Trending News
21 Th7 2024

Danh mục: Tin Học Lớp 7- CD

Giới thiệu Tin học lớp 7 cánh diều

Tin học là một trong những môn học quan trọng giúp học sinh hiểu về công nghệ thông tin và các ứng dụng trong cuộc sống. Trong lớp 7, học sinh sẽ được học về các khái niệm cơ bản của Tin học, từ đó rèn luyện khả năng sử dụng các công cụ máy tính và phần mềm để thực hiện các tác vụ khác nhau.

Giải sách giáo khoa Tin học lớp 7 cánh diều

Sách giáo khoa Tin học lớp 7 cánh diều cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về các thành phần của máy tính, cách sử dụng các phần mềm văn phòng, tìm kiếm thông tin trên internet và các khái niệm cơ bản về lập trình. Sách giúp học sinh hiểu rõ các khái niệm cơ bản và cách sử dụng các công cụ Tin học trong cuộc sống.
Giáo dục công dân lớp 7 cánh diều
Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng
• Bài 1: Thiết bị vào – ra cơ bản cho máy tính cá nhân
• Bài 2: Các thiết bị vào – ra
• Bài 3: Thực hành với các thiết bị vào – ra
• Bài 4: Một số chức năng của hệ điều hành
• Bài 5: Thực hành khám phá trình quản lí hệ thống tệp
• Bài 6: Thực hành thao tác với tệp và thư mục
Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
• Bài 1: Giới thiệu mạng xã hội
• Bài 2: Thực hành sử dụng mạng xã hội
• Bài 3: Trao đổi thông tin trên mạng xã hội
Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong mội trường số
• Bài 1: Ứng xử có văn hoá khi giao tiếp qua mạng
• Bài 2: Ứng xử tránh rủi ro trên mạng
Chủ đề E. Ứng dụng tin học
• Bài 1: Làm quen với bảng tính điện tử
• Bài 2: Làm quen với trang tính
• Bài 3: Làm quen với trang tính (tiếp theo)
• Bài 4: Định dạng hiển thị dữ liệu số
• Bài 5: Định dạng số tiền và ngày tháng
• Bài 6: Thực hành lập sổ theo dõi thu chi cá nhân
• Bài 7: Công thức tính toán dùng địa chỉ các ô dữ liệu
• Bài 8: Sử dụng các hàm có sẵn
• Bài 9: Định dạng trang tính và in
• Bài 10: Thực hành tổng hợp
• Bài 11: Luyện tập sử dụng phần mềm bảng tính (Bài tập theo nhóm)
• Bài 12: Tạo bài trình chiếu
• Bài 13: Thực hành định dạng trang chiếu
• Bài 14: Thêm hiệu ứng cho trang chiếu
• Bài 15: Thực hành tổng hợp tạo bài trình chiếu
Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
• Bài 1: Tìm kiếm tuần tự
• Bài 2: Tìm kiếm nhị phân
• Bài 3: Sắp xếp chọn
• Bài 4: Sắp xếp nổi bọt
• Bài 5: Thực hành mô phỏng các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp

Giải bài tập Tin học lớp 7 cánh diều

Để nâng cao khả năng sử dụng các công cụ Tin học và hiểu về các ứng dụng trong cuộc sống, học sinh cần thường xuyên thực hành và giải các bài tập trong sách giáo khoa và các tài liệu bổ sung. Bài tập thường yêu cầu học sinh sử dụng các phần mềm văn phòng để thực hiện các tác vụ, tìm kiếm thông tin trên internet và lập trình đơn giản. Việc giải bài tập này giúp học sinh nâng cao khả năng sử dụng các công cụ Tin học một cách hiệu quả và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.
Giải sách bài tập Tin học 7 Cánh diều
Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng
• Bài 1: Thiết bị vào – ra cơ bản cho máy tính cá nhân
• Bài 2: Các thiết bị vào – ra
• Bài 3: Thực hành với các thiết bị vào – ra
• Bài 4: Một số chức năng của hệ điều hành
• Bài 5: Thực hành khám phá trình quản lí hệ thống tệp
• Bài 6: Thực hành thao tác với tệp và thư mục
Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
• Bài 1: Giới thiệu mạng xã hội
• Bài 2: Thực hành sử dụng mạng xã hội
• Bài 3: Trao đổi thông tin trên mạng xã hội
Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong mội trường số
• Bài 1: Ứng xử có văn hoá khi giao tiếp qua mạng
• Bài 2: Ứng xử tránh rủi ro trên mạng
Chủ đề E: Ứng dụng tin học
• Bài 1: Làm quen với bảng tính điện tử
• Bài 2: Làm quen với trang tính
• Bài 3: Làm quen với trang tính (tiếp theo)
• Bài 4: Định dạng hiển thị dữ liệu số
• Bài 5: Định dạng số tiền và ngày tháng
• Bài 6: Thực hành lập sổ theo dõi thu chi cá nhân
• Bài 7: Công thức tính toán dùng địa chỉ các ô dữ liệu
• Bài 8: Sử dụng các hàm có sẵn
• Bài 9: Định dạng trang tính và in
• Bài 10: Thực hành tổng hợp
• Bài 11: Luyện tập sử dụng phần mềm bảng tính (Bài tập theo nhóm)
• Bài 12: Tạo bài trình chiếu
• Bài 13: Thực hành định dạng trang chiếu
• Bài 14: Thêm hiệu ứng cho trang chiếu
• Bài 15: Thực hành tổng hợp tạo bài trình chiếu
Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
• Bài 1: Tìm kiếm tuần tự
• Bài 2: Tìm kiếm nhị phân
• Bài 3: Sắp xếp chọn
• Bài 4: Sắp xếp nổi bọt
• Bài 5: Thực hành mô phỏng các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found