Trending News
20 Th7 2024

Danh mục: Khoa học Lớp 4 – KNTT

Khoa học lớp 4 Kết nối tri thức là một chương trình giáo dục nhằm giúp học sinh hiểu về khoa học và các khái niệm cơ bản của khoa học. Trong khóa học này, học sinh sẽ được giới thiệu về các môn học như Vật lý, Hóa học, Sinh học và Địa lý để hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh chúng ta. Ngoài ra, học sinh cũng sẽ được giới thiệu về các công cụ trực tuyến như Google Drive và Google Classroom để kết nối tri thức và học tập trực tuyến.

Giải bài tập sách giáo khoa Khoa học lớp 4

Sách giáo khoa Khoa học lớp 4 Kết nối tri thức cung cấp cho học sinh rất nhiều bài tập để rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học và hiểu về thế giới xung quanh. Sau đây là một số bài tập mẫu trong sách giáo khoa Khoa học lớp 4 Kết nối tri thức mà học sinh có thể thực hành để nâng cao kỹ năng của mình:
  1. Tìm hiểu về các tính năng của một con đồng hồ nước và cách sử dụng nó để đo thời gian. Thực hành đo thời gian sử dụng con đồng hồ nước và so sánh với thời gian đo bằng đồng hồ đeo tay hoặc điện thoại.
  2. Tìm hiểu về các loại đất và cách phân biệt chúng. Thực hành thu thập mẫu đất từ các vùng khác nhau và phân loại chúng dựa trên các đặc điểm như màu sắc, độ ẩm và cấu trúc.
  3. Tìm hiểu về các tính năng của một cây và cách chăm sóc cây. Thực hành trồng một số loại cây khác nhau và quan sát sự phát triển của chúng trong khoảng thời gian 1 tháng.
  4. Tìm hiểu về các loại động vật và cách phân biệt chúng. Thực hành thu thập mẫu vật từ các vùng khác nhau và phân loại chúng dựa trên các đặc điểm như số chân, màu sắc và hình dáng.
  5. Tìm hiểu về các loại thực phẩm và cách chế biến chúng. Thực hành nấu một món ăn yêu thích của bạn và ghi lại quá trình chế biến trong một bài báo cáo ngắn.
Chủ đề 1: Chất
Bài 1: Tính chất của nước và nước với cuộc sống
Bài 2: Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên
Bài 3: Sự ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước. Một số cách làm sạch nước
Bài 4: Không khí có ở đâu? Tính chất và thành phần của không khí
Bài 5: Vai trò của không khí và bảo vệ bầu không khí trong lành
Bài 6: Gió, bão và phòng chống bão
Bài 7: Ôn tập chủ đề chất
Chủ đề 2: Năng lượng
Bài 8: Ánh sáng và sự truyền ánh sáng
Bài 9: Vai trò của ánh sáng
Bài 10: Âm thanh và sự truyền âm thanh
Bài 11: Âm thanh trong cuộc sống
Bài 12: Nhiệt độ và sự truyền nhiệt
Bài 13: Vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém
Bài 14: Ôn tập chủ đề năng lượng
Chủ đề 3: Thực vật và động vật
Bài 15: Thực vật cần gì để sống
Bài 16: Động vật cần gì để sống?
Bài 17: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi
Bài 18: Ôn tập chủ đề thực vật và động vật
Chủ đề 4: Nấm
Bài 19: Đặc điểm chung của nấm
Bài 20: Nấm ăn và nấm trong chế biến thực phẩm
Bài 21: Nấm gây hỏng thực phẩm và nấm độc
Bài 22: Ôn tập chủ đề nấm
Chủ đề 5: Con người và sức khỏe
Bài 23: Vai trò của chất dinh dưỡng với cơ thể
Bài 24: Chế độ ăn uống cân bằng
Bài 25: Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng
Bài 26: Thực phẩm an toàn
Bài 27: Phòng tránh đuối nước
Bài 28: Ôn tập chủ đề con người và sức khỏe
Chủ đề 6: Sinh vật và môi trường
Bài 29: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên
Bài 30: Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn
Bài 31: Ôn tập chủ đề sinh vật và môi trường

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found