Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Khoa học tự nhiên Lớp 8 – CD

Khoa học tự nhiên lớp 8 – Cánh diều

Chương trình học Cánh diều trong môn khoa học tự nhiên lớp 8 giúp các em phát triển khả năng tìm hiểu và khám phá thế giới xung quanh. Trong chương trình này, các em sẽ được học cách tìm hiểu các hiện tượng khoa học bằng cách thực nghiệm, quan sát và phân tích. Các em cũng sẽ được rèn luyện kỹ năng tư duy logic và giải quyết vấn đề.

Giải bài tập sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 8

Sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 8 cung cấp cho các em rất nhiều bài tập thú vị và bổ ích. Các bài tập được thiết kế để giúp các em tìm hiểu các hiện tượng khoa học bằng cách thực nghiệm, quan sát và phân tích. Bên cạnh đó, các bài tập còn giúp các em rèn luyện kỹ năng tư duy logic và giải quyết vấn đề.
• Bài mở đầu: Làm quen với bộ dụng cụ, thiết bị thực hành môn KHTN 8
Chủ đề 1: Phản ứng hóa học
• Bài 1: Biến đổi vật lí và biến đổi hóa học
• Bài 2: Phản ứng hóa học và năng lượng của phản ứng hóa học
• Bài 3: Định luật bảo toàn khối lượng. Phương trình hóa học
• Bài 4: Mol và tỉ khối của chất khí
• Bài 5: Tính theo phương trình hóa học
• Bài 6: Nồng độ dung dịch
• Bài 7: Tốc độ phản ứng và chất xúc tác
• Bài tập Chủ đề 1
Chủ đề 2: Acid – Base – pH – Oxide – Muối
• Bài 8: Acid
• Bài 9: Base
• Bài 10: Thang pH
• Bài 11: Oxide
• Bài 12: Muối
• Bài 13: Phân bón hóa học
• Bài tập Chủ đề 2
Chủ đề 3: Khối lượng riêng và áp suất
• Bài 14: Khối lượng riêng
• Bài 15: Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng trong nó
• Bài 16: Áp suất
• Bài 17: Áp suất trong chất lỏng và trong chất khí
• Bài tập Chủ đề 3
Chủ đề 4: Tác dụng làm quay của lực
• Bài 18: Lực có thể làm quay vật
• Bài 19: Đòn bẩy
• Bài tập Chủ đề 4
Chủ đề 5: Điện
• Bài 20: Sự nhiễm điện
• Bài 21: Mạch điện
• Bài 22: Tác dụng của dòng điện
• Bài 23: Cường độ dòng điện và hiệu điện thế
• Bài tập Chủ đề 5
Chủ đề 6: Nhiệt
• Bài 24: Năng lượng nhiệt
• Bài 25: Truyền năng lượng nhiệt
• Bài 26: Sự nở vì nhiệt
• Bài tập Chủ đề 6
Chủ đề 7: Cơ thể người
• Bài 27: Khái quát về cơ thể người
• Bài 28: Hệ vận động ở người
• Bài 29: Dinh dưỡng và tiêu hóa ở người
• Bài 30: Máu và hệ tuần hoàn ở người
• Bài 31: Thực hành về máu về hệ tuần hoàn
• Bài 32: Hệ hô hấp ở người
• Bài 33: Môi trường trong cơ thể và hệ bài tiết ở người
• Bài 34: Hệ thần kinh và các giác quan ở người
• Bài 35: Hệ nội tiết ở người
• Bài 36: Da và điều hòa thân nhiệt ở người
• Bài 37: Sinh sản ở người
• Bài tập Chủ đề 7
Chủ đề 8: Sinh thái
• Bài 38: Môi trường và các nhân tố sinh thái
• Bài 39: Quần thể sinh vật
• Bài 40: Quần xã sinh vật
• Bài 41: Hệ sinh thái
• Bài 42: Cân bằng tự nhiên và bảo vệ môi trường
Chủ đề 9: Sinh quyển
• Bài 43: Khái quát về sinh quyển và các khu sinh học
• Bài tập Chủ đề 8 và 9
• Vật Lí 8 Cánh diều
• Hóa học 8 Cánh diều
• Sinh học 8 Cánh diều

Giải bài tập sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 8

Trong chương trình học Cánh diều, các em sẽ được giải các bài tập vở bài tập khoa học tự nhiên với các chủ đề như “Sự phát triển của thiên nhiên”, “Các hiện tượng trong đời sống”, “Các nguyên lý động học và cơ học”. Các bài tập được thiết kế để giúp các em tìm hiểu các hiện tượng khoa học bằng cách thực nghiệm, quan sát và phân tích. Bên cạnh đó, các bài tập còn giúp các em rèn luyện kỹ năng tư duy logic và giải quyết vấn đề.
Giải SBT Khoa học tự nhiên 8 Cánh diều
Nội dung đang được cập nhật …

Khoa học tự nhiên 8 Cánh diều bài mở đầu trang 4, 6, 7, 8, 9, 10
Khoa học tự nhiên 8 Cánh diều bài 43 trang 198, 199, 200
Khoa học tự nhiên 8 Cánh diều bài 42 trang 193, 194, 195, 196, 197
Khoa học tự nhiên 8 Cánh diều bài 41 trang 188, 189, 190, 191, 192
Khoa học tự nhiên 8 Cánh diều bài 40 trang 186, 187
Khoa học tự nhiên 8 Cánh diều bài 39 trang 182, 183, 184, 185
Khoa học tự nhiên 8 Cánh diều bài 38 trang 179, 180, 181
Khoa học tự nhiên 8 Cánh diều bài tập Chủ đề 7 trang 178
Khoa học tự nhiên 8 Cánh diều bài 37 trang 173, 174, 175, 176, 177
Khoa học tự nhiên 8 Cánh diều bài 36 trang 168, 169, 170, 171, 172