Tiếng Anh 6 Unit 4 Looking backMy neighbourhood nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit do TaiLieuViet.vn tổng hợp và đăng tải. Soạn Looking back Unit 4 lớp 6 My neighbourhood hướng dẫn giải bài tập 1 – 7 SGK trang 46 tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức giúp các em học tốt tiếng Anh lớp 6 Global Success hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

–  review all what they have learnt in this unit.

2. Objectives:

– Vocabulary: the lexical items related to the topic “My neighborhood”.

– Structures: Comparative adjectives.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Looking back

Vocabulary

1. Write the name for each picture.Viết tên cho mỗi bức tranh.

Đáp án

1 –  temple

2 – railway station

3 – square

4 – art gallery

5 – cathedral

Hướng dẫn dịch

1 – temple – ngôi đền

2 – railway station – trạm tàu hỏa

3 – square – quảng trường

4 – art gallery – triển lãm nghệ thuật

5 – cathedral – nhà thờ lớn

Grammar

2. Put the following adjectives in the correct column. Đặt những tính từ sau đây vào đúng cột.

Đáp án

One syllable

Two syllables

Three or more syllables

– hot

– fast

– large

– heavy

– noisy

– quiet

– beautiful

– exciting

– expensive

3. Now write their comparative forms in the table below.Viết dạng so sánh hơn của tính từ vào bảng bên dưới.

Đáp án

Adjectives

Comparative form

fast

beautiful

noisy

expensive

hot

exciting

quiet

heavy

large

faster

more beautiful

noisier

more expensive

hotter

more exciting

quieter

heavier

4. Complete the sentences comparing the pictures. Use the comparative forms of the adjectives below.Hoàn thành câu so sánh các bức tranh. Sử dụng dạng so sánh hơn của tính từ bên dưới.

1. The street is____________ than that one.

Đáp án

1 – noisier

2 – more modern

3 – more expensive

4 – more peaceful

Hướng dẫn dịch

1 – Con đường này ồn ào hơn con đường kia.

2 – Một ngôi nhà ở thành phố hiện đại hơn một ngôi nhà ở nông thôn.

3 – Hàng hóa ở một cửa hàng ở góc phố đắt hơn những thứ ở chợ quê.

4 – Cuộc sống ở quê yên bình hơn cuộc sống ở thành phố.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 4 Looking back chi tiết nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Looking Back trang 46 hướng dẫn giải SGK tiếng Anh 6 Global Success trang 46 một cách chi tiết giúp các em học sinh chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả cũng như ôn tập Unit 4 lớp 6 Global Success theo từng lesson hiệu quả.

>>> Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My neighbourhood đầy đủ nhất