Trending News
20 Th7 2024

Danh mục: Công nghệ Lớp 8 – CD

Công nghệ lớp 8 – Cánh diều

Chương trình “Cánh Diều” tập trung vào công nghệ điện và an toàn điện. Học sinh sẽ tìm hiểu về an toàn điện, nguyên nhân gây ra tai nạn điện và biện pháp an toàn điện. Họ cũng sẽ được giới thiệu về cấu trúc chung của mạch điện, mạch điện điều khiển và mô đun cảm biến, và áp dụng kiến thức này để lắp ráp mạch điều khiển sử dụng mô đun cảm biến.

Giải bài tập sách giáo khoa Công nghệ 8

Sách giáo khoa công nghệ lớp 8 cung cấp các bài tập thực hành về công nghệ điện và an toàn điện. Học sinh có thể thực hiện các bài tập như xây dựng mạch điều khiển cơ bản, sử dụng mô đun cảm biến hoặc tìm hiểu về các ngành nghề kĩ thuật điện phổ biến. Qua việc thực hiện các bài tập này, học sinh sẽ nắm vững kiến thức về công nghệ điện và phát triển khả năng ứng dụng vào thực tế.
Chủ đề 1: Vẽ kĩ thuật
• Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
• Bài 2: Hình chiếu vuông góc của khối hình học cơ bản
• Bài 3: Bản vẽ chi tiết
• Bài 4: Bản vẽ lắp
• Bài 5: Bản vẽ nhà
• Ôn tập chủ đề 1
Chủ đề 2: Cơ khí
• Bài 6: Vật liệu cơ khí
• Bài 7: Một số phương pháp gia công cơ khí bằng tay
• Bài 8: Truyền và biến đổi chuyển động
• Bài 9: Một số ngành nghề cơ khí phổ biến
• Ôn tập chủ đề 2
Chủ dề 3: An toàn điện
• Bài 10: Nguyên nhân gây ra tai nạn điện và biện pháp an toàn điện
• Bài 11: Dụng cụ bảo vệ an toàn điện và biện pháp an toàn điện
Chủ dề 4: Kĩ thuật điện
• Bài 12: Cấu trúc chung của mạch điện
• Bài 13: Mạch điện điều khiển và mô đun cảm biến
• Bài 14: Lắp ráp mạch điều khiển cơ bản sử dụng mô đun cảm biến
• Bài 15: Một số ngành nghề kĩ thuật điện phổ biến
• Ôn tập chủ đề 4
Chủ dề 5: Thiết kế kĩ thuật
• Bài 16: Khái quát chung về thiết kế kĩ thuật
• Bài 17: Các bước thiết kế kĩ thuật
• Bài 18: Dự án: Thiết kế giá đọc sách
• Ôn tập chủ đề 5

Công nghệ 8 Cánh diều bài: Ôn tập chủ đề 5
Công nghệ 8 Cánh diều bài 17
Công nghệ 8 Cánh diều bài 16
Công nghệ 8 Cánh diều bài: Ôn tập chủ đề 4
Công nghệ 8 Cánh diều bài 15
Công nghệ 8 Cánh diều bài 14
Công nghệ 8 Cánh diều bài 13
Công nghệ 8 Cánh diều bài 12
Công nghệ 8 Cánh diều bài 11
Công nghệ 8 Cánh diều bài 10