Trending News
13 Th6 2024

Danh mục: Vật Lí Lớp 10- CD

Giới thiệu Vật lí lớp 10 Cánh Diều

Vật lí là một môn học giúp học sinh hiểu rõ hơn về các định luật của tự nhiên và các hiện tượng vật lý xung quanh chúng ta. Tại lớp 10, học sinh sẽ được tiếp cận với các khái niệm vật lýcơ bản, từ đó nâng cao khả năng hiểu và giải quyết các vấn đề vật lý.
Giải Chuyên đề học tập Vật Lí 10 Cánh diều
Chuyên đề 1: Vật lí trong một số ngành nghề
• Bài 1: Sự hình thành và phát triển của vật lí học
• Bài 2: Ứng dụng của Vật Lí trong một số lĩnh vực
Chuyên đề 2: Trái đất và bầu trời
• Bài 1: Xác định phương hướng
• Bài 2: Chuyển động nhìn thấy của bầu trời
• Bài 3: Nhật thực, Nguyệt thực và Thủy triều
Chuyền đề 3: Vật lí với giáo dục về bảo vệ môi trường
• Bài 1: Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường
• Bài 2: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
• Bài 3: Năng lượng tái tạo

Giải sách giáo khoa Vật lí lớp 10 Cánh Diều

Sách giáo khoa vật lí lớp 10 Cánh Diều giúp học sinh hiểu rõ hơn về các định luật vật lý cơ bản, từ đó áp dụng vào các bài toán và thực hành. Sách cũng giúp học sinh rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích và giải quyết các vấn đề vật lý.
Giải Vật Lí 10 Cánh diều
• Bài mở đầu: Giới thiệu mục đích học tập môn Vật lí
Chủ đề 1: Mô tả chuyển động
• Bài 1: Tốc độ, độ dịch chuyển và vận tốc
• Bài 2: Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian. Độ dịch chuyển tổng hợp và vận tốc tổng hợp
• Bài 3: Gia tốc và đồ thị vận tốc–thời gian
• Bài 4: Chuyển động biến đổi
• Bài tập chủ đề 1 (trang 41, 42)
Chủ đề 2: Lực và chuyển động
• Bài 1: Lực và gia tốc
• Bài 2: Một số lực thường gặp
• Bài 3: Ba định luật Newton về chuyển động
• Bài 4: Khối lượng riêng. Áp suất chất lỏng
• Bài 5: Tổng hợp và phân tích lực
• Bài 6: Mômen lực. Điều kiện cân bằng của vật
• Bài tập chủ đề 2 (trang 76, 77, 78)
Chủ đề 3: Năng lượng
• Bài 1: Năng lượng và công
• Bài 2: Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
• Bài tập chủ đề 3 (trang 94)
Chủ đề 4: Động lượng
• Bài 1: Động lượng và định luật bảo toàn động lượng
• Bài 2: Động lượng và năng lượng trong va chạm
• Bài tập chủ đề 4 (trang 105)
Chủ đề 5: Chuyển động tròn và biến dạng
• Bài 1: Chuyển động tròn
• Bài 2: Sự biến dạng
• Bài tập chủ đề 5 (trang 117)

Giải bài tập Vật lí lớp 10 Cánh Diều

Bài tập vật lí lớp 10 Cánh Diều giúp học sinh nâng cao khả năng giải quyết các vấn đề vật lý và áp dụng các định luật vật lý vào thực tế. Học sinh sẽ học cách giải các bài tập vật lý một cách chính xác và logic.
Giải SBT Vật lí 10 Cánh diều
• Bài mở đầu: Giới thiệu mục đích học tập môn Vật lí
• Chủ đề 1: Mô tả chuyển động
• Chủ đề 2: Lực và chuyển động
• Chủ đề 3: Năng lượng
• Chủ đề 4: Động lượng
• Chủ đề 5: Chuyển động tròn và biến dạng

Bài 2: Sự biến dạng
Bài 1: Chuyển động tròn
Bài 2: Động lượng và năng lượng trong va chạm
Bài 1: Động lượng và định luật bảo toàn động lượng
Bài 2: Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
Bài 1: Năng lượng và công
Bài 6: Mômen lực. Điều kiện cân bằng của vật
Bài 5: Tổng hợp và phân tích lực
Bài 4: Khối lượng riêng, áp suất chất lỏng
Bài 3: Ba định luật Newton về chuyển động