Trending News
18 Th6 2024

Danh mục: Hoạt động trải nghiệm Lớp 6- KNTT

Giới thiệu Hoạt động trải nghiệm lớp 6 kết nối tri thức

Hoạt động trải nghiệm là một phần quan trọng của chương trình giáo dục phổ thông. Trong lớp 6, hoạt động trải nghiệm sẽ giúp học sinh trải nghiệm và khám phá các hoạt động văn hóa, giúp phát triển kỹ năng và kết nối tri thức.

Giải sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm lớp 6 kết nối tri thức

Sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm lớp 6 cung cấp cho học sinh các hoạt động trải nghiệm văn hóa, từ tham quan các địa điểm du lịch đến thực hiện các hoạt động thực tế tại trường học.
Giải HĐTN lớp 6 Kết nối tri thức
Chủ đề 1: Em với nhà trường
• Bài 1: Lớp học mới của em
• Bài 2: Truyền thống trường em
• Bài 3: Điều chỉnh bản thân cho phù hợp với môi trường học tập mới
• Bài 4: Em và các bạn
Chủ đề 2: Khám phá bản thân
• Bài 1: Em đã lớn hơn
• Bài 2: Đức tính đặc trưng của em
• Bài 3: Sở thích và khả năng của em
• Bài 4: Những giá trị của bản thân
Chủ đề 3: Trách nhiệm với bản thân
• Bài 1: Tự chăm sóc bản thân
• Bài 2: Ứng phó với thiên tai
Chủ đề 4: Rèn luyện bản thân
• Bài 1: Góc học tập của em
• Bài 2: Sắp xếp nơi ở của em
• Bài 3: Giao tiếp phù hợp
• Bài 4: Chi tiêu hợp lí
Chủ đề 5: Em với gia đình
• Bài 1: Động viên, chăm sóc người thân trong gia đình
• Bài 2: Giải quyết một số vấn đề nảy sinh trong gia đình
• Bài 3: Em làm việc nhà
Chủ đề 6: Em với cộng đồng
• Bài 1: Thiết lập quan hệ với cộng đồng
• Bài 2: Em tham gia hoạt động thiện nguyện
• Bài 3: Hành vi có văn hóa nơi công cộng
• Bài 4: Truyền thống quê em
Chủ đề 7: Em với thiên nhiên và môi trường
• Bài 1: Khám phá cảnh quan thiên nhiên
• Bài 2: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
• Bài 3: Ứng phó với biến đổi khí hậu
Chủ đề 8: Khám phá thế giới nghề nghiệp
• Bài 1: Thế giới nghề nghiệp quanh ta
• Bài 2: Khám phá nghề truyền thống ở nước ta
• Bài 3: Trải nghiệm nghề truyền thống
Chủ đề 9: Hiểu bản thân chọn đúng nghề
• Bài 1: Em với nghề truyền thống
• Bài 2: Em làm nghề truyền thống
• Bài 3: Trổ tài chế biến món ăn truyền thống

Giải bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 6 kết nối tri thức

Để rèn luyện kỹ năng trải nghiệm và khám phá, học sinh có thể tham gia các hoạt động như thực hiện một dự án về văn hóa địa phương, tham gia các hoạt động ngoại khóa hoặc thực hiện một dự án về bảo vệ môi trường.
Giải SBT Hoạt động trải nghiệm 6 Kết nối tri thức
Chủ đề 1: Em với nhà trường
• Bài 1: Lớp học mới của em
• Bài 2: Truyền thống trường em
• Bài 3: Điều chỉnh bản thân cho phù hợp với môi trường học tập mới
• Bài 4: Em và các bạn
Chủ đề 2: Khám phá bản thân
• Bài 1: Em đã lớn hơn
• Bài 2: Đức tính đặc trưng của em
• Bài 3: Sở thích và khả năng của em
• Bài 4: Những giá trị của bản thân
Chủ đề 3: Trách nhiệm với bản thân
• Bài 1: Tự chăm sóc bản thân
• Bài 2: Ứng phó với thiên tai
Chủ đề 4: Rèn luyện bản thân
• Bài 1: Góc học tập của em
• Bài 2: Sắp xếp nơi ở của em
• Bài 3: Giao tiếp phù hợp
• Bài 4: Chi tiêu hợp lí
Chủ đề 5: Em với gia đình
• Bài 1: Động viên, chăm sóc người thân trong gia đình
• Bài 2: Giải quyết một số vấn đề nảy sinh trong gia đình
• Bài 3: Em làm việc nhà
Chủ đề 6: Em với cộng động
• Bài 1: Thiết lập quan hệ với cộng đồng
• Bài 2: Em tham gia hoạt động thiện nguyện
• Bài 3: Hành vi có văn hóa nơi công cộng
• Bài 4: Truyền thống quê em
Chủ đề 7: Em với thiên nhiên và môi trường
• Bài 1: Khám phá cảnh quan thiên nhiên
• Bài 2: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
• Bài 3: Ứng phó với biến đổi khí hậu
Chủ đề 8: Khám phá thế giới nghề nghiệp
• Bài 1: Thế giới nghề nghiệp quanh ta
• Bài 2: Khám phá nghề truyền thống ở nước ta
• Bài 3: Trải nghiệm nghề truyền thống
Chủ đề 9: Hiểu bản thân – chọn đúng nghề
• Bài 1: Em với nghề truyền thống
• Bài 2: Em tập làm nghề truyền thống
• Bài 3: Trổ tài chế biến món ăn truyền thống

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found