Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Tin Học Lớp 10- CD

Giới thiệu Tin học lớp 10 Cánh Diều

Tin học là một môn học giúp học sinh hiểu rõ hơn về các công nghệ thông tin và truyền thông. Tại lớp 10, học sinh sẽ được tiếp cận với các khái niệm cơ bản về máy tính, các phần mềm ứng dụng, và các vấn đề liên quan đến an toàn thông tin trên mạng.
Giải Chuyên đề học tập Tin học 10 Cánh diều
Chuyên đề Tin học 10 Tin học ứng dụng
• Hướng dẫn chung về thực hành với hệ thống phần mềm văn phòng
Chuyên đề 1: Thực hành làm việc với các tệp văn bản
• Bài 1: Tóm tắt các khả năng của hệ soạn thảo văn bản
• Bài 2: Tổ chức phân cấp thông tin trong văn bản
• Bài 3: Vẽ hình và tạo hộp văn bản
• Dự án của chuyên đề: Thực hành làm việc với các tệp văn bản
Chuyên đề 2: Thực hành sử dụng phần mềm trình chiếu
• Bài 1: Tóm tắt các khả năng của hệ phần mềm trình chiếu
• Bài 2: Hiệu ứng chuyển động
• Bài 3: Căn chỉnh hộp văn bản và lưu trữ file
• Bài 4: Quản lí trình chiếu và kết nối đa phương tiện
• Dự án của chuyên đề: Thực hành sử dụng phần mềm trình chiếu
Chuyên đề 3: Thực hành sử dụng phần mềm bảng tính
• Bài 1: Tóm tắt một số kiến thức về phần mềm bảng tính
• Bài 2: Các hàm tính toán theo điều kiện
• Bài 3: Thực hành tổng hợp
________________________________________
Chuyên đề Tin học 10 Khoa học máy tính
Chuyên đề 1: Thực hành với các bộ phận của robot giáo dục
• Bài 1: Robot
• Bài 2: Robot giáo dục
• Bài 3: Thực hành: Kiểm tra các bộ phận của robot giáo dục
• Bài 4: Thực hành: Lắp ráp các bộ phận của Robot giáo dục
Chuyên đề 2: Kết nối robot giáo dục với máy tính
• Bài 1: Kết nối robot giáo dục với máy tính
• Bài 2: Kết nối robot giáo dục qua các kênh truyền thông
• Bài 3: Thực hành kết nối và nạp chương trình cho robot giáo dục
• Bài 4: Thực hành kết nối và kiểm tra các thiết bị ngoại vi.
Chuyên đề 3: Lập trình điều khiển robot giáo dục
• Bài 1: Phần mềm và ngôn ngữ lập trình cho robot giáo dục
• Bài 2: Thực hành điều khiển robot giáo dục di chuyển
• Bài 3: Thực hành lập trình điều khiển robot giáo dục
• Bài 4: Dự án học tập: Robot của tôi

Giải sách giáo khoa Tin học lớp 10 Cánh Diều

Sách giáo khoa tin học lớp 10 Cánh Diều giúp học sinh hiểu rõ về các khái niệm cơ bản của tin học và áp dụng vào các bài tập và thực hành. Sách cũng giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sử dụng các phần mềm ứng dụng và bảo mật thông tin cá nhân trên mạng.
Giải bài tập Tin học 10 Cánh diều
Chủ đề A: Máy tính và xã hội tri thức (Tin học và xử lí thông tin)
• Bài 1: Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin
• Bài 2: Sự ưu việt của máy tính và những thành tựu của tin học
• Bài 3: Thực hành sử dụng thiết bị số
• Bài 4: Tin học trong phát triển kinh tế – xã hội
Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet
• Bài 1: Mạng máy tính với cuộc sống
• Bài 2: Điện toán đám mây và internet vạn vật
• Bài 3: Thực hành một số ứng dụng của mạng máy tính
Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
• Bài 1: Tuân thủ pháp luật trong môi trường số
• Bài 2: Thực hành vận dụng một số điều luật về chia sẻ thông tin trong môi trường số
Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
• Bài 1: Làm quen với ngôn ngữ lập trình bậc cao
• Bài 2: Biến, phép gán và biểu thức số học
• Bài 3: Thực hành làm quen và khám phá Python
• Bài 4: Các kiểu dữ liệu số và câu lệnh vào – ra đơn giản
• Bài 5: Thực hành viết chương trình đơn giản
• Bài 6: Câu lệnh rẽ nhánh
• Bài 7: Thực hành câu lệnh rẽ nhánh
• Bài 8: Câu lệnh lặp
• Bài 9: Thực hành câu lệnh lặp
• Bài 10: Chương trình con và thư viện các chương trình con có sẵn
• Bài 11: Thực hành lập trình với hàm và thư viện
• Bài 12: Kiểu dữ liệu xâu kí tự – xử lí xâu kí tự
• Bài 13: Thực hành dữ liệu kiểu xâu
• Bài 14: Kiểu dữ liệu danh sách – Xử lí danh sách
• Bài 15: Thực hành với dữ liệu kiểu danh sách
• Bài 16: Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình
• Bài 17: Thực hành lập trình giải bài toán trên máy tính
• Bài 18: Lập trình giải quyết bài toán trên máy tính
Chủ đề G: Hướng nghiệp với tin học
• Bài 1: Nhóm nghề thiết kế và lập trình
• Bài 2: Dự án nhỏ: Tìm hiểu về nghề lập trình web, lập trình trò chơi và lập trình cho thiết bị di động
Chủ đề A (CS): Máy tính và xã hội tri thức
• Bài 1: Hệ nhị phân và ứng dụng
• Bài 2: Thực hành về các phép toán bit và hệ nhị phân
• Bài 3: Số hóa văn bản
• Bài 4: Số hóa hình ảnh và số hóa âm thanh
Chủ đề E (ICT): Ứng dụng tin học
• Bài 1: Tạo văn bản tô màu và ghép ảnh
• Bài 2: Một số kĩ thuật thiết kế sử dụng vùng chọn, đường dẫn và các lớp ảnh
• Bài 3: Tách ảnh và thiết kế đồ họa với kênh alpha
• Bài 4: Thực hành tổng hợp

Giải bài tập Tin học lớp 10 Cánh Diều

Bài tập tin học lớp 10 Cánh Diều giúp học sinh nâng cao khả năng sử dụng các phần mềm ứng dụng và bảo mật thông tin cá nhân trên mạng. Học sinh sẽ học cách giải các bài tập tin học một cách chính xác và logic.
Giải SBT Tin học 10 Cánh diều
Chủ đề A: Máy tính và xã hội tri thức
• Bài 1: Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin
• Bài 2: Sự ưu việt của máy tính và những thành tựu của tin học
• Bài 3: Thực hành sử dụng thiết bị số
• Bài 4: Tin học trong phát triển kinh tế – xã hội
Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet
• Bài 1: Mạng máy tính với cuộc sống
• Bài 2: Điện toán đám mây và internet vạn vật
• Bài 3: Thực hành một số ứng dụng của mạng máy tính
Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
• Bài 1: Tuân thủ pháp luật trong môi trường số
• Bài 2: Thực hành vận dụng một số điều luật về chia sẻ thông tin trong môi trường số
Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
• Bài 1: Làm quen với ngôn ngữ lập trình bậc cao
• Bài 2: Biến, phép gán và biểu thức số học
• Bài 3: Thực hành làm quen và khám phá Python
• Bài 4: Các kiểu dữ liệu số và câu lệnh vào – ra đơn giản
• Bài 5: Thực hành viết chương trình đơn giản
• Bài 6, 7: Câu lệnh rẽ nhánh. Thực hành câu lệnh rẽ nhánh
• Bài 8, 9: Câu lệnh lặp. Thực hành câu lệnh lặp
• Bài 10,11: Chương trình con và thư viện các chương trình con có sẵn. Thực hành lập trình với hàm và thư viện
• Bài 12, 13: Kiểu dữ liệu xâu kí tự – xử lí xâu kí tự. Thực hành dữ liệu kiểu xâu
• Bài 14, 15: Kiểu dữ liệu danh sách – Xử lí danh sách. Thực hành với dữ liệu kiểu danh sách
• Bài 16: Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình
• Bài 17, 18: Thực hành lập trình giải bài toán trên máy tính
Chủ đề G: Hướng nghiệp với tin học
• Bài 1, 2: Nhóm nghề thiết kế và lập trình. Dự án nhỏ: Tìm hiểu về nghề lập trình web, lập trình trò chơi và lập trình cho thiết bị di động
Chủ đề A (CS): Máy tính và xã hội tri thức
• Bài 1: Hệ nhị phân và ứng dụng. Thực hành về các phép toán bit và hệ nhị phân
• Bài 3: Số hóa văn bản
• Bài 4: Số hóa hình ảnh và số hóa âm thanh
Chủ đề E (ICT): Ứng dụng tin học
• Bài 1: Tạo văn bản tô màu và ghép ảnh
• Bài 2: Một số kĩ thuật thiết kế sử dụng vùng chọn, đường dẫn và các lớp ảnh
• Bài 3: Tách ảnh và thiết kế đồ họa với kênh alpha
• Bài 4: Thực hành tổng hợp

Giải Tin 10 Bài 15: Thực hành với dữ liệu kiểu danh sách CD
Giải Tin 10 Bài 14: Kiểu dữ liệu danh sách – Xử lí danh sách CD
Giải Tin 10 Bài 13: Thực hành dữ liệu kiểu xâu CD
Giải Tin 10 Bài 12: Kiểu dữ liệu xâu kí tự – xử lí xâu kí tự CD
Giải Tin 10 Bài 11: Thực hành lập trình với hàm và thư viện CD
Giải Tin 10 Bài 10: Chương trình con và thư viện các chương trình con có sẵn CD
Giải Tin 10 Bài 9: Thực hành câu lệnh lặp CD
Giải Tin 10 Bài 8: Câu lệnh lặp CD
Giải Tin 10 Bài 7: Thực hành câu lệnh rẽ nhánh CD
Giải Tin 10 Bài 6: Câu lệnh rẽ nhánh CD