Trending News
21 Th7 2024

Danh mục: Tiếng anh Lớp 4 Family and Friends

Sách giáo khoa Tiếng Anh 4 Family and Friends được thiết kế với nội dung phù hợp với độ tuổi và trình độ của học sinh lớp 4. Sách bao gồm các bài học về từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Ngoài ra, sách còn cung cấp cho các em những bài tập thú vị để rèn luyện kỹ năng tiếng Anh một cách hiệu quả.
Với sự giúp đỡ của giáo viên và phụ huynh, việc học Tiếng Anh sẽ trở nên dễ dàng và thú vị hơn bao giờ hết. Vì vậy, hãy cùng khám phá các bài học trong sách giáo khoa Tiếng Anh 4 Family and Friends để trở thành một người dùng tiếng Anh thành thạo trong tương lai.

Giải bài tập Sách giáo khoa Tiếng anh 4 Family and Friends

Sách giáo khoa Tiếng Anh 4 Family and Friends là một trong những tài liệu học tiếng Anh phổ biến và hiệu quả cho học sinh lớp 4. Sách được thiết kế với nội dung phù hợp với độ tuổi và trình độ của học sinh, giúp các em rèn luyện kỹ năng Tiếng Anh một cách toàn diện.
Sách giáo khoa này cung cấp cho học sinh nhiều bài tập thú vị để rèn luyện kỹ năng Tiếng Anh một cách hiệu quả. Trong đó, các bài tập từ vựng giúp học sinh học các từ vựng về gia đình, bạn bè và các chủ đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Các bài tập ngữ pháp giúp học sinh nắm vững các cấu trúc ngữ pháp cơ bản và sử dụng chúng trong các câu đơn giản.
Starter: Welcome back!
Starter Lesson one: Grammar
Starter Lesson two: Grammar
Starter Lesson three: Words and song
Starter Lesson four: Words and grammar
Starter Lesson five: Skills time!
Starter Lesson six: Skills time!
Unit 1: They’re heroes!
Unit 1 Lesson one: Words
Unit 1 Lesson two: Grammar
Unit 1 Lesson three: Song
Unit 1 Lesson four: Phonics
Unit 1 Lesson five: Skills Time
Unit 1 Lesson six: Skills time
Unit 2: Does he work in a police station?
Unit 2 Lesson one: Words
Unit 2 Lesson two: Grammar
Unit 2 Lesson three: Song
Unit 2 Lesson four: Phonics
Unit 2 Lesson five: Skills Time
Unit 2 Lesson six: Skills time
Unit 3: Would you like a bubble tea?
Unit 3 Lesson one: Words
Unit 3 Lesson two: Grammar
Unit 3 Lesson three: Song
Unit 3 Lesson four: Phonics
Unit 3 Lesson five: Skills Time
Unit 3 Lesson six: Skills time
Tiếng Anh lớp 4 Review 1
Tiếng Anh lớp 4 Fluency Time 1
Lesson one: Everyday English
Lesson two: CLIL: Social studies
Unit 4: We have English!
Unit 4 Lesson one: Words
Unit 4 Lesson two: Grammar
Unit 4 Lesson three: Song
Unit 4 Lesson four: Phonics
Unit 4 Lesson five: Skills Time
Unit 4 Lesson six: Skills time
Unit 5: We’re having fun at the beach!
Unit 5 Lesson one: Words
Unit 5 Lesson two: Grammar
Unit 5 Lesson three: Song
Unit 5 Lesson four: Phonics
Unit 5 Lesson five: Skills Time
Unit 5 Lesson six: Skills time
Unit 6: Funny monkeys!
Unit 6 Lesson one: Words
Unit 6 Lesson two: Grammar
Unit 6 Lesson three: Song
Unit 6 Lesson four: Phonics
Unit 6 Lesson five: Skills Time
Unit 6 Lesson six: Skills time
Tiếng Anh lớp 4 Review 2
Tiếng Anh lớp 4 Fluency Time 2
Lesson one: Everyday English
Lesson two: CLIL: Science
Unit 7: It isn’t cold today!
Unit 7 Lesson one: Words
Unit 7 Lesson two: Grammar
Unit 7 Lesson three: Song
Unit 7 Lesson four: Phonics
Unit 7 Lesson five: Skills Time
Unit 7 Lesson six: Skills time
Unit 8: Let’s buy presents!
Unit 8 Lesson one: Words
Unit 8 Lesson two: Grammar
Unit 8 Lesson three: Song
Unit 8 Lesson four: Phonics
Unit 8 Lesson five: Skills Time
Unit 8 Lesson six: Skills time
Unit 9: What time is it?
Unit 9 Lesson one: Words
Unit 9 Lesson two: Grammar
Unit 9 Lesson three: Song
Unit 9 Lesson four: Phonics
Unit 9 Lesson five: Skills Time
Unit 9 Lesson six: Skills time
Tiếng Anh lớp 4 Review 3
Tiếng Anh lớp 4 Fluency Time 3
Lesson one: Everyday English
Lesson two: CLIL: Math
Unit 10: Do they like fishing?
Unit 10 Lesson one: Words
Unit 10 Lesson two: Grammar
Unit 10 Lesson three: Song
Unit 10 Lesson four: Phonics
Unit 10 Lesson five: Skills Time
Unit 10 Lesson six: Skills time
Unit 11: How do we get to the hospital?
Unit 11 Lesson one: Words
Unit 11 Lesson two: Grammar
Unit 11 Lesson three: Song
Unit 11 Lesson four: Phonics
Unit 11 Lesson five: Skills Time
Unit 11 Lesson six: Skills time
Unit 12: A smart baby!
Unit 12 Lesson one: Words
Unit 12 Lesson two: Grammar
Unit 12 Lesson three: Song
Unit 12 Lesson four: Phonics
Unit 12 Lesson five: Skills Time
Unit 12 Lesson six: Skills time
Tiếng Anh lớp 4 Review 4
Tiếng Anh lớp 4 Fluency Time 4
Lesson one: Everyday English
Lesson two: CLIL: Geography

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found