Trending News
20 Th7 2024

Danh mục: Toán Lớp 4 – CTST

Giải bài tập SGK Toán 4

Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo là một chương trình giáo dục nhằm giúp học sinh phát triển kỹ năng toán học cơ bản và trí tuệ. Trong sách giáo khoa Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo, có rất nhiều bài tập được thiết kế để giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tính toán cơ bản. Sau đây là một số bài tập mẫu trong sách giáo khoa Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo mà học sinh có thể thực hành để nâng cao kỹ năng tính toán của mình:
  1. Tìm giá trị của biểu thức: 25 – (3 + 4) x 2
  2. Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 6m và chiều rộng 8m
  3. Tìm x biết: 3x + 10 = 34
  4. Tính chu vi hình tròn có bán kính là 5cm
  5. Tìm giá trị của x biết: 6x – 2 = 4x + 10
Giải Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo Tập 1
  1. Ôn tập và bổ sung
Bài 1: Ôn tập các số đến 100 000
Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ
Bài 3: Ôn tập phép nhân, phép chia
Bài 4: Số chẵn, số lẻ
Bài 5: Em làm được những gì?
Bài 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Bài 7: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
Bài 8: Bài toán giải bằng ba bước tính
Bài 9: Ôn tập biểu thức số
Bài 10: Biểu thức có chứa chữ
Bài 11: Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo)
Bài 12: Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo)
Bài 13: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng
Bài 14: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân
Bài 15: Em làm được những gì?
Bài 16: Dãy số liệu
Bài 17: Biểu đồ cột
Bài 18: Số lần lặp lại của một sự kiện
Bài 19: Tìm số trung bình cộng
Bài 20: Đề-xi-mét vuông
Bài 21: Mét vuông
Bài 22: Em làm được những gì?
Bài 23: Thực hành và trải nghiệm
  1. Số tự nhiên
Bài 24: Các số có sáu chữ số – Hàng và lớp
Bài 25: Triệu – Lớp triệu
Bài 26: Đọc, viết các số tự nhiên trong hệ thập phân
Bài 27: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Bài 28: Dãy số tự nhiên
Bài 29: Em làm được những gì?
Bài 30: Đo góc – Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Bài 31: Hai đường thẳng vuông góc
Bài 32: Hai đường thẳng song song
Bài 33: Em làm được những gì?
Bài 34: Giây
Bài 35: Thế kỉ
Bài 36: Yến, tạ, tấn
Bài 37: Em làm được những gì?
Bài 38: Ôn tập học kì 1
Giải Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo Tập 2
Nội dung đang được cập nhật …

Giải bài tập SBT Toán 4

Sách bài tập Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo cung cấp cho học sinh rất nhiều bài tập về các chủ đề khác nhau trong môn Toán. Để giúp học sinh nâng cao kỹ năng toán học của mình, sau đây là một số bài tập mẫu trong sách bài tập Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo:
Tính tổng của 1234 và 5678
Tính diện tích hình vuông có cạnh là 5m
Tìm số bé nhất có 5 chữ số và chia hết cho 3
Tính giá trị của biểu thức: 4 + 6 x 2 – 8 : 4
Tìm giá trị của x biết: x – 1 = 5
Giải VBT Toán lớp 4 Tập 1 Chân trời sáng tạo
  1. Ôn tập và bổ sung
Bài 1: Ôn tập các số đến 100 000
Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ
Bài 3: Ôn tập phép nhân, phép chia
Bài 4: Số chẵn, số lẻ
Bài 5: Em làm được những gì?
Bài 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Bài 7: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
Bài 8: Bài toán giải bằng ba bước tính
Bài 9: Ôn tập biểu thức số
Bài 10: Biểu thức có chứa chữ
Bài 11: Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo)
Bài 12: Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo)
Bài 13: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng
Bài 14: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân
Bài 15: Em làm được những gì?
Bài 16: Dãy số liệu
Bài 17: Biểu đồ cột
Bài 18: Số lần lặp lại của một sự kiện
Bài 19: Tìm số trung bình cộng
Bài 20: Đề-xi-mét vuông
Bài 21: Mét vuông
Bài 22: Em làm được những gì?
Bài 23: Thực hành và trải nghiệm
  1. Số tự nhiên
Bài 24: Các số có sáu chữ số – Hàng và lớp
Bài 25: Triệu – Lớp triệu
Bài 26: Đọc, viết các số tự nhiên trong hệ thập phân
Bài 27: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Bài 28: Dãy số tự nhiên
Bài 29: Em làm được những gì?
Bài 30: Đo góc – Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Bài 31: Hai đường thẳng vuông góc
Bài 32: Hai đường thẳng song song
Bài 33: Em làm được những gì?
Bài 34: Giây
Bài 35: Thế kỉ
Bài 36: Yến, tạ, tấn
Bài 37: Em làm được những gì?
Bài 38: Ôn tập học kì 1
Giải VBT Toán lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo
Nội dung đang được cập nhật ….

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found