Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Lịch Sử Địa Lý Lớp 5

Lịch sử và Địa lí lớp 5

Lịch sử và Địa lí là hai môn học quan trọng trong chương trình giáo dục. Môn học Lịch sử giúp các em hiểu về lịch sử và văn hóa của quốc gia, còn môn học Địa lí giúp các em tìm hiểu về địa lý, môi trường và tài nguyên của đất nước. Trong khóa học Lịch sử và Địa lí lớp 5, các em sẽ được giới thiệu với các khái niệm cơ bản trong hai môn học này.
Các em sẽ học cách tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của quốc gia, cũng như các sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam và thế giới. Các em sẽ được giới thiệu với các khái niệm địa lý cơ bản như địa hình, khí hậu, môi trường và tài nguyên.

Giải bài tập sách giáo khoa lịch sử và địa lí 5

Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 5 cung cấp cho các em rất nhiều bài tập thú vị và bổ ích. Các bài tập được thiết kế để giúp các em nắm vững các kiến thức cơ bản và áp dụng chúng vào thực tế. Bên cạnh đó, các bài tập còn giúp các em rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, phân tích và suy luận.
Trong sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 5, các em sẽ được giải các bài tập về các chủ đề như lịch sử Việt Nam, thế giới và các văn hóa khác nhau. Các em sẽ học cách phân tích và suy luận về các sự kiện lịch sử, cũng như tìm hiểu về các địa danh, địa hình và tài nguyên của đất nước.
Giải bài tập Lịch Sử lớp 5
• Bài 1: “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định
• Bài 2: Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước
• Bài 3: Cuộc phản công ở kinh thành Huế
• Bài 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
• Bài 5: Phan Bội Châu và phong trào Đông Du
• Bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước
• Bài 7: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
• Bài 8: Xô viết Nghệ – Tĩnh
• Bài 9: Cách mạng mùa thu
• Bài 10: Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập
• Bài 11: Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)
• Bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo
• Bài 13: “Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước”
• Bài 14: Thu – Đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”
• Bài 15: Chiến thằng Biên giới thu – đông 1950
• Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
• Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
• Bài 18: Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954)
• Bài 19: Nước nhà bị chia cắt
• Bài 20: Bến Tre đồng khởi
• Bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
• Bài 22: Đường Trường Sơn
• Bài 23: Sấm sét đêm giao thừa
• Bài 24: Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”
• Bài 25: Lễ kí Hiệp định Pa-ri
• Bài 26: Tiến vào Dinh Độc Lập
• Bài 27: Hoàn thành thống nhất đất nước
• Bài 28: Xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình
• Bài 29: Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay
Giải bài tập Địa Lí lớp 5
• Bài 1: Việt Nam – đất nước chúng ta
• Bài 2: Địa hình và khoáng sản
• Bài 3: Khí hậu
• Bài 4: Sông ngòi
• Bài 5: Vùng biển nước ta
• Bài 6: Đất và rừng
• Bài 7: Ôn tập
• Bài 8: Dân số nước ta
• Bài 9: Các dân tộc, sự phân bố dân cư
• Bài 10: Nông nghiệp
• Bài 11: Lâm nghiệp và thủy sản
• Bài 12: Công nghiệp
• Bài 13: Công nghiệp (tiếp theo)
• Bài 14: Giao thông vận tải
• Bài 15: Thương mại và du lịch
• Bài 16: Ôn tập
• Bài 17: Châu Á
• Bài 18: Châu Á (tiếp theo)
• Bài 19: Các nước láng giềng của Việt Nam
• Bài 20: Châu Âu
• Bài 21: Một số nước ở Châu Âu
• Bài 22: Ôn tập (tiếp theo)
• Bài 23: Châu Phi
• Bài 24: Châu Phi (tiếp theo)
• Bài 25: Châu Mĩ
• Bài 26: Châu Mĩ (tiếp theo)
• Bài 27: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
• Bài 28: Các đại dương trên thế giới
• Bài 29: Ôn tập cuối năm

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found