Trending News
14 Th4 2024

Danh mục: Công Nghệ Lớp 10- CD

Giới thiệu Công nghệ lớp 10 Cánh Diều

Công nghệ là một môn học giúp học sinh hiểu rõ hơn về các sản phẩm công nghệ và cách chúng hoạt động. Tại lớp 10, học sinh sẽ được tiếp cận với các sản phẩm công nghệ phổ biến và các khái niệm cơ bản về công nghệ.
Giải Công nghệ 10 Cánh diều
Công nghệ trồng trọt 10
Chủ đề 1: Giới thiệu chung về trồng trọt
• Bài 1: Trồng trọt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0
• Bài 2: Phân loại cây trồng
• Bài 3: Mối quan hệ giữa cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt
• Ôn tập chủ đề 1: Giới thiệu chung về trồng trọt
Chủ đề 2: Đất trồng
• Bài 4: Thành phần và tính chất của đất trồng
• Bài 5: Biện pháp cải tạo, sử dụng và bảo vệ đất trồng
• Bài 6: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số giá thể trồng cây
• Ôn tập chủ đề 2: Đất trồng
Chủ đề 3: Phân bón
• Bài 7: Một số loại phân bón thường dùng trong trồng trọt
• Bài 8. Ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất phân bón
• Ôn tập chủ đề 3: Phân bón
Chủ đề 4: Công nghệ giống cây trồng
• Bài 9: Giống cây trồng
• Bài 10: Phương pháp chọn, tạo giống cây trồng
• Bài 11: Phương pháp nhân giống cây trồng
• Ôn tập chủ đề 4: Công nghệ giống cây trồng
Chủ đề 5: Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng
• Bài 12: Tác hại của sâu, bệnh đối với cây trồng
• Bài 13: Sâu hại cây trồng
• Bài 14: Bệnh hại cây trồng
• Bài 15: Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng
• Ôn tập chủ đề 5. Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng
Chủ đề 6: Kĩ thuật trồng trọt
• Bài 16: Quy trình trồng trọt
• Bài 17: Ứng dụng cơ giới hoá trong trồng trọt
• Bài 18: Ứng dụng công nghệ cao trong thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm trồng trọt
• Bài 19: Lập kế hoạch và tính toán chi phí trồng trọt
• Ôn tập chủ đề 6: Kĩ thuật trồng trọt
Chủ đề 7: Trồng trọt công nghệ cao
• Bài 20: Giới thiệu về trồng trọt công nghệ cao
• Bài 21: Công nghệ trồng cây không dùng đất
• Ôn tập chủ đề 7: Trồng trọt công nghệ cao
Chủ đề 8: Bảo vệ môi trường trong trồng trọt
• Bài 22: Những vấn đề chung về bảo vệ môi trường trong trồng trọt
• Bài 23: Công nghệ vi sinh trong bảo vệ môi trường và xử lí chất thải trồng trọt
• Ôn tập chủ đề 8: Bảo vệ môi trường trong trồng trọt
Thiết kế và công nghệ 10
Chủ đề 1: Khái quát về công nghệ
• Bài 1: Khoa học, kĩ thuật và công nghệ
• Bài 2: Hệ thống kĩ thuật
• Bài 3: Một số công nghệ phổ biến
• Bài 4: Thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ
• Ôn tập chủ đề 1: Khái quát về công nghệ
Chủ đề 2. Đổi mới công nghệ
• Bài 5: Các cuộc cách mạng công nghiệp
• Bài 6: Ứng dụng của một số công nghệ mới
• Bài 7: Đánh giá công nghệ
• Ôn tập chủ đề 2: Đổi mới công nghệ
Chủ đề 3: Vẽ kĩ thuật cơ sở
• Bài 8: Bản vẽ kĩ thuật và các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
• Bài 9: Hình chiếu vuông góc
• Bài 10: Mặt cắt và hình cắt
• Bài 11: Hình chiếu trục đo
• Bài 12: Hình chiếu phối cảnh
• Ôn tập chủ đề 3: Vẽ kĩ thuật cơ sở
Chủ đề 4: Vẽ kĩ thuật ứng dụng
• Bài 13: Biểu diễn ren
• Bài 14: Bản vẽ chi tiết
• Bài 15: Bản vẽ lắp
• Bài 16: Bản vẽ xây dựng
• Bài 17: Vẽ kĩ thuật với sự hỗ trợ của máy tính
• Bài 18: Dự án: thiết kế ngôi nhà của em
• Ôn tập chủ đề 4: Vẽ kĩ thuật ứng dụng
Chủ đề 5: Thiết kế kĩ thuật
• Bài 19: Vai trò, ý nghĩa và các nguyên tắc của hoạt động thiết kế kĩ thuật
• Bài 20: Quy trình thiết kế kĩ thuật
• Bài 21: Các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình thiết kế kĩ thuật
• Bài 22: Một số nghề nghiệp liên quan tới thiết kế
• Ôn tập chủ đề 5: Thiết kế kĩ thuật

Giải sách giáo khoa Công nghệ lớp 10 Cánh Diều

Sách giáo khoa công nghệ lớp 10 Cánh Diều giúp học sinh hiểu rõ về các sản phẩm công nghệ và cách chúng hoạt động. Sách giúp học sinh áp dụng các kiến thức về công nghệ vào các bài tập và thực hành.
Giải Chuyên đề Công nghệ 10 Cánh diều
Chuyên đề Công nghệ 10 Công nghệ trồng trọt
Chuyên đề 1: Công nghệ sinh học trong trồng trọt
• Bài 1: Vai trò và triển vọng của công nghệ sinh học trong trồng trọt
• Bài 2: Một số thành tựu của công nghệ sinh học trong trồng trọt
• Bài 3: Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng
• Bài 4: Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất chế phẩm sinh học
• Ôn tập chuyên đề 1: Công nghệ sinh học trong trồng trọt học
Chuyên đề 2: Trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh
• Bài 5: Vai trò của hoa, cây cảnh đối với đời sống con người
• Bài 6: Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây hoa hồng
• Bài 7: Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây hoa cúc
• Bài 8: Kĩ thuật trồng, chăm sóc và tạo hình cây sanh
• Ôn tập chuyên đề 2: Trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh
Chuyên đề 3: Trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP
• Bài 9: Giới thiệu chung về trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP
• Bài 10: Một số yêu cầu cơ bản của trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP
• Bài 11: Quy trình trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP
• Bài 12: Một số mô hình trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP
• Ôn tập chuyên đề 3: Trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP
Chuyên đề Công nghệ 10 Thiết kế và công nghệ
Chuyên đề 1: Vẽ và thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính
• Bài 1: Công nghệ thông tin và máy tính trong thiết kế kĩ thuật
• Bài 2: Các lệnh vẽ và hiệu chỉnh bản vẽ
• Bài 3: Gạch mặt cắt, ghi kích thước và viết chữ cho bản vẽ
• Bài 4: Lập bản vẽ kĩ thuật 3D vật thể đơn giản
• Bài 5: Lập bản vẽ kĩ thuật 3D vật thể đơn giản
Chuyên đề 2: Thiết kế mạch điều khiển cho ngôi nhà thông minh
• Bài 6: Hệ thống điều khiển cho ngôi nhà thông minh
• Bài 7: Cảm biến trong ngôi nhà thông minh
• Bài 8: Thiết kế hệ thống điều khiển đơn giản cho ngôi nhà thông minh
Chuyên đề 3: Nghề nghiệp STEM
• Bài 10: Giới thiệu chung về STEM, nghề nghiệp STEM
• Bài 11: Nhu cầu nghề nghiệp STEM ở Việt Nam
• Bài 12: Kế hoạch cá nhân thích ứng với nghề nghiệp STEM

Giải bài tập Công nghệ lớp 10 Cánh Diều

Bài tập công nghệ lớp 10 Cánh Diều giúp học sinh nâng cao khả năng sử dụng và phân tích các sản phẩm công nghệ. Học sinh sẽ học cách giải các bài tập công nghệ một cách chính xác và logic.

Giải Công nghệ 10 Ôn tập chủ đề 5 Thiết kế kĩ thuật CD
Giải Công nghệ 10 Bài 22: Một số nghề nghiệp liên quan tới thiết kế CD
Giải Công nghệ 10 Bài 21: Các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình thiết kế kĩ thuật CD
Giải Công nghệ 10 Bài 20: Quy trình thiết kế kĩ thuật CD
Giải Công nghệ 10 Bài 19: Vai trò, ý nghĩa và các nguyên tắc của hoạt động thiết kế kĩ thuật CD
Giải Công nghệ 10 Ôn tập chủ đề 4 Vẽ kĩ thuật ứng dụng CD
Giải Công nghệ 10 Bài 18: Dự án thiết kế ngôi nhà của em CD
Giải Công nghệ 10 Bài 17: Vẽ kĩ thuật với sự hỗ trợ của máy tính CD
Giải Công nghệ 10 Bài 16: Bản vẽ xây dựng CD
Giải Công nghệ 10 Bài 15: Bản vẽ lắp CD