Trending News
13 Th6 2024

Danh mục: Tiếng Anh Lớp 9 Cũ

Tiếng anh 9 cũ

Chương trình Tiếng Anh lớp 9 cũ tập trung vào việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh của học sinh. Sách giáo khoa Tiếng Anh 9 cũ cung cấp cho học sinh các bài tập về ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu và viết. Học sinh cần tiếp cận sách giáo khoa và thực hành giải các bài tập để nắm vững kiến thức và rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ.

Giải bài tập sách giáo khoa Tiếng anh 9

Sách bài tập Tiếng Anh 9 cũ là tài liệu hữu ích để học sinh rèn luyện và áp dụng kiến thức tiếng Anh. Sách bài tập cung cấp cho học sinh các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao, giúp học sinh nắm vững kiến thức và phát triển khả năng giải quyết bài tập. Học sinh cần thực hành từng bài tập một và tự kiểm tra kết quả để nâng cao khả năng tiếng Anh của mình.
Tiếng Anh 9 Unit 1: A visit from a pen pal
• 1. Getting Started (trang 6 SGK Tiếng Anh 9)
• 2. Listen and Read (trang 6-7 SGK Tiếng Anh 9)
• 3. Speak (trang 8 SGK Tiếng Anh 9)
• 4. Listen (trang 9 SGK Tiếng Anh 9)
• 5. Read (trang 9-10 SGK Tiếng Anh 9)
• 6. Write (trang 11 SGK Tiếng Anh 9)
• Language Focus (trang 11-12 SGK Tiếng Anh 9)
Đề kiểm tra 15 phút
Tiếng Anh 9 Unit 2: Clothing
• 1. Getting Started (trang 13 SGK Tiếng Anh 9)
• 2. Listen and Read (trang 13-14 SGK Tiếng Anh 9)
• 3. Speak (trang 14-15 SGK Tiếng Anh 9)
• 4. Listen (trang 16 SGK Tiếng Anh 9)
• 5. Read (trang 17-18 SGK Tiếng Anh 9)
• 6. Write (trang 18-19 SGK Tiếng Anh 9)
• Language Focus (trang 19-20-21 SGK Tiếng Anh 9)
Tiếng Anh 9 Unit 3: A trip to the countryside
• 1. Getting Started (trang 22 SGK Tiếng Anh 9)
• 2. Listen and Read (trang 22-23 SGK Tiếng Anh 9)
• 3. Speak (trang 24 SGK Tiếng Anh 9)
• 4. Listen (trang 25 SGK Tiếng Anh 9)
• 5. Read (trang 25-26 SGK Tiếng Anh 9)
• 6. Write (trang 26-27 SGK Tiếng Anh 9)
• Language Focus (trang 28-29-30-31 SGK Tiếng Anh 9)
• Top 4 Đề thi Tiếng Anh lớp 9 Giữa kì 1 năm 2021 có đáp án
Tiếng Anh 9 Unit 4: Learning a foreign language
• 1. Getting Started (trang 32 SGK Tiếng Anh 9)
• 2. Listen and Read (trang 32-33 SGK Tiếng Anh 9)
• 3. Speak (trang 34-35 SGK Tiếng Anh 9)
• 4. Listen (trang 35 SGK Tiếng Anh 9)
• 5. Read (trang 36 SGK Tiếng Anh 9)
• 6. Write (trang 37 SGK Tiếng Anh 9)
• Language Focus (trang 38-39 SGK Tiếng Anh 9)
Tiếng Anh 9 Unit 5: The media
• 1. Getting Started (trang 40 SGK Tiếng Anh 9)
• 2. Listen and Read (trang 41-42 SGK Tiếng Anh 9)
• 3. Speak (trang 42 SGK Tiếng Anh 9)
• 4. Listen (trang 43 SGK Tiếng Anh 9)
• 5. Read (trang 43-44 SGK Tiếng Anh 9)
• 6. Write (trang 44 SGK Tiếng Anh 9)
• Language Focus (trang 45-46 SGK Tiếng Anh 9)
• Top 5 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 9 có đáp án
Tiếng Anh 9 Unit 6: The environment
• 1. Getting Started (trang 47 SGK Tiếng Anh 9)
• 2. Listen and Read (trang 47-48 SGK Tiếng Anh 9)
• 3. Speak (trang 49-50 SGK Tiếng Anh 9)
• 4. Listen (trang 50 SGK Tiếng Anh 9)
• 5. Read (trang 51 SGK Tiếng Anh 9)
• 6. Write (trang 52-53 SGK Tiếng Anh 9)
• Language Focus (trang 53-54-55-56 SGK Tiếng Anh 9)
Đề kiểm tra 15 phút
Tiếng Anh 9 Unit 7: Saving energy
• 1. Getting Started (trang 57 SGK Tiếng Anh 9)
• 2. Listen and Read (trang 57-58 SGK Tiếng Anh 9)
• 3. Speak (trang 58-59 SGK Tiếng Anh 9)
• 4. Listen (trang 60 SGK Tiếng Anh 9)
• 5. Read (trang 60-61 SGK Tiếng Anh 9)
• 6. Write (trang 61-62 SGK Tiếng Anh 9)
• Language Focus (trang 62-63-64 SGK Tiếng Anh 9)
Tiếng Anh 9 Unit 8: Celebrations
• 1. Getting Started (trang 65 SGK Tiếng Anh 9)
• 2. Listen and Read (trang 65-66 SGK Tiếng Anh 9)
• 3. Speak (trang 66-67 SGK Tiếng Anh 9)
• 4. Listen (trang 68 SGK Tiếng Anh 9)
• 5. Read (trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9)
• 6. Write (trang 70 SGK Tiếng Anh 9)
• Language Focus (trang 70-71-72-73 SGK Tiếng Anh 9)
• Top 5 Đề thi Tiếng Anh 9 Giữa kì 2 có đáp án
Tiếng Anh 9 Unit 9: Natural disasters
• 1. Getting Started (trang 74 SGK Tiếng Anh 9)
• 2. Listen and Read (trang 74-75 SGK Tiếng Anh 9)
• 3. Speak (trang 76-77 SGK Tiếng Anh 9)
• 4. Listen (trang 77 SGK Tiếng Anh 9)
• 5. Read (trang 78-79 SGK Tiếng Anh 9)
• 6. Write (trang 79-80 SGK Tiếng Anh 9)
• Language Focus (trang 80-81-82 SGK Tiếng Anh 9)
Tiếng Anh 9 Unit 10: Life on other planets
• 1. Getting Started (trang 83 SGK Tiếng Anh 9)
• 2. Listen and Read (trang 83-84 SGK Tiếng Anh 9)
• 3. Speak (trang 85 SGK Tiếng Anh 9)
• 4. Listen (trang 86 SGK Tiếng Anh 9)
• 5. Read (trang 86-87 SGK Tiếng Anh 9)
• 6. Write (trang 88-89 SGK Tiếng Anh 9)
• Language Focus (trang 90-91-92 SGK Tiếng Anh 9)
• Top 5 Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh 9 có đáp án

Giải bài tập sách bài tập Tiếng anh 9

Sách bài tập Tiếng Anh 9 cũ là tài liệu hữu ích để học sinh rèn luyện và áp dụng kiến thức tiếng Anh. Sách bài tập cung cấp cho học sinh các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao, giúp học sinh nắm vững kiến thức và phát triển khả năng giải quyết bài tập. Học sinh cần thực hành từng bài tập một và tự kiểm tra kết quả để nâng cao khả năng tiếng Anh của mình.
• Unit 1: A visit from a pen pal
• Unit 2: Clothing
• Unit 3: A trip to the countryside
• Top 4 Đề thi Tiếng Anh lớp 9 Giữa kì 1 năm 2021 có đáp án
• Unit 4: Learning a foreign language
• Unit 5: The media
• Top 5 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 9 có đáp án
• Unit 6: The environment
• Unit 7: Saving energy
• Unit 8: Celebrations
• Top 5 Đề thi Tiếng Anh 9 Giữa kì 2 có đáp án
• Unit 9: Natural disasters
• Unit 10: Life on other planets

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found