Trending News
21 Th7 2024

Danh mục: Giáo dục công dân Lớp 8 – KNTT

GDCD lớp 8 – Kết nối tri thức

Chương trình học Kết nối tri thức trong môn giáo dục công dân lớp 8 giúp các em phát triển khả năng kết nối các kiến thức và tư duy phản biện. Trong chương trình này, các em sẽ học cách kết nối các kiến thức từ các lĩnh vực khác nhau để đưa ra những quan điểm phản biện và tìm ra những giải pháp cho các vấn đề phức tạp. Các em cũng sẽ được rèn luyện kỹ năng phân tích và đánh giá thông tin.

Giải bài tập sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 8 – KNTT

Sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 8 cung cấp cho các em rất nhiều bài tập thú vị và bổ ích. Các bài tập được thiết kế để giúp các em kết nối các kiến thức từ các lĩnh vực khác nhau và áp dụng chúng vào thực tế. Bên cạnh đó, các bài tập còn giúp các em rèn luyện kỹ năng phân tích và đánh giá thông tin để đưa ra những quan điểm phản biện. Ví dụ, một bài tập trong sách giáo khoa là yêu cầu các em nghiên cứu về các vấn đề xã hội như biến đổi khí hậu và tìm hiểu những giải pháp để giảm thiểu tác động của chúng.
• Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam
• Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc
• Bài 3: Lao động cần cù, sáng tạo
• Bài 4: Bảo vệ lẽ phải
• Bài 5: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
• Bài 6: Phòng, chống bạo lực gia đình
• Bài 7: Xác định mục tiêu cá nhân
• Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu
• Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
• Bài 10: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức bài 10 trang 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67
Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức bài 9 trang 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức bài 8 trang 48, 49, 50, 51
Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức bài 7 trang 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức bài 6 trang 35, 36, 37, 38, 39, 40
Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức bài 5 trang 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33
Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức bài 4 trang 20, 21, 22, 23, 24
Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức bài 3 trang 16, 17, 18, 19
Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức bài 2 trang 10, 11, 12, 13, 14, 15
Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức bài 1 trang 5, 6, 7, 8, 9