Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Toán Lớp 3 – KNTT

Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Giới thiệu về Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Toán lớp 3 Kết nối tri thức là một trong những hoạt động học tập được thiết kế để giúp các học sinh lớp 3 phát triển kỹ năng toán học cơ bản. Hoạt động này cung cấp cho các em học sinh nhiều bài tập và hoạt động phù hợp với độ tuổi của các em, giúp các em hiểu rõ hơn về các khái niệm cơ bản về toán học. Với nội dung phong phú và đa dạng, Toán lớp 3 Kết nối tri thức là một nguồn tài liệu học tập đáng tin cậy giúp các em học sinh lớp 3 phát triển kỹ năng toán học cơ bản.

Giải sách giáo khoa Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Để giải sách giáo khoa Toán lớp 3 Kết nối tri thức một cách hiệu quả, các em học sinh cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản. Đầu tiên, học sinh cần đọc kỹ nội dung và hiểu rõ yêu cầu của sách giáo khoa. Sau đó, các em cần sử dụng các kiến thức đã học và kết hợp với sự sáng tạo và tư duy của mình để tìm ra các phương án giải quyết vấn đề phù hợp. Khi thực hiện bài tập, học sinh cần phải chú ý đến các chi tiết và đảm bảo rằng mình đang giải quyết đúng yêu cầu của bài tập. Cuối cùng, học sinh cần kiểm tra lại kết quả và sửa chữa nếu cần thiết trước khi nộp bài.
Sách giáo khoa Toán lớp 3 Kết nối tri thức cung cấp cho các em học sinh nhiều bài tập và hoạt động phù hợp với độ tuổi của các em. Tuy nhiên, để giải quyết các bài tập một cách chính xác, các em cần phải hiểu rõ yêu cầu của bài tập, sử dụng các kiến thức đã học và kết hợp với sự sáng tạo và tư duy của mình.
Giải bài tập Toán lớp 3 Tập 1
Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung
Bài 1: Ôn tập các số đến 1000
Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000
Bài 3: Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ
Bài 4: Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5
Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3
Bài 6: Bảng nhân 4, bảng chia 4
Bài 7: Ôn tập hình học và đo lường
Bài 8: Luyện tập chung
Chủ đề 2: Bảng nhân, bảng chia
Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6
Bài 10: Bảng nhân 7, bảng chia 7
Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8
Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9
Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia
Bài 14: Một phần mấy
Bài 15: Luyện tập chung
Chủ đề 3: Làm quen với hình phẳng, hình khối
Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng
Bài 17: Hình tròn. Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn
Bài 18: Góc, góc vuông, góc không vuông
Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông
Bài 20: Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đường tròn, hình vuông, hình chữ nhật và vẽ trang trí
Bài 21: Khối lập phương, khối hộp hình chữ nhật
Bài 22: Luyện tập chung
Chủ đề 4: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 100
Bài 23: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số
Bài 24: Gấp một số lên một số lần
Bài 25: Phép chia hết, phép chia có dư
Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Bài 27: Giảm một số đi một số lần
Bài 28: Bài toán giải bằng hai bước tính
Bài 29: Luyện tập chung
Chủ đề 5: Một số đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích, nhiệt độ
Bài 30: Mi – li – mét
Bài 31: Gam
Bài 32: Mi – li -lít
Bài 33: Nhiệt độ, Đơn vị đo nhiệt độ
Bài 34: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị mi – li – mét, gam, mi – li – lít, độ C
Bài 35: Luyện tập chung
Chủ đề 6: Phép nhân, phép chia trang phạm vi 1000
Bài 36: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Bài 38: Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số
Bài 39: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Bài 40: Luyện tập chung
Chủ đề 7: Ôn tập học kì 1
Bài 41: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000
Bài 42: Ôn tập biểu thức số
Bài 43: Ôn tập hình học và đo lường
Bài 44: Ôn tập chung
Giải bài tập Toán lớp 3 Tập 2
Chủ đề 8: Các số đến 10000
Bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10000
Bài 46: So sánh các số trong phạm vi 10000
Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã
Bài 48: Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm
Bài 49: Luyện tập chung
Chủ đề 9: Chu vi, diện tích một số hình phẳng
Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông
Bài 51: Diện tích của một hình. Xăng – ti – mét vuông
Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông
Bài 53: Luyện tập chung
Chủ đề 10: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 10000
Bài 54: Phép cộng trong phạm vi 10000
Bài 55: Phép trừ trong phạm vi 10000
Bài 56: Nhân số có bốn chữ số với một số có một chữ số
Bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Bài 58: Luyện tập chung
Chủ đề 11: Các số đến 100000
Bài 59: Các số có năm chữ số. Số 100000
Bài 60: So sánh các số trong phạm vi 100000
Bài 61: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn
Bài 62: Luyện tập chung
Chủ đề 12: Cộng, trừ trong phạm vi 100000
Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100000
Bài 64: Phép trừ trong phạm vi 100000
Bài 65: Luyện tập chung
Chủ đề 13: Xem đồng hồ. Tháng – năm. Tiền Việt Nam
Bài 66: Xem đồng hồ. Tháng – năm
Bài 67: Thực hành xem đồng hồ, xem lịch
Bài 68: Tiền Việt Nam
Bài 69: Luyện tập chung
Chủ đề 14: Nhân, chia trong phạm vi 100000
Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Bài 71: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
Bài 72: Luyện tập chung
Chủ đề 15: Làm quen với yếu tố thống kê, xác suất
Bài 73: Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu. Bảng số liệu
Bài 74: Khả năng xảy ra của một sự kiện
Bài 75: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, ghi chép số liệu, đọc bảng số liệu
Chủ đề 16: Ôn tập cuối năm
Bài 76: Ôn tập các số trong phạm vi 10000, 100000
Bài 77: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100000
Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100000
Bài 79: Ôn tập hình học và đo lường
Bài 80: Ôn tập bảng số liệu, khả năng xảy ra của một sự kiện
Bài 81: Ôn tập chung

Giải vở bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Để giải vở bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức một cách hiệu quả, các em học sinh cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản. Đầu tiên, học sinh cần đọc kỹ nội dung và hiểu rõ yêu cầu của bài tập trước khi bắt đầu giải. Sau đó, các em cần sử dụng các kiến thức đã học và kết hợp với sự sáng tạo và tư duy của mình để tìm ra các phương án giải quyết vấn đề phù hợp. Khi thực hiện bài tập, học sinh cần phải chú ý đến các chi tiết và đảm bảo rằng mình đang giải quyết đúng yêu cầu của bài tập. Cuối cùng, học sinh cần kiểm tra lại kết quả và sửa chữa nếu cần thiết trước khi nộp bài.
Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1
Bài 1: Ôn tập các số đến 1000
Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000
Bài 3: Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ
Bài 4: Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5
Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3
Bài 6: Bảng nhân 4, bảng chia 4
Bài 7: Ôn tập hình học và đo lường
Bài 8: Luyện tập chung
Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6
Bài 10: Bảng nhân 7, bảng chia 7
Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8
Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9
Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia
Bài 14: Một phần mấy
Bài 15: Luyện tập chung
Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng
Bài 17: Hình tròn. Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn
Bài 18: Góc, góc vuông, góc không vuông
Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông
Bài 20: Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đường tròn, hình vuông, hình chữ nhật và vẽ trang trí
Bài 21: Khối lập phương, khối hộp hình chữ nhật
Bài 22: Luyện tập chung
Bài 23: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số
Bài 24: Gấp một số lên một số lần
Bài 25: Phép chia hết, phép chia có dư
Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Bài 27: Giảm một số đi một số lần
Bài 28: Bài toán giải bằng hai bước tính
Bài 29: Luyện tập chung
Bài 30: Mi-li-mét
Bài 31: Gam
Bài 32: Mi-li-lít
Bài 33: Nhiệt độ. Đơn vị đo nhiệt độ
Bài 34: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị mi-li-mét, gam, mi-li-lít, độ C
Bài 35: Luyện tập chung
Bài 36: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Bài 38: Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số
Bài 39: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Bài 40: Luyện tập chung
Bài 41: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1 000
Bài 42: Ôn tập biểu thức số
Bài 43: Ôn tập hình học và đo lường
Bài 44: Ôn tập chung
Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2
Bài 45: Các số có bố chữ số. Số 10000
Bài 46: So sánh các số trong phạm vi 10000
Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã
Bài 48: Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm
Bài 49: Luyện tập chung
Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông
Bài 51: Diện tích của một hình. Xăng – ti – mét vuông
Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông
Bài 53: Luyện tập chung
Bài 54: Phép cộng trong phạm vi 10000
Bài 55: Phép trừ trong phạm vi 10000
Bài 56: Nhân số có bốn chữ số với một số có một chữ số
Bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Bài 58: Luyện tập chung
Bài 59: Các số có năm chữ số. Số 100000
Bài 60: So sánh các số trong phạm vi 100000
Bài 61: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn
Bài 62: Luyện tập chung
Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100000
Bài 64: Phép trừ trong phạm vi 100000
Bài 65: Luyện tập chung
Bài 66: Xem đồng hồ. Tháng – năm
Bài 67: Thực hành xem đồng hồ, xem lịch
Bài 68: Tiền Việt Nam
Bài 69: Luyện tập chung
Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Bài 71: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
Bài 72: Luyện tập chung
Bài 73: Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu. Bảng số liệu
Bài 74: Khả năng xảy ra của một sự kiện
Bài 75: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, ghi chép số liệu, đọc bảng số liệu
Bài 76: Ôn tập các số trong phạm vi 10000, 100000
Bài 77: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100000
Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100000
Bài 79: Ôn tập hình học và đo lường
Bài 80: Ôn tập bảng số liệu, khả năng xảy ra của một sự kiện
Bài 81: Ôn tập chung

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found