Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Lịch sử và Địa lí Lớp 8 – KNTT

Lịch sử lớp 8 – KNTT

Chương trình học Kết nối tri thức trong môn lịch sử lớp 8 giúp các em kết nối các kiến thức lịch sử từ các lĩnh vực khác nhau để đưa ra những quan điểm phản biện và tìm ra những giải pháp cho các vấn đề phức tạp. Trong chương trình này, các em sẽ được tìm hiểu về các sự kiện và nhân vật lịch sử quan trọng, cũng như những ảnh hưởng của chúng tới thế giới hiện đại. Các em cũng sẽ được rèn luyện kỹ năng phân tích và đánh giá các tài liệu lịch sử.

Giải bài tập sách giáo khoa Lịch sử lớp 8

Bài tập được thiết kế riêng để giúp học sinh áp dụng kiến thức vào thực tế và hiểu sâu hơn về các sự kiện lịch sử quan trọng của các quốc gia khác nhau trên thế giới. Bên cạnh đó, chương trình còn giúp học sinh rèn luyện kỹ năng phân tích và đánh giá các tài liệu lịch sử, từ đó phát triển tư duy và khả năng giải quyết vấn đề trong cuộc sống. Với những bài tập thú vị và bổ ích này, học sinh có thể nắm vững kiến thức lịch sử của các quốc gia trên thế giới và trở thành những công dân toàn diện và có năng lực để đóng góp cho xã hội.
Chương 1: Châu Âu và Bắc Mỹ từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XVII
• Bài 1: Cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
• Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
• Bài 3: Cách mạng công nghiệp
Chương 2: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX
• Bài 4: Đông nam á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX
Chương 3: Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
• Bài 5: Cuộc xung đột nam – bắc triều và trịnh – nguyễn
• Bài 6: Công cuộc khai phá vùng đất phía nam từ thế kỉ xvi đến thế kỉ XVIII
• Bài 7: Khởi nghĩa nông dân ở đàng ngoài thế kỉ XVIII
• Bài 8: Phong trào Tây Sơn
• Bài 9: Tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo trong các thế kỉ XVI – XVIII
Chương 4: Châu Âu và nước Mỹ từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX
• Bài 10: Sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu – Mỹ (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
• Bài 11: Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
• Bài 12: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và cách mạng tháng mười Nga năm 1917
Chương 5: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thể kỉ XVIII – XIX
• Bài 13: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học,nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX
Chương 6: Châu Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
• Bài 14: Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
• Bài 15: Ấn độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
Chương 7: Việt Nam từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
• Bài 16: Việt Nam dưới thời Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)
• Bài 17: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858 đến năm 1884
• Bài 18: Phong trào chống Pháp trong những năm 1885 – 1896
• Bài 19: Phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1917
• Lịch Sử và Địa Lí 8 Kết nối tri thức
Chủ đề chung Lịch Sử & Địa Lí 8 Kết nối tri thức
• Chủ đề chung 1: Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long
• Chủ đề chung 2: Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông

Địa lí lớp 8 Kết nối tri thức

“Kết Nối Tri Thức” là chương trình học tập trung vào việc kết nối kiến thức địa lí với các lĩnh vực khác trong cuộc sống. Học sinh sẽ được đưa vào các tình huống thực tế và tìm hiểu về vai trò của địa lí trong các ngành công nghiệp, nền kinh tế và cuộc sống hàng ngày. Chương trình này cũng đặc biệt chú trọng vào khả năng nghiên cứu và phân tích thông tin từ các nguồn tài liệu khác nhau. Bài tập sách giáo khoa địa lí lớp 8 được sử dụng trong chương trình giúp học sinh phát triển khả năng tư duy logic và khả năng quan sát, phân tích thông tin.

Giải bài tập Sách giáo khoa Địa lí lớp 8

Bài tập sách giáo khoa địa lí lớp 8 trong chương trình này có thể yêu cầu học sinh nghiên cứu về sự phân bố địa lý của một ngành công nghiệp cụ thể, nhận biết tác động của các yếu tố địa lý đến nền kinh tế của một quốc gia, hoặc phân tích các vấn đề môi trường đang diễn ra trên thế giới. Ví dụ, học sinh có thể được yêu cầu nghiên cứu về ngành du lịch và tìm hiểu về lợi ích và hạn chế mà nó mang lại cho một khu vực cụ thể.
Chương 1: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ, địa hình và khoáng sản Việt Nam
• Bài 1: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam
• Bài 2: Địa hình Việt Nam
• Bài 3: Khoáng sản Việt Nam
Chương 2: Khí hậu và thủy văn Việt Nam
• Bài 4: Khí hậu Việt Nam
• Bài 5: Thực hành: vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu
• Bài 6: Thuỷ văn Việt Nam
• Bài 7: Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của nước ta
• Bài 8: Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam
Chương 3: Thổ nhưỡng và sinh vật Việt Nam
• Bài 9: Thổ nhưỡng Việt Nam
• Bài 10: Sinh vật Việt Nam
Chương 4: Biển đảo Việt Nam
• Bài 11: Phạm vi biển đông. vùng biển đảo và đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam
• Bài 12: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên biển đảo Việt Nam
Chủ đề chung Lịch Sử & Địa Lí 8 Kết nối tri thức
• Chủ đề chung 1: Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long
• Chủ đề chung 2: Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông

Lịch sử và Địa lý 8 Kết nối tri thức vấn đề chung 2
Lịch sử và Địa lý 8 Kết nối tri thức vấn đề chung 1
Địa lý 8 Kết nối tri thức bài 12 trang 154, 155, 156
Địa lý 8 Kết nối tri thức bài 11 trang 145, 150, 153
Địa lý 8 Kết nối tri thức bài 10 trang 141, 143, 144
Địa lý 8 Kết nối tri thức bài 9 trang 134, 135, 138, 140
Địa lý 8 Kết nối tri thức bài 8 trang 130, 131, 133
Địa lý 8 Kết nối tri thức bài 7 trang 126, 127, 128, 129
Địa lý 8 Kết nối tri thức bài 6 trang 119, 124, 125
Địa lý 8 Kết nối tri thức bài 5 trang 118