Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Tự nhiên & Xã hội Lớp 2 – CD

Tự nhiên và xã hội lớp 2 CD

Môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 trong chương trình “Cánh diều” giúp học sinh hiểu về các khái niệm cơ bản về tự nhiên và xã hội xung quanh chúng ta. Môn học này giúp học sinh khám phá và tìm hiểu về các hiện tượng tự nhiên, xã hội và văn hóa qua các hoạt động thực tế, trò chơi và thảo luận. Học sinh sẽ phát triển khả năng quan sát, suy nghĩ và khám phá thế giới xung quanh mình.

Giải bài tập Sách giáo khoa Tự nhiên và xã hội lớp 2

Bài tập sách giáo khoa Tự nhiên và Xã hội lớp 2 – Cánh diều là tài liệu thực hành bổ sung, giúp học sinh áp dụng kiến thức đã học vào cuộc sống thực tế. Bài tập được thiết kế theo từng chủ đề, bao gồm câu hỏi, trò chơi và hoạt động tương tác. Qua việc giải bài tập, học sinh sẽ rèn luyện khả năng quan sát, tư duy logic và phát triển kiến thức tự nhiên và xã hội.
Chủ đề 1: Gia đình
• Bài 1: Các thế hệ trong gia đình
• Bài 2: Nghề nghiệp
• Bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà
• Bài 4: Vệ sinh nhà ở
• Ôn tập và đánh giá – Chủ đề Gia đình
Chủ đề 2: Trường học
• Bài 5: Một số sự kiện ở trường học
• Bài 6: Giữ vệ sinh trường học
• Bài 7: An toàn khi ở trường
• Ôn tập và đánh giá – Chủ đề Trường học
Chủ đề 3: Cộng đồng địa phương
• Bài 8: Đường và phương tiện giao thông
• Bài 9: An toàn khi đi trên phương tiện giao thông
• Bài 10: Mua, bán hàng hoá
• Ôn tập và đánh giá – Chủ đề Cộng đồng địa phương
Chủ đề 4: Thực vật và động vật
• Bài 11: Môi trường sống của thực vật và động vật
• Bài 12: Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật
• Bài 13: Thực hành: Tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật
• Ôn tập và đánh giá – Chủ đề Thực vật và động vật
Chủ đề 5: Con người và sức khoẻ
• Bài 14: Cơ quan vận động
• Bài 15: Phòng tránh cong vẹo cột sống
• Bài 16: Cơ quan hô hấp
• Bài 17: Bảo vệ cơ quan hô hấp
• Bài 18: Cơ quan bài tiét nước tiểu phòng tránh bệnh sỏi thận
• Ôn tập và đánh giá – Chủ đề Cơ quan vận động
Chủ đề 6: Trái đất và bầu trời
• Bài 19: Các mùa trong năm
• Bài 20: Một số hiện tượng thiên tai
• Bài 21: Một số cách ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai
• Ôn tập và đánh giá – Chủ đề Trái đất và bầu trời

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found