Trending News
21 Th7 2024

Danh mục: Toán Lớp 5

Toán lớp 5

Toán là một trong những môn học quan trọng trong chương trình giáo dục. Môn toán không chỉ giúp các em rèn luyện kỹ năng tính toán mà còn giúp các em phát triển tư duy logic, sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề. Trong khóa học toán lớp 5, các em sẽ được giới thiệu với các khái niệm cơ bản như số học, hình học, đại số và phép tính cơ bản. Các em sẽ học cách giải các bài toán đơn giản, tìm hiểu các phép tính cơ bản và khám phá thế giới toán học một cách thú vị.

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 5

Sách giáo khoa toán lớp 5 cung cấp cho các em rất nhiều bài tập thú vị và bổ ích. Các bài tập được thiết kế để giúp các em nắm vững các kiến thức cơ bản và áp dụng chúng vào thực tế. Bên cạnh đó, các bài tập còn giúp các em rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy logic và sáng tạo.
Trong sách giáo khoa toán lớp 5, các em sẽ được giải các bài tập về các chủ đề như số học, hình học, đại số và phép tính cơ bản. Các em sẽ học cách giải các bài toán liên quan đến phép cộng, trừ, nhân, chia, tính diện tích và chu vi của các hình đơn giản như hình vuông, hình chữ nhật, tam giác, v.v. Ngoài ra, các em còn được giải các bài toán thực tế như tính tiền, tính thời gian, v.v.
Giải bài tập Toán lớp 5 Học kì 1
Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích
• Ôn tập: Khái niệm về phân số
• Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
• Ôn tập: So sánh hai phân số
• Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)
• Phân số thập phân
• Luyện tập (trang 9)
• Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
• Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
• Hỗn số
• Hỗn số (tiếp theo)
• Luyện tập (trang 14)
• Luyện tập chung (trang 15)
• Luyện tập chung (trang 15, 16)
• Luyện tập chung (trang 16, 17)
• Ôn tập về giải toán
• Ôn tập và bổ sung về giải toán
• Luyện tập (trang 19, 20)
• Ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo
• Luyện tập (trang 21)
• Luyện tập chung (trang 22)
• Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài
• Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng
• Luyện tập (trang 24, 25)
• Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
• Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
• Luyện tập (trang 28, 29)
• Héc-ta
• Luyện tập (trang 30)
• Luyện tập chung (trang 31)
• Luyện tập chung (trang 31, 32)
• Luyện tập chung (trang 32)
Chương 2: Số thập phân. Các phép toán với số thập phân
I – Số thập phân
• Khái niệm số thập phân
• Khái niệm số thập phân tiếp theo
• Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
• Luyện tập (trang 38, 39)
• Số thập phân bằng nhau
• So sánh hai số thập phân
• Luyện tập (trang 43)
• Luyện tập chung (trang 43)
• Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
• Luyện tập (trang 45)
• Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
• Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
• Luyện tập chung (trang 47)
• Luyện tập chung (trang 48)
• Luyện tập chung (trang 48, 49)
II – Các phép tính với số thập phân
  1. Phép cộng
• Cộng hai số thập phân
• Luyện tập (trang 50, 51)
• Tổng nhiều số thập phân
• Luyện tập (trang 52)
  1. Phép trừ
• Trừ hai số thập phân
• Luyện tập (trang 54)
• Luyện tập chung (trang 55)
  1. Phép nhân
• Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
• Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, …
• Luyện tập (trang 58)
• Nhân một số thập phân với một số thập phân
• Luyện tập (trang 60)
• Luyện tập (trang 61)
• Luyện tập chung (trang 61, 62)
• Luyện tập chung (trang 62)
  1. Phép chia
• Chia một số thập phân với một số tự nhiên
• Luyện tập (trang 64, 65)
• Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, …
• Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
• Luyện tập (trang 68)
• Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
• Luyện tập (trang 70)
• Chia một số thập phân cho một số thập phân
• Luyện tập (trang 72)
• Luyện tập chung (trang 72)
• Luyện tập chung (trang 73)
• Tỉ số phần trăm
• Giải toán về tỉ số phần trăm
• Luyện tập (trang 76)
• Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo trang 76
• Luyện tập (trang 77)
• Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo trang 78
• Luyện tập (trang 79)
• Luyện tập chung (trang 79, 80)
• Luyện tập chung (trang 80)
• Giới thiệu máy tính bỏ túi
• Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm
Giải bài tập Toán lớp 5 Học kì 2
Chương 3: Hình học
• Hình tam giác
• Diện tích hình tam giác
• Luyện tập (trang 88, 89)
• Luyện tập chung (trang 89, 90)
• Hình thang
• Diện tích hình thang
• Luyện tập (trang 94)
• Luyện tập chung (trang 95)
• Hình tròn. Đường tròn
• Chu vi hình tròn
• Luyện tập (trang 99)
• Diện tích hình tròn
• Luyện tập (trang 100)
• Luyện tập chung (trang 100, 101)
• Giới thiệu biểu đồ hình quạt
• Luyện tập về tính diện tích
• Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
• Luyện tập chung (trang 106)
• Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
• Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
• Luyện tập (trang 110)
• Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
• Luyện tập (trang 112)
• Luyện tập chung (trang 113, 114)
• Thể tích của một hình
• Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
• Mét khối
• Luyện tập (trang 119)
• Thể tích hình hộp chữ nhật
• Thể tích hình lập phương
• Luyện tập chung (trang 123)
• Luyện tập chung (trang 124, 125)
• Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
• Luyện tập chung (trang 127)
• Luyện tập chung (trang 128)
Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều
I – Số đo thời gian
• Bảng đơn vị đo thời gian
• Cộng số đo thời gian
• Trừ số đo thời gian
• Luyện tập (trang 134)
• Nhân số đo thời gian với một số
• Chia số đo thời gian với một số
• Luyện tập (trang 137)
• Luyện tập chung (trang 137, 138)
II – Vận tốc, quãng đường, thời gian
• Vận tốc
• Luyện tập (trang 139, 140)
• Quãng đường
• Luyện tập (trang 141, 142)
• Thời gian
• Luyện tập (trang 143)
• Luyện tập chung (trang 144)
• Luyện tập chung (trang 144, 145)
• Luyện tập chung (trang 145, 146)
Chương 5: Ôn tập
I – Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng
• Ôn tập về số tự nhiên
• Ôn tập về phân số
• Ôn tập về phân số (tiếp theo)
• Ôn tập về số thập phân
• Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)
• Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
• Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)
• Ôn tập về đo diện tích
• Ôn tập về đo thể tích
• Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)
• Ôn tập về đo thời gian
II – Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên, phân số, số thập phân
• Phép cộng
• Phép trừ
• Luyện tập (trang 160, 161)
• Phép nhân
• Luyện tập (trang 162)
• Phép chia
• Luyện tập (trang 164, 165)
• Luyện tập (trang 165)
• Ôn tập về các phép tính số đo thời gian
III – Ôn tập về hình học
• Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
• Luyện tập (trang 167)
• Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình
• Luyện tập (trang 169)
• Luyện tập chung (trang 169, 170)
IV – Ôn tập về giải toán
• Một số dạng bài toán đã học
• Luyện tập (trang 171)
• Luyện tập (trang 171, 172)
• Luyện tập (trang 172)
• Ôn tập về biểu đồ
• Luyện tập chung (trang 175)
• Luyện tập chung (trang 176)
• Luyện tập chung (trang 176, 177)
• Luyện tập chung (trang 177, 178)
• Luyện tập chung (trang 178, 179)
• Luyện tập chung (trang 179, 180)

Giải bài tập vở bài tập Toán lớp 5

Ngoài sách giáo khoa, vở bài tập toán cũng là một công cụ hữu ích để các em rèn luyện kỹ năng và kiến thức toán học. Trong vở bài tập toán lớp 5, các em sẽ được giải các bài tập về các chủ đề đã học trong sách giáo khoa như số học, hình học, đại số và phép tính cơ bản.
Các bài tập trong vở bài tập toán lớp 5 sẽ giúp các em áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế bằng cách giải quyết các bài toán liên quan đến tính toán, đo đạc, v.v. Các em sẽ học cách giải các bài toán về phép cộng, trừ, nhân, chia, tính chu vi và diện tích của các hình đơn giản như hình vuông, hình chữ nhật, tam giác, v.v. Ngoài ra, các em cũng sẽ được giải các bài toán thực tế như tính tiền, tính thời gian, v.v.
Giải Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1
Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích
• Bài 1: Ôn tập: Khái niệm về phân số
• Bài 2: Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
• Bài 3: Ôn tập: So sánh hai phân số
• Bài 4: Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)
• Bài 5: Phân số thập phân
• Bài 6: Luyện tập
• Bài 7: Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
• Bài 8: Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
• Bài 9: Hỗn số
• Bài 10: Hỗn số (tiếp theo)
• Bài 11: Luyện tập
• Bài 12: Luyện tập chung
• Bài 13: Luyện tập chung
• Bài 14: Luyện tập chung
• Bài 15: Ôn tập về giải toán
• Bài 16: Ôn tập và bổ sung về giải toán
• Bài 17: Luyện tập
• Bài 18: Ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo
• Bài 19: Luyện tập
• Bài 20: Luyện tập chung
• Bài 21: Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài
• Bài 22: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng
• Bài 23: Luyện tập
• Bài 24: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
• Bài 25: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
• Bài 26: Luyện tập
• Bài 27: Héc-ta
• Bài 28: Luyện tập
• Bài 29: Luyện tập chung
• Bài 30: Luyện tập chung
• Bài 31: Luyện tập chung
Chương 2: Số thập phân. Các phép toán với số thập phân
I – Số thập phân
• Bài 32: Khái niệm số thập phân
• Bài 33: Khái niệm số thập phân tiếp theo
• Bài 34: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
• Bài 35: Luyện tập
• Bài 36: Số thập phân bằng nhau
• Bài 37: So sánh hai số thập phân
• Bài 38: Luyện tập
• Bài 39: Luyện tập chung
• Bài 40: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
• Bài 41: Luyện tập
• Bài 42: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
• Bài 43: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
• Bài 44: Luyện tập chung
• Bài 45: Luyện tập chung
• Bài 46: Luyện tập chung
• Bài 47: Tự kiểm tra
II – Các phép tính với số thập phân
  1. Phép cộng
• Bài 48: Cộng hai số thập phân
• Bài 49: Luyện tập
• Bài 50: Tổng nhiều số thập phân
• Bài 51: Luyện tập
  1. Phép trừ
• Bài 52: Trừ hai số thập phân
• Bài 53: Luyện tập
• Bài 54: Luyện tập chung
  1. Phép nhân
• Bài 55: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
• Bài 56: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, …
• Bài 57: Luyện tập
• Bài 58: Nhân một số thập phân với một số thập phân
• Bài 59: Luyện tập
• Bài 60: Luyện tập
• Bài 61: Luyện tập chung
• Bài 62: Luyện tập chung
  1. Phép chia
• Bài 63: Chia một số thập phân với một số tự nhiên
• Bài 64: Luyện tập
• Bài 65: Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, …
• Bài 66: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
• Bài 67: Luyện tập
• Bài 68: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
• Bài 69: Luyện tập
• Bài 70: Chia một số thập phân cho một số thập phân
• Bài 71: Luyện tập
• Bài 72: Luyện tập chung
• Bài 73: Luyện tập chung
• Bài 74: Tỉ số phần trăm
• Bài 75: Giải toán về tỉ số phần trăm
• Bài 76: Luyện tập
• Bài 77: Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo
• Bài 78: Luyện tập
• Bài 79: Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo
• Bài 80: Luyện tập
• Bài 81: Luyện tập chung
• Bài 82: Luyện tập chung
• Bài 83: Giới thiệu máy tính bỏ túi
• Bài 84: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm
Giải Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2
Chương 3: Hình học
• Bài 85: Hình tam giác
• Bài 86: Diện tích hình tam giác
• Bài 87: Luyện tập
• Bài 88: Luyện tập chung
• Bài 89: Tự kiểm tra
• Bài 90: Hình thang
• Bài 91: Diện tích hình thang
• Bài 92: Luyện tập
• Bài 93: Luyện tập chung
• Bài 94: Hình tròn. Đường tròn
• Bài 95: Chu vi hình tròn
• Bài 96: Luyện tập
• Bài 97: Diện tích hình tròn
• Bài 98: Luyện tập
• Bài 99: Luyện tập chung
• Bài 100: Giới thiệu biểu đồ hình quạt
• Bài 101: Luyện tập về tính diện tích
• Bài 102: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
• Bài 103: Luyện tập chung
• Bài 104: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
• Bài 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
• Bài 106: Luyện tập
• Bài 107: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
• Bài 108: Luyện tập
• Bài 109: Luyện tập chung
• Bài 110: Thể tích của một hình
• Bài 111: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
• Bài 112: Mét khối
• Bài 113: Luyện tập
• Bài 114: Thể tích hình hộp chữ nhật
• Bài 115: Thể tích hình lập phương
• Bài 116: Luyện tập chung
• Bài 117: Luyện tập chung
• Bài 118: Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
• Bài 119: Luyện tập chung
• Bài 120: Luyện tập chung
• Bài 121: Tự kiểm tra
Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều
I – Số đo thời gian
• Bài 122: Bảng đơn vị đo thời gian
• Bài 123: Cộng số đo thời gian
• Bài 124: Trừ số đo thời gian
• Bài 125: Luyện tập
• Bài 126: Nhân số đo thời gian với một số
• Bài 127: Chia số đo thời gian với một số
• Bài 128: Luyện tập
• Bài 129: Luyện tập chung
II – Vận tốc, quãng đường, thời gian
• Bài 130: Vận tốc
• Bài 131: Luyện tập
• Bài 132: Quãng đường
• Bài 133: Luyện tập
• Bài 134: Thời gian
• Bài 135: Luyện tập
• Bài 136: Luyện tập chung
• Bài 137: Luyện tập chung
• Bài 138: Luyện tập chung
Chương 5: Ôn tập
I – Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng
• Bài 139: Ôn tập về số tự nhiên
• Bài 140: Ôn tập về phân số
• Bài 141: Ôn tập về phân số (tiếp theo)
• Bài 142: Ôn tập về số thập phân
• Bài 143: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)
• Bài 144: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
• Bài 145: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)
• Bài 146: Ôn tập về đo diện tích
• Bài 147: Ôn tập về đo thể tích
• Bài 148: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)
• Bài 149: Ôn tập về đo thời gian
II – Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên, phân số, số thập phân
• Bài 150: Phép cộng
• Bài 151: Phép trừ
• Bài 152: Luyện tập
• Bài 153: Phép nhân
• Bài 154: Luyện tập
• Bài 155: Phép chia
• Bài 156: Luyện tập
• Bài 157: Luyện tập
• Bài 158: Ôn tập về các phép tính số đo thời gian
III – Ôn tập về hình học
• Bài 159: Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
• Bài 160: Luyện tập
• Bài 161: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình
• Bài 162: Luyện tập
• Bài 163: Luyện tập chung
IV – Ôn tập về giải toán
• Bài 164: Một số dạng bài toán đã học
• Bài 165: Luyện tập
• Bài 166: Luyện tập
• Bài 167: Luyện tập
• Bài 168: Ôn tập về biểu đồ
• Bài 169: Luyện tập chung
• Bài 170: Luyện tập chung
• Bài 171: Luyện tập chung
• Bài 172: Luyện tập chung
• Bài 173: Luyện tập chung
• Bài 174: Luyện tập chung
• Bài 175: Tự kiểm tra

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found