Trending News
20 Th7 2024

Danh mục: Công nghệ Lớp 8 – KNTT

Công nghệ lớp 8 – Kết nối tri thức

Chương trình “Kết Nối Tri Thức” giúp học sinh kết nối kiến thức công nghệ với các lĩnh vực khác trong cuộc sống. Họ sẽ tìm hiểu về cơ khí, vật liệu cơ khí, phương pháp gia công cơ khí, truyền và biến đổi chuyển động cũng như một số ngành nghề cơ khí phổ biến. Chương trình này cũng khuyến khích học sinh phát triển khả năng tư duy logic và ứng dụng công nghệ vào giải quyết vấn đề.

Giải bài tập sách giáo khoa Công nghệ 8

Sách giáo khoa công nghệ lớp 8 cung cấp các bài tập thực hành đa dạng để học sinh áp dụng kiến thức vào thực tế. Các bài tập có thể bao gồm nghiên cứu về vật liệu cơ khí, thực hiện các phương pháp gia công cơ khí bằng tay hoặc tìm hiểu về ngành nghề cơ khí phổ biến. Qua việc thực hiện các bài tập này, học sinh sẽ phát triển kỹ năng cơ khí và khả năng giải quyết vấn đề.
Chương 1: Vẽ kĩ thuật
• Bài 1: Một số tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
• Bài 2: Hình chiếu vuông góc
• Bài 3: Bản vẽ chi tiết
• Bài 4: Bản vẽ lắp
• Bài 5: Bản vẽ nhà
• Ôn tập chương 1
Chương 2: Cơ khí
• Bài 6: Vật liệu cơ khí
• Bài 7: Truyền và biến đổi chuyển động
• Bài 8: Gia công cơ khí bằng tay
• Bài 9: Ngành nghề trong lĩnh vực cơ khí
• Bài 10: Dự án: Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay
• Ôn tập chương 2
Chương 3: An toàn điện
• Bài 11: Tai nạn điện
• Bài 12: Biện pháp an toàn điện
• Bài 13: Sơ cứu người bị tai nạn điện
• Ôn tập chương 3
Chương 4: Kĩ thuật điện
• Bài 14: Khái quát về mạch điện
• Bài 15: Cảm biến và mô đun cảm biến
• Bài 16: Mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến
• Bài 17: Ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện
• Ôn tập chương 4
Chương 5: Thiết kế kĩ thuật điện
• Bài 18: Giới thiệu về thiết kế kĩ thuật
• Bài 19: Các bước cơ bản trong thiết kế kĩ thuật
• Bài 20: Dự án: Thiết kế hệ thống tưới cây tự động
• Ôn tập chương 5

Công nghệ 8 Kết nối tri thức bài 6
Công nghệ 8 Kết nối tri thức bài: Ôn tập chương I
Công nghệ 8 Kết nối tri thức bài 5
Công nghệ 8 Kết nối tri thức bài 4 trang 24
Công nghệ 8 Kết nối tri thức bài 3 trang 20, 21, 23
Công nghệ 8 Kết nối tri thức bài 2
Công nghệ 8 Kết nối tri thức bài 1