Trending News
20 Th7 2024

Danh mục: Khoa học tự nhiên lớp 7- KNTT

Giới thiệu Khoa học tự nhiên lớp 7 kết nối tri thức

Khoa học tự nhiên là một môn học quan trọng giúp học sinh tiếp cận với các kiến thức và hiểu biết về thế giới tự nhiên quanh ta. Trong lớp 7, môn khoa học tự nhiên sẽ giúp học sinh tìm hiểu về các môn học như vật lý, hóa học và sinh học, từ đó rèn luyện khả năng quan sát và phân tích hiện tượng tự nhiên.

Giải sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 7 kết nối tri thức

Sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 7 cung cấp cho học sinh kiến thức về các lĩnh vực vật lý, hóa học và sinh học. Sách giúp học sinh tiếp cận và hiểu rõ các khái niệm và hiện tượng trong tự nhiên, từ đó nâng cao khả năng quan sát và phân tích hiện tượng tự nhiên.
• Bài 1: Phương pháp và kĩ năng học tập môn khoa học tự nhiên
Chương 1: Nguyên tử. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
• Bài 2: Nguyên tử
• Bài 3: Nguyên tố hóa học
• Bài 4: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Chương 2: Phân tử. Liên kết hóa học
• Bài 5: Phân tử – Đơn chất – Hợp chất
• Bài 6: Giới thiệu về liên kết hóa học
• Bài 7: Hóa trị và công thức hóa học
Chương 3: Tốc độ
• Bài 8: Tốc độ chuyển động
• Bài 9: Đo tốc độ
• Bài 10: Đồ thị quãng đường – thời gian
• Bài 11: Thảo luận về ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông
Chương 4: Âm thanh
• Bài 12: Sóng âm
• Bài 13: Độ to và độ cao của âm
• Bài 14: Phản xạ âm, chống ô nhiễm tiếng ồn
Chương 5: Ánh sáng
• Bài 15: Năng lượng ánh sáng. Tia sáng, vùng tối
• Bài 16: Sự phản xạ ánh sáng
• Bài 17: Ảnh hưởng của vật qua gương phẳng
Chương 6: Từ
• Bài 18: Nam châm
• Bài 19: Từ trường
• Bài 20: Chế tạo nam châm điện đơn giản
Chương 7: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật
• Bài 21: Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng
• Bài 22: Quang hợp ở thực vật
• Bài 23: Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp
• Bài 24: Thực hành: Chứng minh quang hợp ở cây xanh
• Bài 25: Hô hấp tế bào
• Bài 26: Một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào
• Bài 27: Thực hành: Hô hấp ở thực vật
• Bài 28: Trao đổi khí ở sinh vật
• Bài 29: Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật
• Bài 30: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật
• Bài 31: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật
• Bài 32: Thực hành: Chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước
Chương 8: Cảm ứng ở sinh vật
• Bài 33: Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật
• Bài 34: Vận dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật vào thực tiễn
• Bài 35: Thực hành: Cảm ứng ở sinh vật
Chương 9: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
• Bài 36: Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
• Bài 37: Ứng dụng sinh trưởng và phát triển ở sinh vật vào thực tiễn
• Bài 38: Thực hành: Quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số sinh vật
Chương 10: Sinh sản ở sinh vật
• Bài 39: Sinh sản vô tính ở sinh vật
• Bài 40: Sinh sản hữu tính ở sinh vật
• Bài 41: Một số yếu tố ảnh hưởng và điều hòa, điều khiển sinh sản ở sinh vật
• Bài 42: Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất
• Giải Khoa học tự nhiên 7
• Giải Hóa học 7 Kết nối tri thức
• Giải Sinh học 7 Kết nối tri thức
• Giải Vật Lí 7 Kết nối tri thức
• Giải Hóa học 7
• Trắc nghiệm KHTN 7 (cả ba sách)
• Lý thuyết KHTN 7 (cả ba sách)

Giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 7 kết nối tri thức

Để nâng cao khả năng quan sát và phân tích hiện tượng tự nhiên, học sinh cần thường xuyên giải các bài tập trong sách giáo khoa và các tài liệu bổ sung. Bài tập thường yêu cầu học sinh áp dụng kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng xảy ra trong tự nhiên, từ đó giúp học sinh nâng cao khả năng quan sát và hiểu biết về thế giới tự nhiên quanh ta.
Giải SBT Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức
• Bài 1: Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên
Chương 1: Nguyên tử. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
• Bài 2: Nguyên tử
• Bài 3: Nguyên tố hóa học
• Bài 4: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Chương 2: Phân tử. Liên kết hoá học
• Bài 5: Phân tử – đơn chất – hợp chất
• Bài 6: Giới thiệu về liên kết hóa học
• Bài 7: Hoá trị và công thức hoá học
Chương 3: Tốc độ
• Bài 8: Tốc độ chuyển động
• Bài 9: Đo tốc độ
• Bài 10: Đồ thị quãng đường – thời gian
• Bài 11: Thảo luận về ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông
Chương 4: Âm thanh
• Bài 12: Sóng âm
• Bài 13: Độ to và độ cao của âm
• Bài 14: Phản xạ âm, chống ô nhiễm tiếng ồn
Chương 5: Ánh sáng
• Bài 15: Năng lượng ánh sáng. Tia sáng, vùng tối
• Bài 16: Sự phản xạ ánh sáng
• Bài 17: Ảnh của vật qua gương phẳng
Chương 6: Từ
• Bài 18: Nam châm
• Bài 19: Từ trường
• Bài 20: Chế tạo nam châm điện đơn giản
Chương 7: Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật
• Bài 21: Khái quát về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng
• Bài 22: Quang hợp ở thực vật
• Bài 23: Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp
• Bài 24: Thực hành: Chứng minh quang hợp ở cây xanh
• Bài 25: Hô hấp tế bào
• Bài 26: Một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào
• Bài 27: Thực hành: Hô hấp ở thực vật
• Bài 28: Trao đổi khí ở sinh vật
• Bài 29: Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật
• Bài 30: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật
• Bài 31: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật
• Bài 32: Thực hành: Chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước
Chương 8: Cảm ứng ở sinh vật
• Bài 33: Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật
• Bài 34: Vận dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật vào thực tiễn
• Bài 35: Thực hành: Cảm ứng ở sinh vật
Chương 9: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
• Bài 36: Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
• Bài 37: Ứng dụng sinh trưởng và phát triển ở sinh vật vào thực tiễn
• Bài 38: Thực hành: Quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số sinh vật
Chương 10: Sinh sản ở sinh vật
• Bài 39: Sinh sản vô tính ở sinh vật
• Bài 40: Sinh sản hữu tính ở sinh vật
• Bài 41: Một số yếu tố ảnh hưởng và điều hòa, điều khiển sinh sản ở sinh vật
• Bài 42: Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất
• Giải SBT Khoa học tự nhiên 7 đầy đủ

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found