Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Khoa học tự nhiên Lớp 8 – KNTT

Khoa học tự nhiên lớp 8 – Kết nối tri thức

Chương trình học Kết nối tri thức trong môn khoa học tự nhiên lớp 8 giúp các em phát triển khả năng kết nối các kiến thức và tư duy phản biện. Trong chương trình này, các em sẽ học cách kết nối các kiến thức từ các lĩnh vực khác nhau để đưa ra những quan điểm phản biện và tìm ra những giải pháp cho các vấn đề phức tạp. Các em cũng sẽ được rèn luyện kỹ năng phân tích và đánh giá thông tin khoa học.

Giải bài tập sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 8

Sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 8 cung cấp cho các em rất nhiều bài tập thú vị và bổ ích. Các bài tập được thiết kế để giúp các em kết nối các kiến thức từ các lĩnh vực khác nhau và áp dụng chúng vào thực tế. Bên cạnh đó, các bài tập còn giúp các em rèn luyện kỹ năng phân tích và đánh giá thông tin khoa học.
• Bài 1: Sử dụng một số hóa chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm
Chương 1: Phản ứng hóa học
• Bài 2: Phản ứng hóa học
• Bài 3: Mol và tỉ khối chất khí
• Bài 4: Dung dịch và nồng độ
• Bài 5: Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hóa học
• Bài 6: Tính theo phương trình hóa học
• Bài 7: Tốc độ phản ứng và chất xúc tác
Chương 2: Một số hợp chất thông dụng
• Bài 8: Acid
• Bài 9: Base. Thang pH
• Bài 10: Oxide
• Bài 11: Muối
• Bài 12: Phân bón hóa học
Chương 3: Khối lượng riêng và áp suất
• Bài 13: Khối lượng riêng
• Bài 14: Thực hành xác định khối lượng riêng
• Bài 15: Áp suất trên một bề mặt
• Bài 16: Áp suất chất lỏng. Áp suất khí quyển
• Bài 17: Lực đẩy Archimedes
Chương 4: Tác dụng làm quay của lực
• Bài 18: Tác dụng làm quay của lực. Moment lực
• Bài 19: Đòn bẩy và ứng dụng
Chương 5: Điện
• Bài 20: Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát
• Bài 21: Dòng điện, nguồn điện
• Bài 22: Mạch điện đơn giản
• Bài 23: Tác dụng của dòng điện
• Bài 24: Cường độ dòng điện và hiệu điện thế
• Bài 25: Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế
Chương 6: Nhiệt
• Bài 26: Năng lượng nhiệt và nội năng
• Bài 27: Thực hành đo năng lượng nhiệt bằng joulemeter
• Bài 28: Sự truyền nhiệt
• Bài 29: Sự nở vì nhiệt
Chương 7: Sinh học cơ thể người
• Bài 30: Khái quát về cơ thể người
• Bài 31: Hệ vận động ở người
• Bài 32: Dinh dưỡng và tiêu hóa ở người
• Bài 33: Máu và hệ tuần hoàn của cơ thể người
• Bài 34: Hệ hô hấp ở người
• Bài 35: Hệ bài tiết ở người
• Bài 36: Điều hòa môi trường trong của cơ thể người
• Bài 37: Hệ thần kinh và các giác quan ở người
• Bài 38: Hệ nội tiết ở người
• Bài 39: Da và điều hòa thân nhiệt ở người
• Bài 40: Sinh sản ở người
Chương 8: Sinh vật và môi trường
• Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái
• Bài 42: Quần thể sinh vật
• Bài 43: Quần xã sinh vật
• Bài 44: Hệ sinh thái
• Bài 45: Sinh quyển
• Bài 46: Cân bằng tự nhiên
• Bài 47: Bảo vệ môi trường
• Giải KHTN 8 (cả ba sách)
• Vật Lí 8 Kết nối tri thức
• Hóa học 8 Kết nối tri thức
• Sinh học 8 Kết nối tri thức

Giải bài tập sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 8

Trong chương trình học Kết nối tri thức, các em sẽ được giải các bài tập vở bài tập khoa học tự nhiên với các chủ đề như “Sự phát triển của khoa học và công nghệ”, “Tác động của con người đến môi trường”, “Các nguồn năng lượng và sử dụng hiệu quả”. Các bài tập được thiết kế để giúp các em kết nối các kiến thức từ các lĩnh vực khác nhau và áp dụng chúng vào thực tế. Bên cạnh đó, các bài tập còn giúp các em rèn luyện kỹ năng phân tích và đánh giá thông tin khoa học.
Giải SBT Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức
Nội dung đang được cập nhật …

Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức bài 1 trang 6, 7, 8, 9, 10
Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức bài 37
Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức bài 36
Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức bài 35
Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức bài 34
Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức bài 33 trang 135, 136, 137, 138, 139, 140
Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức bài 32 trang 128, 129, 130, 131, 133
Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức bài 31 trang 125, 126, 127
Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức bài 30 trang 123, 124
Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức bài 29 trang 119, 120, 121, 122