Trending News
20 Th7 2024

Danh mục: Công nghệ Lớp 8 – CTST

Công nghệ lớp 8 – Chân trời sáng tạo

Chương trình “Chân Trời Sáng Tạo” giúp học sinh hiểu về khái niệm cơ bản của công nghệ. Họ sẽ được giới thiệu về tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật, hình chiếu vuông góc của khối hình học cơ bản, bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp và bản vẽ nhà. Qua chương trình này, học sinh sẽ nắm vững các kỹ năng về vẽ kỹ thuật và khám phá sự sáng tạo của mình.

Giải bài tập sách giáo khoa Công nghệ 8

Sách giáo khoa công nghệ lớp 8 cung cấp các bài tập thực hành hấp dẫn cho học sinh trong chương trình này. Các bài tập có thể bao gồm thực hiện bản vẽ chi tiết của một sản phẩm, tạo ra mô hình lắp ráp đơn giản hoặc thiết kế bản vẽ nhà. Qua việc thực hiện các bài tập này, học sinh sẽ rèn luyện kỹ năng vẽ kỹ thuật và phát triển khả năng tư duy sáng tạo.
Chương 1: Vẽ kĩ thuật
• Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
• Bài 2: Hình chiếu vuông góc
• Bài 3: Bản vẽ kĩ thuật
• Ôn tập Chương 1
Chương 2: Cơ khí
• Bài 4: Vật liệu cơ khí
• Bài 5: Gia công cơ khí
• Bài 6: Truyền và biến đổi chuyển động
• Bài 7: Ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực cơ khí
• Ôn tập Chương 2
Chương 3: Kĩ thuật điện
• Bài 8: An toàn điện
• Bài 9: Mạch điện
• Bài 10: Mạch điện điều khiển
• Bài 11: Thực hành lắp mạch điện điều khiển đơn giản
• Bài 12: Ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực kĩ thuật điện
• Ôn tập Chương 3
Chương 4: Thiết kế kĩ thuật
• Bài 13: Đại cương về thiết kế kĩ thuật
• Bài 14: Quy trình thiết kế kĩ thuật
• Dự án 2: Thiết kế mô hình bồn rửa tay tự động
• Ôn tập Chương 4

Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo bài: Ôn tập chương 4
Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo bài 14
Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo bài 13
Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo bài: Ôn tập chương 3
Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo bài 12
Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo bài 11
Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo bài 10
Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo bài 9
Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo bài 8
Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo bài: Ôn tập chương 2