Trending News
13 Th6 2024

Danh mục: Giáo dục công dân Lớp 8 – CD

GDCD lớp 8 – Cánh diều

Chương trình học Cánh diều trong môn giáo dục công dân lớp 8 giúp các em phát triển khả năng thực hiện các hoạt động xã hội và tư duy phản biện. Trong chương trình này, các em sẽ học cách tham gia các hoạt động xã hội để cải thiện cuộc sống của cộng đồng và phát triển khả năng lãnh đạo. Các em cũng sẽ được rèn luyện kỹ năng phản biện để đưa ra những quan điểm đúng đắn và đóng góp tích cực cho xã hội.

Giải bài tập sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 8 – CD

Sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 8 cung cấp cho các em rất nhiều bài tập thú vị và bổ ích. Các bài tập được thiết kế để giúp các em học cách thực hiện các hoạt động xã hội và phát triển khả năng lãnh đạo. Bên cạnh đó, các bài tập còn giúp các em rèn luyện kỹ năng phản biện để đóng góp tích cực cho xã hội. Ví dụ, một bài tập trong sách giáo khoa là yêu cầu các em thực hiện một hoạt động xã hội như tình nguyện dọn vệ sinh môi trường và viết báo cáo để đánh giá hiệu quả của hoạt động đó.
• Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam
• Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc
• Bài 3: Lao động cần cù, sáng tạo
• Bài 4: Bảo vệ lẽ phải
• Bài 5: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
• Bài 6: Phòng, chống bạo lực gia đình
• Bài 7: Xác định mục tiêu cá nhân
• Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu
• Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
• Bài 10: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Giáo dục công dân 8 Cánh diều bài 10 trang 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71
Giáo dục công dân 8 Cánh diều bài 9 trang 55, 56, 57, 59, 60, 61
Giáo dục công dân 8 Cánh diều bài 8 trang 50, 51, 53, 54
Giáo dục công dân 8 Cánh diều bài 7 trang 43, 44, 46, 47, 48, 49
Giáo dục công dân 8 Cánh diều bài 6 trang 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42
Giáo dục công dân 8 Cánh diều bài 5 trang 24, 26, 29, 31, 32, 33
Giáo dục công dân 8 Cánh diều bài 4 trang 20, 21, 22, 23
Giáo dục công dân 8 Cánh diều bài 3 trang 15, 16, 18, 19
Giáo dục công dân 8 Cánh diều bài 2 trang 10, 11, 12, 13, 14
Giáo dục công dân 8 Cánh diều bài 1 trang 5, 6, 7, 8, 9