Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Tin Học Lớp 10- KNTT

Giới thiệu Tin học lớp 10 kết nối tri thức

Môn Tin học lớp 10 giúp học sinh hiểu về cách sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc sống.
Giải Chuyên đề học tập Tin học 10 Kết nối tri thức
Chuyên đề Tin học 10 Tin học ứng dụng
Chuyên đề 1: Thực hành làm việc với các tệp văn bản
• Bài 1: Lập dàn ý và định dạng các công cụ nâng cao
• Bài 2: Trình bày văn bản với định dạng ảnh nâng cao
• Bài 3: Trình bày văn bản với hình khối và hộp văn bản
• Bài 4: Tạo mục lục và xuất bản văn bản
Chuyên đề 2: Thực hành sử dụng phần mềm bảng tính
• Bài 1: Tạo dữ liệu ban đầu với công cụ định dạng bảng
• Bài 2: Tạo biểu mẫu khách hàng với hộp kiểm
• Bài 3: Xây dựng dự toán với hàm điều kiện
• Bài 4: Hoàn thiện dự toán với hàm tìm kiếm
• Bài 5: Thực hành tổng hợp và thống kê số liệu để quyết định báo giá
• Bài 6: Tạo và xuất báo giá với hàm thời gian
• Bài 7: Kiểm thử, hoàn thiện và đóng gói sản phẩm
Chuyên đề 3: Thực hành sử dụng phần mềm trình chiếu
• Bài 1: Xây dựng ý tưởng: cấu trúc bài trình chiều
• Bài 2: Tạo ấn tượng với minh họa bằng video
• Bài 3: Thu hút khách hàng với trò chơi tương tác
• Bài 4: Hoàn thiện và xuất bản sản phẩm truyền thống
________________________________________
Chuyên đề Tin học 10 Khoa học máy tính
Chuyên đề 1: Thực hành với các bộ phận của robot giáo dục
• Bài 1: Cấu tạo chung của robot giáo dục
• Bài 2: Bảng mạch điều khiển và cơ cấu chấp hành
• Bài 3: Cảm biến và phụ kiện dùng trong robot
• Bài 4: Thực hành: Lắp ráp robot hoàn chỉnh
Chuyên đề 2: Kết nối robot với máy tính
• Bài 5: Phần mềm lập trình điều khiển robot
• Bài 6: Chương trình điều khiển robot
• Bài 7: Thực hành: Cài đặt và kết nối robot
• Bài 8: Thực hành: Kiểm tra tình trạng hoạt động của robot
Chuyên đề 3: Lập trình điều khiển robot
• Bài 9: Điều khiển robot chuyển động
• Bài 10: Điều khiển robot nhận biết vật cản
• Bài 11: Dẫn đường tự động cho robot
• Bài 12 Thực hành: Điều khiển robot trên sa bàn
• Bài 13: Lập trình điều khiển một số phu kiện
• Bài 14: Thực hành: Dự án điều khiển robot trên sa bàn

Giải sách giáo khoa Tin học lớp 10 kết nối tri thức

Trong giáo trình Tin học lớp 10, các bạn sẽ được học về cấu trúc và chức năng của máy tính, hệ điều hành, mạng máy tính và các phần mềm ứng dụng.
Giải bài tập Tin học 10 Kết nối tri thức
Chủ đề 1: Máy tính và xã hội tri thức
• Bài 1: Thông tin và xử lí thông tin
• Bài 2: Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội
• Bài 3: Một số kiểu dữ liệu và dữ liệu văn bản
• Bài 4: Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên
• Bài 5: Dữ liệu lôgic
• Bài 6: Dữ liệu âm thanh và hình ảnh
• Bài 7: Thực hành sử dụng thiết bị số thông dụng
Chủ đề 2: Mạng máy tính và Internet
• Bài 8: Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại
• Bài 9: An toàn trong không gian mạng
• Bài 10: Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet
Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
• Bài 11: Ứng dụng trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền
Chủ đề 4: Ứng dụng tin học
• Bài 12: Phần mềm thiết kế đồ hoạ
• Bài 13: Bổ sung các đối tượng đồ hoạ
• Bài 14: Làm việc với đối tượng đường và văn bản
• Bài 15: Hoàn thiện hình ảnh đồ hoạ
Chủ đề 5: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
• Bài 16: Ngôn ngữ lập trình bậc cao và python
• Bài 17: Biến và lệnh gán
• Bài 18: Các lệnh vào ra đơn giản
• Bài 19: Câu lệnh điều kiện If
• Bài 20: Câu lệnh lặp For
• Bài 21: Câu lệnh lặp while
• Bài 22: Kiểu dữ liệu danh sách
• Bài 23: Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách
• Bài 24: Xâu kí tự
• Bài 25: Một số lệnh làm việc với xâu kí tự
• Bài 26: Hàm trong Python
• Bài 27: Tham số của hàm
• Bài 28: Phạm vi của biến
• Bài 29: Nhận biết lỗi chương trình
• Bài 30: Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình
• Bài 31: Thực hành viết chương trình đơn giản
• Bài 32: Ôn tập lập trình Python
Chủ đề 6: Hướng nghiệp với Tin học
• Bài 33: Nghề thiết kế đồ hoạ máy tính
• Bài 34: Nghề phát triển phần mềm
• Giải Tin học 10 Chân trời sáng tạo

Giải bài tập Tin học lớp 10 kết nối tri thức

Học sinh cần thực hành nhiều bài tập để nắm vững kiến thức. Các bài tập trong sách giáo khoa sẽ giúp học sinh làm quen với các tính năng và công cụ của máy tính, rèn luyện kỹ năng sử dụng phần mềm và ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
Giải SBT Tin học 10 Kết nối tri thức
Chủ đề 1: Máy tính và xã hội tri thức
• Bài 1: Thông tin và xử lí thông tin
• Bài 2: Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội
• Bài 3: Một số kiểu dữ liệu và dữ liệu văn bản
• Bài 4: Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên
• Bài 5: Dữ liệu lôgic
• Bài 6: Dữ liệu âm thanh và hình ảnh
• Bài 7: Thực hành sử dụng thiết bị số thông dụng
Chủ đề 2: Mạng máy tính và Internet
• Bài 8: Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại
• Bài 9: An toàn trong không gian mạng
• Bài 10: Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet
Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
• Bài 11: Ứng dụng trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền
Chủ đề 4: Ứng dụng tin học
• Bài 12: Phần mềm thiết kế đồ hoạ
• Bài 13: Bổ sung các đối tượng đồ hoạ
• Bài 14: Làm việc với đối tượng đường và văn bản
• Bài 15: Hoàn thiện hình ảnh đồ hoạ
Chủ đề 5: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
• Bài 16: Ngôn ngữ lập trình bậc cao và python
• Bài 17: Biến và lệnh gán
• Bài 18: Các lệnh vào ra đơn giản
• Bài 19: Câu lệnh điều kiện If
• Bài 20: Câu lệnh lặp For
• Bài 21: Câu lệnh lặp while
• Bài 22: Kiểu dữ liệu danh sách
• Bài 23: Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách
• Bài 24: Xâu kí tự
• Bài 25: Một số lệnh làm việc với xâu kí tự
• Bài 26: Hàm trong Python
• Bài 27: Tham số của hàm
• Bài 28: Phạm vi của biến
• Bài 29: Nhận biết lỗi chương trình
• Bài 30: Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình
• Bài 31: Thực hành viết chương trình đơn giản
• Bài 32: Ôn tập lập trình Python
Chủ đề 6: Hướng nghiệp với Tin học
• Bài 33: Nghề thiết kế đồ hoạ máy tính
• Bài 34: Nghề phát triển phần mềm

Giải Tin 10 Bài 33: Nghề thiết kế đồ hoạ máy tính KNTT
Giải Tin 10 Bài 32: Ôn tập lập trình Python KNTT
Giải Tin 10 Bài 31: Thực hành viết chương trình đơn giản KNTT
Giải Tin 10 Bài 30: Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình KNTT
Giải Tin 10 Bài 29: Nhận biết lỗi chương trình KNTT
Giải Tin 10 Bài 28: Phạm vi của biến KNTT
Giải Tin 10 Bài 27: Tham số của hàm KNTT
Giải Tin 10 Bài 26: Hàm trong Python KNTT
Giải Tin 10 Bài 25: Một số lệnh làm việc với xâu kí tự KNTT
Giải Tin 10 Bài 24: Xâu kí tự KNTT