Trending News
13 Th6 2024

Danh mục: Hóa Học Lớp 10- CTST

Giới thiệu Hóa Học lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo

Môn Hóa Học lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về các chất và phản ứng hóa học, từ đó phát triển khả năng áp dụng các kiến thức hóa học vào các vấn đề trong cuộc sống. Học sinh sẽ được học về các đại cương hóa học, các chất và phản ứng hóa học.
Giải Chuyên đề học tập Hóa học 10 Chân trời sáng tạo
Chuyên đề 1: Cơ sở hóa học
• Chuyên đề Hóa học 10 Bài 1: Liên kết hóa học
• Chuyên đề Hóa học 10 Bài 2: Phản ứng hạt nhân
• Chuyên đề Hóa học 10 Bài 3: Năng lượng hoạt hóa của phản ứng hóa học
• Chuyên đề Hóa học 10 Bài 4: Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs
Chuyên đề 2: Hóa học trong việc phòng chống cháy nổ
• Chuyên đề Hóa học 10 Bài 5: Sơ lược về phản ứng cháy và nổ
• Chuyên đề Hóa học 10 Bài 6: Điểm chớp cháy, nhiệt độ tự bốc cháy và nhiệt độ cháy
• Chuyên đề Hóa học 10 Bài 7: Hóa học về phản ứng cháy, nổ
Chuyên đề 3: Thực hành hóa học và công nghệ thông tin
• Chuyên đề Hóa học 10 Bài 8: Vẽ cấu trúc phân tử
• Chuyên đề Hóa học 10 Bài 9: Thực hành thí nghiệm hóa học ảo
• Chuyên đề Hóa học 10 Bài 10: Tính tham số cấu trúc và năng lượng

Giải sách giáo khoa Hóa Học lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo

Sách giáo khoa Hóa Học lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về hóa học và các loại chất và phản ứng hóa học. Sách giúp học sinh hiểu rõ về các đại cương hóa học và các chất và phản ứng hóa học, từ đó giúp họ áp dụng kiến thức hóa học vào các vấn đề trong cuộc sống.
Giải Hóa lớp 10 Chân trời sáng tạo
Mở đầu
• Bài 1: Nhập môn Hóa học
Chương 1: Cấu tạo nguyên tử
• Bài 2: Thành phần của nguyên tử
• Bài 3: Nguyên tố hóa học
• Bài 4: Cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử
Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
• Bài 5: Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
• Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố, thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì và nhóm
• Bài 7: Định luật tuần hoàn – Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Chương 3: Liên kết hóa học
• Bài 8: Quy tắc octet
• Bài 9: Liên kết ion
• Bài 10: Liên kết cộng hóa trị
• Bài 11: Liên kết hydrogen và tương tác van der waals
Chương 4: Phản ứng oxi hóa – khử
• Bài 12: Phản ứng oxi hóa – khử và ứng dụng trong cuộc sống
Chương 5: Năng lượng hóa học
• Bài 13: Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học
• Bài 14: Tính biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học
Chương 6: Tốc độ phản ứng hóa học
• Bài 15: Phương trình tốc độ phản ứng và hằng số tốc độ phản ứng
• Bài 16: Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học
Chương 7: Nguyên tố nhóm VIIA – Halogen
• Bài 17: Tính chất vật lí và hóa học các đơn chất nhóm VIIA
• Bài 18: Hydrogen halide và một số phản ứng của ion halide

Giải bài tập Hóa Học lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo

Để nâng cao khả năng áp dụng các kiến thức hóa học vào các vấn đề trong cuộc sống, học sinh cần thực hiện các bài tập trong sách giáo khoa và các tài liệu bổ sung. Bài tập thường yêu cầu học sinh áp dụng các kiến thức về chất và phản ứng hóa học vào các vấn đề cụ thể, giúp họ phát triển khả năng áp dụng kiến thức hóa học vào các vấn đề trong cuộc sống.
Giải SBT Hóa học 10 Chân trời sáng tạo
Mở đầu
• Bài 1: Nhập môn Hóa học
Chương 1: Cấu tạo nguyên tử
• Bài 2: Thành phần của nguyên tử
• Bài 3: Nguyên tố hóa học
• Bài 4: Cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử
• Ôn tập chương 1
Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
• Bài 5: Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
• Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố, thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì và nhóm
• Bài 7: Định luật tuần hoàn – Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
• Ôn tập chương 2
Chương 3: Liên kết hóa học
• Bài 8: Quy tắc octet
• Bài 9: Liên kết ion
• Bài 10: Liên kết cộng hóa trị
• Bài 11: Liên kết hydrogen và tương tác van der waals
• Ôn tập chương 3
Chương 4: Phản ứng oxi hóa – khử
• Bài 12: Phản ứng oxi hóa – khử và ứng dụng trong cuộc sống
• Ôn tập chương 4
Chương 5: Năng lượng hóa học
• Bài 13: Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học
• Bài 14: Tính biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học
• Ôn tập chương 5
Chương 6: Tốc độ phản ứng hóa học
• Bài 15: Phương trình tốc độ phản ứng và hằng số tốc độ phản ứng
• Bài 16: Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học
• Ôn tập chương 6
Chương 7: Nguyên tố nhóm VIIA – Halogen
• Bài 17: Tính chất vật lí và hóa học các đơn chất nhóm VIIA
• Bài 18: Hydrogen halide và một số phản ứng của ion halide
• Ôn tập chương 7

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found