Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Hoá học Lớp 11 – CTST

“Chân trời sáng tạo” là một chương trình học hóa học lớp 11 phổ biến và thú vị, giúp học sinh mở rộng kiến thức và khám phá các chủ đề mới trong hóa học. Chương trình này nhằm mở rộng kiến thức hóa học với các chủ đề như phân tử hóa học, dung dịch, điện hóa và sự phân tán chất. Học sinh sẽ được tiếp cận với các khái niệm cơ bản và phương pháp giải quyết toán học trong các lĩnh vực này.

  Giải bài tập sách giáo khoa lớp 11

  Sách giáo khoa hóa học của chương trình học “Chân trời sáng tạo” cung cấp cho học sinh một loạt bài tập thú vị và phong phú. Bài tập xoay quanh các chủ đề như tính chất của chất, phân tử hóa học, dung dịch và phản ứng oxi-hoá khử. Học sinh sẽ được rèn luyện khả năng phân tích, tư duy logic và áp dụng các kiến thức hóa học vào việc giải quyết các vấn đề thực tế.
  Chương 1: Cân bằng hóa học
  • Bài 1: Khái niệm về cân bằng hóa học
  • Bài 2: Cân bằng trong dung dịch nước
  Chương 2: Nitrogen và sulfur
  • Bài 3: Đơn chất nitrogen
  • Bài 4: Ammonia và một số hợp chất ammonium
  • Bài 5: Một số hợp chất với oxygen của nitrogen
  • Bài 6: Sulfur và sulfur dioxide
  • Bài 7: Sulfuric acid và muối sulfate
  Chương 3: Đại cương hóa học hữu cơ
  • Bài 8: Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
  • Bài 9: Phương pháp tách và tinh chế hợp chất hữu cơ
  • Bài 10: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
  • Bài 11: Cấu tạo hóa học hợp chất hữu cơ
  Chương 4: Hydrocarbon
  • Bài 12: Alkane
  • Bài 13: Hydrocarbon không no
  • Bài 14: Arene (Hydrocarbon thơm)
  Chương 5: Dẫn xuất halogen – alcohol – phenol
  • Bài 15: Dẫn xuất halogen
  • Bài 16: Alcohol
  • Bài 17: Phenol
  Chương 6: Hợp chất carbonyl (aldehyde – ketone) – carboxylic acid
  • Bài 18: Hợp chất carbonyl
  • Bài 19: Carboxylic acid

  Giải Chuyên đề học tập Hóa 11

Bài tập Chuyên đề học tập Hóa học 11 trong chương trình “Chân trời sáng tạo” giúp học sinh khám phá sâu hơn về các chủ đề hóa học và áp dụng kiến thức vào giải quyết các bài toán phức tạp và thú vị. Các bài tập trong Chuyên đề học tập Hóa học 11 tập trung vào các chủ đề như phân tử hóa học, dung dịch, điện hóa và sự phân tán chất. Học sinh sẽ được đặt vào các tình huống thực tế và phải áp dụng kiến thức hóa học để giải quyết các vấn đề phức tạp. Qua đó, học sinh sẽ phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và áp dụng kiến thức hóa học vào thực tế.
Chuyên đề 1: Phân bón
• Bài 1: Giới thiệu chung về phân bón
• Bài 2: Phân bón vô cơ
• Bài 3: Phân bón hữu cơ
Chuyên đề 2: Trải nghiệm, thực hành hoá học hữu cơ
• Bài 4: Tách tinh dầu từ các nguồn thảo mộc tự nhiên
• Bài 5: Chuyển hóa chất béo thành xà phòng
• Bài 6: Điều chế glucosamine hydrochloride từ vỏ tôm
Chuyên đề 3: Dầu mỏ và chế biến dầu mỏ
• Bài 7: Nguồn gốc dầu mỏ – Thành phần và phân loại dầu mỏ
• Bài 8: Chế biến dầu mỏ
• Bài 9: Sản xuất dầu mỏ – Vấn đề môi trường – Nguồn nhiên liệu thay thế dầu mỏ

Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 19
Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 18
Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 17
Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 16
Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 15
Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 14
Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 13
Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 12
Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 11
Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 10