Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Lịch sử Lớp 11 – KNTT

Chương trình “Kết nối tri thức” trong môn lịch sử lớp 11 nhằm kết hợp kiến thức lịch sử với các lĩnh vực khác trong cuộc sống và sự phát triển xã hội. Chương trình này nhằm phát triển khả năng áp dụng kiến thức lịch sử vào thực tế, khám phá sự liên kết giữa lịch sử và các lĩnh vực như văn hóa, chính trị, kinh tế và xã hội.

Giải bài tập sách giáo khoa lịch sử lớp 11

Sách giáo khoa lịch sử của chương trình “Kết nối tri thức” cung cấp cho học sinh một loạt bài tập liên quan đến ứng dụng lịch sử trong đời sống hàng ngày, văn hóa, chính trị, kinh tế và xã hội. Bài tập trong sách giúp học sinh nhìn nhận và áp dụng kiến thức lịch sử vào giải quyết các vấn đề thực tế và phát triển khả năng tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề.
Chủ đề 1: Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản
• Bài 1: Một số vấn đề chung về cách mạng tư sản
• Bài 2: Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản
Chủ đề 2: Chủ nghĩa xã hội từ năm 1917 đến nay
• Bài 3: Sự hình thành Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết
• Bài 4: Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay
Chủ đề 3: Quá trình giành độc lập dân tộc của các quốc Đông Nam Á
• Bài 5: Quá trình xâm lược và cai trị của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á
• Bài 6: Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở Đông Nam Á
Chủ đề 4: Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam
• Bài 7: Khái quát về chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong lịch sử Việt Nam
• Bài 8: Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam
Chủ Đề 5: Một số cuộc cải cách lớn trong lịch sử Việt Nam
• Bài 9: Cuộc cách mạng của Hồ Quý Ly và Triều Hồ (đầu thế kỉ XV)
• Bài 10: Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (thế kỉ XV)
• Bài 11: Cuộc cải cách của Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX)
Chủ đề 6: Lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông
• Bài 12: Vị trí và tầm quan trọng của Biển Đông
• Bài 13: Việt Nam và Biển Đông

Giải Chuyên đề học tập Lịch sử lớp 11

Bài tập Chuyên đề học tập lịch sử trong chương trình “Kết nối tri thức” giúp học sinh khám phá sâu hơn về những chủ đề đặc biệt trong lịch sử và cách liên kết của chúng với các lĩnh vực khác. Học sinh sẽ được khuyến khích nghiên cứu và phân tích các nguồn tài liệu, xây dựng quan điểm và đưa ra nhận định sáng tạo về sự tương quan giữa lịch sử và các lĩnh vực khác trong xã hội.
Chuyên đề 1: Lịch sử nghệ thuật truyền thống Việt Nam
• I. Nghệ thuật thời Lý, thời Trần
• II. Nghệ thuật thời Lê Sơ, thời Mạc
• III. Nghệ thuật thời Lê Trung Hưng
• IV. Nghệ thuật thời Nguyễn
Chuyên đề 2: Chiến tranh và hòa bình trong thế kỉ XX
• I. Chiến tranh và hòa bình trong nửa đầu thế kỉ XX
• II. Chiến tranh lạnh
• III. Chiến tranh, xung đột quân sự sau chiến tranh lạnh
• IV. Cuộc đấu tranh vì hòa bình của nhân dân thế giới trong và sau chiến tranh lạnh
Chuyên đề 3: Danh nhân trong lịch sử Việt Nam
• I. Khái quát về danh nhân trong lịch sử dân tộc
• II. Một số nhà chính trị nổi tiếng của Việt Nam thời cổ – trung đại
• III. Một số danh nhân quân sự Việt Nam
• IV. Một số danh nhân văn hóa Việt Nam
• V. Một số danh nhân trong lĩnh vực khoa học – công nghệ và giáo dục – đào tạo

Lịch sử 11 Kết nối tri thức bài 13
Lịch sử 11 Kết nối tri thức bài 12
Lịch sử 11 Kết nối tri thức bài 11
Lịch sử 11 Kết nối tri thức bài 10
Lịch sử 11 Kết nối tri thức bài 9
Lịch sử 11 Kết nối tri thức bài 8
Lịch sử 11 Kết nối tri thức bài 7
Lịch sử 11 Kết nối tri thức bài 6
Lịch sử 11 Kết nối tri thức bài 5
Lịch sử 11 Kết nối tri thức bài 4