Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Vật lí Lớp 11 – KNTT

Chương trình “Kết nối tri thức” trong môn vật lí lớp 11 nhằm kết hợp kiến thức vật lí với các lĩnh vực khác trong cuộc sống và sự phát triển xã hội. Chương trình này nhằm phát triển khả năng áp dụng kiến thức vật lí vào thực tế, khám phá sự liên kết giữa vật lí và các lĩnh vực khác.

Giải bài tập sách giáo khoa Vật lí 11

Sách giáo khoa vật lí của chương trình “Kết nối tri thức” cung cấp cho học sinh những bài tập liên quan đến ứng dụng vật lí trong đời sống hàng ngày, công nghệ, môi trường và các lĩnh vực khác. Bài tập trong sách giúp học sinh nhìn nhận và áp dụng kiến thức vật lí vào giải quyết các vấn đề thực tế và phát triển khả năng tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề.
Chương 1: Dao động
• Bài 1: Dao động điều hoà
• Bài 2: Mô tả dao động điều hoà
• Bài 3: Vận tốc, gia tốc trong dao động điều hoà
• Bài 4: Bài tập về dao động điều hoà
• Bài 5: Động năng. Thế năng. Sự chuyển hoá năng lượng trong dao động điều hoà
• Bài 6: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng
• Bài 7: Bài tập về sự chuyển hoá năng lượng trong dao động điều hoà
Chương 2: Sóng
• Bài 8: Mô tả sóng
• Bài 9: Sóng ngang. Sóng dọc. Sự truyền năng lượng của sóng cơ
• Bài 10: Thực hành: Đo tần số của sóng âm
• Bài 11: Sóng điện từ
• Bài 12: Giao thoa sóng
• Bài 13: Sóng dừng
• Bài 14: Bài tập về sóng
• Bài 15: Thực hành: Đo tốc độ truyền âm
Chương 3: Điện trường
• Bài 16: Lực tương tác giữa hai điện tích
• Bài 17: Khái niệm điện trường
• Bài 18: Điện trường đều
• Bài 19: Thế năng điện
• Bài 20: Điện thế
• Bài 21: Tụ điện
Chương 4: Dòng điện mạch điện
• Bài 22: Cường độ dòng điện
• Bài 23: Điện trở. Định luật Ôm
• Bài 24: Nguồn điện
• Bài 25: Năng lượng và công suất điện
• Bài 26: Thực hành: Đo suất điện động và điện trở trong của pin điện hoá

Vật lí 11 Kết nối tri thức bài 26
Vật lí 11 Kết nối tri thức bài 25
Vật lí 11 Kết nối tri thức bài 24
Vật lí 11 Kết nối tri thức bài 23
Vật lí 11 Kết nối tri thức bài 22
Vật lí 11 Kết nối tri thức bài 21
Vật lí 11 Kết nối tri thức bài 20
Vật lí 11 Kết nối tri thức bài 19
Vật lí 11 Kết nối tri thức bài 18
Vật lí 11 Kết nối tri thức bài 17