Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Toán Lớp 2 – CD

Toán lớp 2 – Cánh diều

Môn Toán lớp 2 trong chương trình “Cánh diều” giúp học sinh khám phá và hiểu sâu hơn về các khái niệm toán học cơ bản. Môn học này tập trung vào việc xây dựng nền tảng toán học vững chắc và khuyến khích sự sáng tạo trong giải quyết các bài toán.

Giải sgk Toán lớp 2 – Cánh diều

Bài tập sách giáo khoa Toán lớp 2 – Cánh diều là tài liệu thực hành bổ sung, giúp học sinh rèn kỹ năng toán học đã học. Bài tập bao gồm các dạng bài như tính nhẩm, tính cộng, trừ, nhân, chia, và giải toán. Qua việc giải bài tập, học sinh sẽ nắm vững các khái niệm toán học và phát triển khả năng tư duy và logic.
Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1
1.Ôn tập lớp 1 – Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20.
• Ôn tập các số đến 100 trang 6
• Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 trang 8
• Tia số. Số liền trước – số liền sau trang 10
• Đề-xi-mét trang 12
• Số hạng – tổng trang 14
• Số bị trừ – số trừ – hiệu trang 15
• Luyện tập chung trang 16
• Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20 trang 17
• Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 trang 18
• Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) trang 20
• Luyện tập trang 22
• Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 trang 24
• Luyện tập trang 26
• Luyện tập chung trang 28
• Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20 trang 29
• Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 trang 30
• Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) trang 32
• Luyện tập trang 34
• Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 trang 36
• Luyện tập trang 38
• Luyện tập chung trang 40
• Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ trang 42
• Luyện tập trang 44
• Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo) trang 46
• Luyện tập trang 49
• Luyện tập chung trang 50
• Em ôn lại những gì đã học trang 52
• Em vui học toán trang 54
2.Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100
• Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 trang 58
• Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) trang 60
• Luyện tập trang 62
• Luyện tập (tiếp theo) trang 64
• Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 trang 66
• Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) trang 68
• Luyện tập trang 70
• Luyện tập (tiếp theo) trang 72
• Luyện tập chung trang 74
• Ki-lô-gam trang 76
• Lít trang 78
• Luyện tập chung trang 80
• Hình tứ giác trang 82
• Điểm – Đoạn thẳng trang 84
• Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc trang 86
• Độ dài đoạn thẳng – Độ dài đường gấp khúc trang 88
• Thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng trang 90
• Luyện tập chung trang 92
• Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 trang 94
• Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 trang 96
• Ôn tập về hình học và đo lường trang 98
• Ôn tập trang 100
• Em vui học toán trang 103
Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 2
  1. Phép nhân, phép chia
• Làm quen với phép nhân – dấu nhân trang 4
• Phép nhân trang 6
• Thừa số – Tích trang 9
• Bảng nhân 2 trang 10
• Bảng nhân 5 trang 12
• Làm quen với phép chia – dấu chia trang 14
• Phép chia trang 16
• Phép chia (tiếp theo) trang 18
• Bảng chia 2 trang 20
• Bảng chia 5 trang 22
• Số bị chia – Số chia – Thương trang 24
• Luyện tập trang 25
• Luyện tập chung trang 26
• Khối trụ – Khối cầu trang 28
• Thực hành lắp ghép, xếp hình khối trang 30
• Ngày – Giờ trang 32
• Giờ – Phút trang 34
• Ngày – Tháng trang 36
• Luyện tập chung trang 38
• Em ôn lại những gì đã học trang 40
• Em vui học toán trang 42
  1. Các số trong phạm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000
• Các số trong phạm vi 1000 trang 46
• Các số có ba chữ số trang 49
• Các số có ba chữ số (tiếp theo) trang 50
• So sánh các số có ba chữ số trang 52
• Luyện tập trang 54
• Luyện tập chung trang 56
• Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 58
• Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 60
• Luyện tập trang 62
• Mét trang 64
• Ki-lô- mét trang 66
• Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 trang 68
• Luyện tập trang 70
• Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 trang 71
• Luyện tập trang 73
• Luyện tập chung trang 74
• Luyện tập chung trang 76
• Thu thập – Kiểm đếm trang 78
• Biểu đồ tranh trang 80
• Chắc chắn – Có thể – Không thể trang 82
• Em ôn lại những gì đã học trang 84
• Em vui học toán trang 86
• Ôn tập về số và các phép tính trong phạm vi 1000 trang 88
• Ôn tập về số và các phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) trang 90
• Ôn tập về hình học và đo lường trang 92
• Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất trang 94
• Ôn tập chung trang 96

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found