Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Đạo Đức Lớp 2 – KNTT

Đạo đức 2 Kết nối tri thức

Môn Đạo đức lớp 2 trong chương trình “Kết nối tri thức” giúp học sinh hiểu về các giá trị đạo đức cơ bản và phát triển ý thức đúng – sai, ý thức trách nhiệm và ý thức tôn trọng. Môn học này tập trung vào việc xây dựng những phẩm chất đạo đức tích cực trong cuộc sống hàng ngày và rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết xung đột một cách xây dựng.

Giải bài tập sách giáo khoa Đạo đức 2

Bài tập sách giáo khoa Đạo đức lớp 2 – Kết nối tri thức là tài liệu thực hành bổ sung, giúp học sinh áp dụng các giá trị đạo đức đã học vào cuộc sống thực tế. Bài tập bao gồm các tình huống, câu hỏi và hoạt động thảo luận. Qua việc giải bài tập, học sinh sẽ rèn luyện khả năng nhận thức về đạo đức và phát triển kỹ năng đánh giá, lựa chọn và ứng xử đúng theo đạo đức.
Chủ đề 1: Quê hương em
• Bài 1: Vẻ đẹp quê hương em
• Bài 2: Em yêu quê hương
Chủ đề 2: Kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè
• Bài 3: Kính trọng thầy giáo, cô giáo
• Bài 4: Yêu quý bạn bè
Chủ đề 3: Quý trọng thời gian
• Bài 5: Quý trọng thời gian
Chủ đề 4: Nhận lỗi và sửa lỗi
• Bài 6: Nhận lỗi và sửa lỗi
Chủ đề 5: Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình
• Bài 7: Bảo quản đồ dùng cá nhân
• Bài 8: Bảo quản đồ dùng gia đình
Chủ đề 6: Thể hiện cảm xúc bản thân
• Bài 9: Cảm xúc của em
• Bài 10: Kiềm chế cảm xúc tiêu cực
Chủ đề 7: Tìm kiếm sự hỗ trợ
• Bài 11: Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà
• Bài 12: Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường
• Bài 13: Tìm kiếm sự hỗ trợ nơi công cộng
Chủ đề 8: Tuân thủ quy định nơi công cộng
• Bài 14: Tìm hiểu quy định nơi công cộng
• Bài 15: Em tuân thủ quy định nơi công cộng

Giải bài tập vở bài tập Đạo đức 2

Vở bài tập Đạo đức lớp 2 – Kết nối tri thức là tài liệu thực hành bổ sung, giúp học sinh thực hành các giá trị đạo đức trong cuộc sống hàng ngày. Vở bài tập cung cấp các tình huống, bài tập thảo luận và các hoạt động nhóm. Qua việc giải vở bài tập, học sinh sẽ rèn luyện khả năng áp dụng giá trị đạo đức vào cuộc sống, xây dựng quan hệ tốt đẹp với người khác và phát triển ý thức tôn trọng và đồng cảm.
Chủ đề 1: Quê hương em
• Bài 1: Vẻ đẹp quê hương em
• Bài 2: Em yêu quê hương
Chủ đề 2: Kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè
• Bài 3: Kính trọng thầy giáo, cô giáo
• Bài 4: Yêu quý bạn bè
Chủ đề 3: Quý trọng thời gian
• Bài 5: Quý trọng thời gian
Chủ đề 4: Nhận lỗi và sửa lỗi
• Bài 6: Nhận lỗi và sửa lỗi
Chủ đề 5: Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình
• Bài 7: Bảo quản đồ dùng cá nhân
• Bài 8: Bảo quản đồ dùng gia đình
Chủ đề 6: Thể hiện cảm xúc bản thân
• Bài 9: Cảm xúc của em
• Bài 10: Kiềm chế cảm xúc tiêu cực
Chủ đề 7: Tìm kiếm sự hỗ trợ
• Bài 11: Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà
• Bài 12: Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường
• Bài 13: Tìm kiếm sự hỗ trợ nơi công cộng
Chủ đề 8: Tuân thủ quy định nơi công cộng
• Bài 14: Tìm hiểu quy định nơi công cộng
• Bài 15: Em tuân thủ quy định nơi công cộng

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found