Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Công Nghệ Lớp 6 – KNTT

Giới thiệu Công nghệ lớp 6 kết nối tri thức

Công nghệ là một môn học quan trọng giúp học sinh hiểu về các công nghệ và ứng dụng của chúng trong cuộc sống hàng ngày. Trong lớp 6, môn công nghệ sẽ giúp học sinh hiểu về các công nghệ cơ bản như máy tính, internet và các thiết bị điện tử khác.

Giải sách giáo khoa Công nghệ lớp 6 kết nối tri thức

Sách giáo khoa công nghệ lớp 6 cung cấp cho học sinh kiến thức về các công nghệ cơ bản như máy tính, internet, các thiết bị điện tử và các ứng dụng của chúng trong cuộc sống hàng ngày.
Giải bài tập Công nghệ 6 Kết nối tri thức
Chương 1: Nhà ở
• Bài 1: Khái quát về nhà ở
• Bài 2: Xây dựng nhà ở
• Bài 3: Ngôi nhà thông minh
• Ôn tập chương 1: Nhà ở
Chương 2: Bảo quản và chế biến thực phẩm
• Bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng
• Bài 5: Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm
• Bài 6: Dự án: Bữa ăn kết nối yêu thương
• Ôn tập chương 2: Bảo quản và chế biến thực phẩm
Chương 3: Trang phục và thời trang
• Bài 7: Trang phục trong đời sống
• Bài 8: Sử dụng và bảo quản trang phục
• Bài 9: Thời trang
• Ôn tập chương 3: Trang phục và thời trang
Chương 4: Đồ dùng điện trong già đình
• Bài 10: Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình
• Bài 11: Đèn điện
• Bài 12: Nồi cơm điện
• Bài 13: Bếp hồng ngoại
• Bài 14: Dự án: An toàn và tiết kiệm trong gia đình
• Ôn tập chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình

Giải bài tập Công nghệ lớp 6 kết nối tri thức

Để rèn luyện kỹ năng sử dụng các công nghệ cơ bản, học sinh có thể tham gia các hoạt động như viết một bài văn ngắn về ảnh hưởng của công nghệ đến cuộc sống, tìm hiểu và thực hiện một dự án về các ứng dụng của công nghệ trong giáo dục và đời sống.
Giải SBT Công nghệ 6 Kết nối tri thức
Chương 1: Nhà ở
• Bài 1: Khái quát về nhà ở
• Bài 2: Xây dựng nhà ở
• Bài 3: Ngôi nhà thông minh
Chương 2: Bảo quản và chế biến thực phẩm
• Bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng
• Bài 5: Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm
• Bài 6: Dự án: Bữa ăn kết nối yêu thương
Chương 3: Trang phục và thời trang
• Bài 7: Trang phục trong đời sống
• Bài 8: Sử dụng và bảo quản trang phục
• Bài 9: Thời trang
Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình
• Bài 10: Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình
• Bài 11: Đèn điện
• Bài 12: Nồi cơm điện
• Bài 13: Bếp hồng ngoại
• Bài 14: Dự án: An toàn và tiết kiệm điện trong gia đình

Công nghệ 6 Ôn tập chương 4 Kết nối tri thức
Công nghệ 6 bài 13 Bếp hồng ngoại Kết nối tri thức
Công nghệ 6 bài 12 Nồi cơm điện Kết nối tri thức
Công nghệ 6 bài 11 Đèn điện Kết nối tri thức
Công nghệ 6 bài 10 Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình Kết nối tri thức
Công nghệ 6 Ôn tập chương 3 Kết nối tri thức
Công nghệ 6 bài 9: Thời trang Kết nối tri thức
Công nghệ 6 bài 8 Sử dụng và bảo quản trang phục Kết nối tri thức
Công nghệ 6 bài 7 Trang phục trong đời sống Kết nối tri thức
Công nghệ 6 Ôn tập chương 2 Kết nối tri thức