Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Toán Lớp 10- CD

Giới thiệu Toán học lớp 10 Cánh Diều

Toán học là một môn học cơ bản và quan trọng trong học tập. Tại lớp 10, học sinh sẽ được tiếp cận với các khái niệm toán học cơ bản, từ đó nâng cao khả năng giải toán và suy luận toán học của mình.
Giải Chuyên đề học tập Toán 10 Cánh diều
Chuyên đề 1: Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn
• Bài 1: Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn
• Bài 2: Ứng dụng hệ phương trình bậc nhất ba ẩn
Chuyên đề 2: Phương pháp quy nạp toán học. Nhị thức newton
• Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học
• Bài 2: Nhị thức newton
Chuyên đề 3: Ba đường conic và ứng dụng
• Bài 1: Elip
• Bài 2: Hypebol
• Bài 3: Parabol
• Bài 4: Ba đường conic

Giải sách giáo khoa Toán học lớp 10 Cánh Diều

Sách giáo khoa toán học lớp 10 Cánh Diều giúp học sinh hiểu rõ hơn về các khái niệm cơ bản của toán học, từ đại số đến hình học và xác suất. Sách cũng giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giải toán và suy luận toán học.
Giải Toán lớp 10 Tập 1
Chương 1: Mệnh đề toán học. Tập hợp
• Bài 1: Mệnh đề toán học
• Bài 2: Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp
• Bài tập cuối chương 1 trang 19
Chương 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
• Bài 1: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
• Bài 2: Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
• Bài tập cuối chương 2 trang 30
Chương 3: Hàm số và đồ thị
• Bài 1: Hàm số và đồ thị
• Bài 2: Hàm số bậc hai. Đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng
• Bài 3: Dấu của tam thức bậc hai
• Bài 4: Bất phương trình bậc hai một ẩn
• Bài 5: Hai dạng phương trình quy về phương trình bậc hai
• Bài tập cuối chương 3 trang 60, 61
Chương 4: Hệ thức lượng trong tam giác. Vectơ
• Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc từ 00 đến 1800. Định lý côsin và định lý sin trong tam giác
• Bài 2: Giải tam giác. Tính diện tích tam giác
• Bài 3: Khái niệm vectơ
• Bài 4: Tổng và hiệu của hai vectơ
• Bài 5: Tích của một số với một vectơ
• Bài 6: Tích vô hướng của hai vectơ
• Bài tập cuối chương 4 trang 99, 100
Hoạt động thực hành và trải nghiệm
• Chủ đề 1: Đo góc
Giải Toán lớp 10 Tập 2
Chương 5: Đại số tổ hợp
• Bài 1: Quy tắc cộng. Quy tắc nhân. Sơ đồ hình cây
• Bài 2: Hoán vị. Chỉnh hợp
• Bài 3: Tổ hợp
• Bài 4: Nhị thức Newton
• Bài tập cuối chương 5 trang 20
Chương 6: Một số yếu tố thống kê và xác suất
• Bài 1: Số gần đúng. Sai số
• Bài 2: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm
• Bài 3: Các số liệu đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm
• Bài 4: Xác suất của biến cố trong một số trò chơi đơn giản
• Bài 5: Xác suất của biến cố
• Bài tập cuối chương 6 trang 53, 54
Hoạt động thực hành và trải nghiệm
• Chủ đề 2: Xây dựng mô hình hàm số bậc nhất, bậc hai biểu diễn số liệu dạng bảng
Chương 7: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
• Bài 1: Tọa độ của vectơ
• Bài 2: Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ
• Bài 3: Phương trình đường thẳng
• Bài 4: Vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
• Bài 5: Phương trình đường tròn
• Bài 6: Ba đường conic
• Bài tập cuối chương 7 trang 103, 104
• Giải Toán Hình 10 Cánh diều
Thực hành phần mềm Geogebra

Giải bài tập Toán học lớp 10 Cánh Diều

Bài tập toán học lớp 10 Cánh Diều giúp học sinh nâng cao khả năng giải toán và suy luận toán học. Học sinh sẽ học cách áp dụng các kiến thức toán học vào các bài tập thực tế và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
Giải SBT Toán 10 Cánh diều
Giải sách bài tập Toán 10 Tập 1
Chương 1: Mệnh đề và tập hợp
• Bài 1: Mệnh đề
• Bài 2: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp
• Bài tập cuối chương 1
Chương 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
• Bài 1: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
• Bài 2: Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
• Bài tập cuối chương 2 trang 31, 32, 33
Chương 3: Hàm số và đồ thị
• Bài 1: Hàm số và đồ thị
• Bài 2: Hàm số bậc hai. Đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng
• Bài 3: Dấu của tam thức bậc hai
• Bài 4: Bất phương trình bậc hai một ẩn
• Bài 5: Hai dạng phương trình quy về phương trình bậc hai
• Bài tập cuối chương 3 trang 61, 62, 63
Chương 4: Hệ thức lượng trong tam giác. Vectơ
• Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc từ 00 đến 1800. Định lý côsin và định lý sin trong tam giác
• Bài 2: Giải tam giác. Tính diện tích tam giác
• Bài 3: Khái niệm vectơ
• Bài 4: Tổng và hiệu của hai vectơ
• Bài 5: Tích của một số với một vectơ
• Bài 6: Tích vô hướng của hai vectơ
• Bài tập cuối chương 4 trang 106, 107, 108
Giải sách bài tập Toán 10 Tập 2
Chương 5: Đại số tổ hợp
• Bài 1: Quy tắc cộng. Quy tắc nhân. Sơ đồ hình cây
• Bài 2: Hoán vị. Chỉnh hợp
• Bài 3: Tổ hợp
• Bài 4: Nhị thức Newton
• Bài tập cuối chương 5
Chương 6: Một số yếu tố thống kê và xác suất
• Bài 1: Số gần đúng. Sai số
• Bài 2: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm
• Bài 3: Các số liệu đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm
• Bài 4: Xác suất của biến cố trong một số trò chơi đơn giản
• Bài 5: Xác suất của biến cố
• Bài tập cuối chương 6
Chương 7: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
• Bài 1: Tọa độ của vectơ
• Bài 2: Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ
• Bài 3: Phương trình đường thẳng
• Bài 4: Vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
• Bài 5: Phương trình đường tròn
• Bài 6: Ba đường conic
• Bài tập cuối chương 7

Bài tập cuối chương 4 CD
Giải Toán 10 Bài 5: Tích của một số với một vectơ CD
Giải Toán 10 Bài 4: Tổng và hiệu của hai vectơ CD
Giải Toán 10 Bài 3: Khái niệm vectơ CD
Giải Toán 10 Bài 2: Giải tam giác. Tính diện tích tam giác CD
Giải Toán 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc từ 0 độ đến 180 độ. Định lý côsin và định lý sin trong tam giác CD
Giải Toán 10 Bài 5: Phương trình đường tròn CD
Giải Toán 10 Bài 4: Vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng CD
Bài tập cuối chương 3 CD
Giải Toán 10 Bài 5: Hai dạng phương trình quy về phương trình bậc hai CD