Trending News
21 Th7 2024

Danh mục: Địa Lí Lớp 10- KNTT

Giới thiệu Địa lí lớp 10 kết nối tri thức

Môn Địa lí lớp 10 giúp học sinh hiểu rõ hơn về địa lý tự nhiên và con người, từ đó có thể đưa ra các giải pháp phát triển bền vững cho đất nước và thế giới.
Giải Chuyên đề học tập Địa lí 10 Kết nối tri thức
Chuyên đề 10.1. Biến đổi khí hậu
• I. Khái niệm và biểu hiện của biến đổi khí hậu
• II. Nguyên nhân gây biến đổi khí hậu
• III. Tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu
• IV. Ứng phó với biến đổi khí hậu
Chuyên đề 10.2. Đô thị hóa
• I. Khái niệm
• II. Đô thị hóa ở các nước phát triển
• III. Đô thị hóa ở các nước đang phát triển
• IV. Tác động của đô thị ở các nước đang phát triển
Chuyên đề 10.3. Phương pháp viết báo cáo địa lí
• I. Những vấn đề chung về báo cáo địa lí
• II. Các bước viết báo cáo địa lí

Giải sách giáo khoa Địa lí lớp 10 kết nối tri thức

Trong giáo trình Địa lí lớp 10, các bạn sẽ được học về địa lý tự nhiên của Việt Nam, địa lý dân cư và kinh tế của các vùng miền. Ngoài ra, giáo trình cũng đề cập đến các vấn đề địa lý của thế giới như khí hậu, tài nguyên và môi trường.
Giải bài tập Địa Lí 10 Kết nối tri thức
Phần một. Một số vấn đề chung
• Bài 1: Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp
Chương 1: Sử dụng bản đồ
• Bài 2: Phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
• Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống
Phần hai. Địa lí tự nhiên
Chương 2: Trái đất
• Bài 4: Sự hình thành Trái Đất, vỏ Trái Đất và vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất
• Bài 5: Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất
Chương 3: Thạch quyển
• Bài 6: Thạch quyển, thuyết kiến tạo mảng
• Bài 7: Nội lực và ngoại lực
• Bài 8: Thực hành: Sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa
Chương 4: Khí quyển
• Bài 9: Khí quyển, các yếu tố khí hậu
• Bài 10: Thực hành: Đọc bản đồ các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất, phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
Chương 5: Thủy quyển
• Bài 11: Thủy quyển, nước trên lục địa
• Bài 12: Nước biển và đại dương
• Bài 13: Thực hành: Phân tích chế độ nước sông Hồng
Chương 6: Sinh quyển
• Bài 14: Đất trên Trái Đất
• Bài 15: Sinh quyển
• Bài 16: Thực hành: Tìm hiểu sự phân bố đất và sinh vật trên Trái Đất
Chương 7: Một số quy luật của vỏ địa lí
• Bài 17: Vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí
• Bài 18: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
Phần ba. Địa lí kinh tế – xã hội
Chương 8: Địa lí dân cư
• Bài 19: Quy mô dân số, gia tăng dân số và cơ cấu dân số thế giới
• Bài 20: Phân số dân cư và đô thị hóa trên thế giới
Chương 9: Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế
• Bài 21: Các nguồn lực phát triển kinh tế
• Bài 22: Cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia
Chương 10: Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
• Bài 23: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
• Bài 24: Địa lí ngành nông nghiệp
• Bài 25: Địa lí ngành lâm nghiệp và ngành thủy sản
• Bài 26: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, một số vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại trên thế giới và định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai
• Bài 27: Thực hành: Vẽ và nhận xét biểu đồ về sản lượng lương thực của thế giới
Chương 11: Địa lí ngành công nghiệp
• Bài 28: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu ngành công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp
• Bài 29: Địa lí một số ngành công nghiệp
• Bài 30: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp
• Bài 31: Tác động của công nghiệp đối với môi trường, phát triển năng lượng tái tạo, định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai
• Bài 32: Thực hành: Viết báo cáo tìm hiểu một vấn đề công nghiệp
• Bài 33: Cơ cấu, vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ
Chương 12: Địa lí ngành dịch vụ
• Bài 34: Địa lí ngành giao thông vận tải
• Bài 35: Địa lí ngành bưu chính viễn thông
• Bài 36: Địa lí ngành du lịch
• Bài 37: Địa lí ngành thương mại và ngành tài chính ngân hàng
• Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo tìm hiểu về một ngành dịch vụ
Chương 13: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh
• Bài 39: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
• Bài 40: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh

Giải bài tập Địa lí lớp 10 kết nối tri thức

Học sinh cần phải thực hành nhiều bài tập để nắm vững kiến thức. Các bài tập trong sách giáo khoa sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn về địa lý và đưa ra các giải pháp khả thi để giải quyết các vấn đề địa lý.
Giải SBT Địa lí 10 Kết nối tri thức
Phần một. Một số vấn đề chung
• Bài 1: Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp
Chương 1: Sử dụng bản đồ
• Bài 2: Phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
• Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống
Phần hai. Địa lí tự nhiên
Chương 2: Trái đất
• Bài 4: Sự hình thành Trái Đất, vỏ Trái Đất và vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất
• Bài 5: Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất
Chương 3: Thạch quyển
• Bài 6: Thạch quyển, thuyết kiến tạo mảng
• Bài 7: Nội lực và ngoại lực
• Bài 8: Thực hành: Sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa
Chương 4: Khí quyển
• Bài 9: Khí quyển, các yếu tố khí hậu
• Bài 10: Thực hành: Đọc bản đồ các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất, phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
Chương 5: Thủy quyển
• Bài 11: Thủy quyển, nước trên lục địa
• Bài 12: Nước biển và đại dương
• Bài 13: Thực hành: Phân tích chế độ nước sông Hồng
Chương 6: Sinh quyển
• Bài 14: Đất trên Trái Đất
• Bài 15: Sinh quyển
• Bài 16: Thực hành: Tìm hiểu sự phân bố đất và sinh vật trên Trái Đất
Chương 7: Một số quy luật của vỏ địa lí
• Bài 17: Vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí
• Bài 18: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
Phần ba. Địa lí kinh tế – xã hội
Chương 8: Địa lí dân cư
• Bài 19: Quy mô dân số, gia tăng dân số và cơ cấu dân số thế giới
• Bài 20: Phân số dân cư và đô thị hóa trên thế giới
Chương 9: Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế
• Bài 21: Các nguồn lực phát triển kinh tế
• Bài 22: Cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia
Chương 10: Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
• Bài 23: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
• Bài 24: Địa lí ngành nông nghiệp
• Bài 25: Địa lí ngành lâm nghiệp và ngành thủy sản
• Bài 26: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, một số vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại trên thế giới và định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai
• Bài 27: Thực hành: Vẽ và nhận xét biểu đồ về sản lượng lương thực của thế giới
Chương 11: Địa lí ngành công nghiệp
• Bài 28: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu ngành công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp
• Bài 29: Địa lí một số ngành công nghiệp
• Bài 30: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp
• Bài 31: Tác động của công nghiệp đối với môi trường, phát triển năng lượng tái tạo, định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai
Chương 12: Địa lí ngành dịch vụ
• Bài 33: Cơ cấu, vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ
• Bài 34: Địa lí ngành giao thông vận tải
• Bài 35: Địa lí ngành bưu chính viễn thông
• Bài 36: Địa lí ngành du lịch
• Bài 37: Địa lí ngành thương mại và ngành tài chính ngân hàng
Chương 13: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh
• Bài 39: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
• Bài 40: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh

Trắc nghiệm Địa 10 Bài 40 KNTT
Trắc nghiệm Địa 10 Bài 39 KNTT
Trắc nghiệm Địa 10 Bài 37 KNTT
Trắc nghiệm Địa 10 Bài 36 KNTT
Trắc nghiệm Địa 10 Bài 35 KNTT
Trắc nghiệm Địa 10 Bài 34 KNTT
Trắc nghiệm Địa 10 Bài 33 KNTT
Trắc nghiệm Địa 10 Bài 31 KNTT
Trắc nghiệm Địa 10 Bài 30 KNTT
Trắc nghiệm Địa 10 Bài 29 KNTT