Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Giáo Dục Công Dân Lớp 7- KNTT

Giới thiệu Giáo dục công dân lớp 7 kết nối tri thức

Giáo dục công dân là một môn học quan trọng giúp học sinh hiểu biết về các vấn đề xã hội, đạo đức và pháp luật. Trong lớp 7, môn giáo dục công dân sẽ giúp học sinh tìm hiểu về các chủ đề như quyền con người, văn hóa đa dạng và bảo vệ môi trường, từ đó rèn luyện khả năng suy nghĩ phản biện và định hướng giá trị.

Giải sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 7 kết nối tri thức

Sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 7 cung cấp cho học sinh kiến thức về các chủ đề quan trọng trong xã hội như quyền con người, văn hóa đa dạng và bảo vệ môi trường. Sách giúp học sinh tiếp cận và hiểu rõ các vấn đề xã hội, từ đó nâng cao khả năng suy nghĩ phản biện và định hướng giá trị.
• Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương
• Bài 2: Quan tâm, cảm thông và chia sẻ
• Bài 3: Học tập tự giác, tích cực
• Bài 4: Giữ chữ tín
• Bài 5: Bảo tồn di sản văn hóa
• Bài 6: Ứng phó với tâm lí căng thẳng
• Bài 7: Phòng chống bạo lực học đường
• Bài 8: Quản lí tiền
• Bài 9: Phòng, chống tệ nạn xã hội
• Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

Giải bài tập Giáo dục công dân lớp 7 kết nối tri thức

Để nâng cao khả năng suy nghĩ phản biện và định hướng giá trị, học sinh cần thường xuyên giải các bài tập trong sách giáo khoa và các tài liệu bổ sung. Bài tập thường yêu cầu học sinh đưa ra ý kiến cá nhân.
Giải SBT Giáo dục công dân 7 Kết nối tri thức
• Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương
• Bài 2: Quan tâm, cảm thông và chia sẻ
• Bài 3: Học tập tự giác, tích cực
• Bài 4: Giữ chữ tín
• Bài 5: Bảo tồn di sản văn hóa
• Bài 6: Ứng phó với tâm lí căng thẳng
• Bài 7: Phòng chống bạo lực học đường
• Bài 8: Quản lí tiền
• Bài 9: Phòng, chống tệ nạn xã hội
• Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

GDCD 7 Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
GDCD 7 Bài 9: Phòng, chống tệ nạn xã hội
GDCD 7 Bài 8 Quản lí tiền
GDCD 7 Bài 7: Phòng chống bạo lực học đường
GDCD 7 Bài 6 Ứng phó với tâm lí căng thẳng
GDCD 7 Bài 5: Bảo tồn di sản văn hóa
GDCD 7 Bài 4 Giữ chữ tín
GDCD 7 Bài 3 Học tập tự giác, tích cực
GDCD 7 bài 2 Quan tâm, cảm thông và chia sẻ KNTT
GDCD 7 bài 1 Tự hào về truyền thống quê hương KNTT