học trực quan
• Bài 1: Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều
• Bài 2: Hình chữ nhật. Hình thoi
• Bài 3: Hình bình hành
• Bài 4: Hình thang cân
• Bài 5: Hình có trục đối xứng
• Bài 6: Hình có tâm đối xứng
• Bài 7: Đối xứng trong thực tiễn
• Bài tập cuối chương 3
• Thực hành phần mềm Geogebra
Top 30 Đề thi Toán lớp 6 Học kì 1 có đáp án (sách mới)
Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 2 – Cánh diều
Chương 4. Một số yếu tố thống kê và xác suất
• Bài 1. Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu
• Bài 2. Biểu đồ cột kép
• Bài 3. Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản
• Bài 4. Xác suất thực nghiệm trong một trò chơi và thí nghiệm đơn giản
• Bài ôn tập cuối chương 4
Chương 5. Phân số và số thập phân
• Bài 1. Phân số với tử và mẫu là số nguyên
• Bài 2. So sánh các phân số. Hỗn số dương
• Bài 3. Phép cộng. Phép trừ phân số
• Bài 4. Phép nhân, phép chia phân số
• Bài 5. Số thập phân
• Bài 6. Phép cộng, phép trừ số thập phân
• Bài 7. Phép nhân, phép chia số thập phân
• Bài 8. Ước lượng và làm tròn số
• Bài 9. Tỉ số. Tỉ số phần trăm
• Bài 10. Hai bài toán về phân số
• Bài tập cuối chương 5
• Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Chủ đề 2. Chỉ số khối cơ thể (BMI)
Chương 6. Hình học phẳng
• Bài 1. Điểm. Đường thẳng
• Bài 2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song
• Bài 3. Đoạn thẳng
• Bài 4. Tia
• Bài 5. Góc
• Bài tập cuối chương 6
• Hoạt động thực hành và trải nghiệm chủ đề 3. Sắp xếp các vị trí thẳng hàng
• Giải Hình học lớp 6 Cánh diều

Giải bài tập Toán Lớp 6 Cánh Diều

Để rèn luyện kỹ năng giải toán của bạn, sách giáo khoa Toán lớp 6 Cánh Diều cũng cung cấp nhiều bài tập giải quyết các vấn đề số học và hình học khác nhau. Bạn sẽ được rèn luyện kỹ năng phân tích, suy luận và giải quyết vấn đề một cách chính xác.
Giải sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều
Chương 1: Số tự nhiên
• Bài 1: Tập hợp
• Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
• Bài 3: Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên
• Bài 4: Phép nhân, phép chia số tự nhiên
• Bài 5: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên
• Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính
• Bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết
• Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.
• Bài 9: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
• Bài 10: Số nguyên tố. Hợp số
• Bài 11: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
• Bài 12: Ước chung và ước chung lớn nhất
• Bài 13: Bội chung và bội chung nhỏ nhất
• Bài ôn tập cuối chương 1
Top 9 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 1 có đáp án (sách mới)
Chương 2: Số nguyên
• Bài 1: Số nguyên âm
• Bài 2: Tập hợp các số nguyên
• Bài 3: Phép cộng các số nguyên
• Bài 4: Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc
• Bài 5: Phép nhân các số nguyên
• Bài 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên
• Bài ôn tập cuối chương 2
Chương 3: Hình học trực quan
• Bài 1: Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều
• Bài 2: Hình chữ nhật. Hình thoi
• Bài 3: Hình bình hành
• Bài 4: Hình thang cân
• Bài 5: Hình có trục đối xứng
• Bài 6: Hình có tâm đối xứng
• Bài tập cuối chương 3
Top 30 Đề thi Toán lớp 6 Học kì 1 có đáp án (sách mới)
Giải sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2 Cánh diều
Chương 4: Một số yếu tố thống kê và xác suất
• Bài 1: Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu
• Bài 2: Biểu đồ cột kép
• Bài 3: Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản
• Bài 4: Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản
• Bài ôn tập cuối chương 4
Chương 5: Phân số và số thập phân
• Bài 1: Phân số với tử và mẫu là số nguyên
• Bài 2: So sánh các phân số. Hỗn số dương
• Bài 3: Phép cộng. Phép trừ phân số
• Bài 4: Phép nhân, phép chia phân số
• Bài 5: Số thập phân
• Bài 6: Phép cộng, phép trừ số thập phân
• Bài 7: Phép nhân, phép chia số thập phân
• Bài 8: Ước lượng và làm tròn số
• Bài 9: Tỉ số. Tỉ số phần trăm
• Bài 10: Hai bài toán về phân số
• Bài tập cuối chương 5
Chương 6: Hình học phẳng
• Bài 1: Điểm. Đường thẳng
• Bài 2: Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song
• Bài 3: Đoạn thẳng
• Bài 4: Tia
• Bài 5: Góc
• Bài tập cuối chương 6

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found